Bitva u Zamy

Autor: Nimitz / Murphy 🕔︎︎ 👁︎ 31.353

Bitva u Zamy
Rozložení sil:

Římané- Scipio rozmístil své dvě legie těžkooděnců do středu, italskou jízdu (5000 mužů) nalevo a numidskou jízdu (5000 mužů) vpravo. Za nimi, jako záloha, byli lehkooděnci.

Kartaginci- přední linii tvořilo asi 80 slonů, za nimiž byly řady Ligurů a Galů, (11,000 mužů). Za nimi stáli Kartaginci a další afričané (11,000 mužů). Třetí linie stála 200m za druhou a tvořili ji veteráni z bojů v Itálii (24,000) mužů. Na křídlech umístil jízdu (celkový počet 4000 jezdců). Ve všem kromě jízdy měl Hannibal převahu.
Reklama

 


 


 


 


 


Reklama

 


 


 


 


 


 


 


 


Reklama

 


 


Bitvu zahájil Hannibal rozkazem, aby zaútočili sloni na římské řady. Scipio, který tento manévr očekával, dal zatroubit na rohy a trubky po celé první linii. Nesnesitelný hluk zvířata vyděsil tak, že většina se otočila na vlastní vojáky. Tento nečekaný pohyb uvedl ve zmatek numidskou jízdu, která se chystala zaútočit. Koně se splašily, což jen dovršilo zmatek. Ostatní sloni pronikli mezerami v římské linii a utekli z bojiště. Někteří se však otočili, vyhnáni z mezer mezi manipuly šipkami římských vojáků, a vyrazili proti pravému křídlu Kartaginců. To se pak pod tíhou „útoku" rozpadlo. Scipionovi velitelé vycítili své příležitosti a zaútočili na obě porušená křídla. Obě je rozdrtila a odkryla tak oba boky kartaginských pěších vojů 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


Scipio si ale uvědomil, že útok proti odkrytým bokům je díky Hannibalovým zálohám nemožná a poohnul celou svou linii přímo proti čelu kartaginské pěchoty. Zpočátku byli Kartaginci ve výhodě, protože byli v boji zblízka obratnější, nemohli však prorazit římskou linii a tlak legionářů je zatlačil zpět. Když zjistili, že bojují bez pomoci, obrátili se zpět, ale byli odražení nastupující druhou linií Kartaginců, kteří si nechtěli porušit své uskupení. Rozprášení vojáci tedy buď zemřeli nebo unikli podél křídel druhé linie.
Druhá linie postupně zatlačila Římany zpět, ale delší římská linie je objala a rozsekala na kusy. Třetí linie také nechtěla dovolit zbytkům druhé řady opustit bojiště. Římané nyní dospěli k samotnému jádru nepřátelské armády. Vědom si nebezpečí, nařídil Scipio ústup všem svým jednotkám a římská disciplína byla natolik silná, že všichni poslechli. Scipio nařídil své druhé linii, aby se přesunula na křídla. Pak Římané zaútočili. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


Následovala bitva, ve které záleželo, která strana se dříve unaví. Dále Scipio nařídil své jízdě, aby přerušila pronásledování a vrátila se na bojiště. V tuto chvíli dával Scipio svou armádu v šanc, protože pokud by se jízda nevrátila brzy zpět, mnohem hlubší kartaginská linie by poměrně slabou římskou brzy prorazila. Jízda o chvíli poté zaútočila na kartaginský týl a to zpečetilo osud Hannibalovi armády. Ztráty Kartaginců se odhadují na 20,000 mrtvých a stejný počet zajatých. Scipio tratil asi 2000 mužů. Tato čísla odrážejí fakt, že k největším ztrátám docházelo v dávných bitvách tehdy, když byla formace protivníka rozbita a vojáci prchali. V těchto případech se z bitvy stal téměř masakr dezorganizovaných a často ani se nebránících se vojáků.
Oba vojevůdci z bitvy u Zamy se dočkali potupného konce. Hannibala vyhnali po falešném obvinění a Scipiovi záviděli tak, až se uchýlil do exilu. Vzájemnou úctou obou velitelů dokumentuje historka o jejich vzájemném setkání v Efezu. Scipio se tehdy zeptal Hannibala, koho považuje za tři největší vojevůdce v historii. Odpověď zněla: „Alexandr, Pyrrhos a já." Dotčený Scipio se uštěpačně otázal: „A co bys odpověděl, kdybys mě porazil?" Na to Hannibal hbitě a poněkud domýšlivě odpověděl, že v takovém případě by uvedl své jméno na prvním místě.


Pokud se chcete dozvědět, jaký význam mělo toto vítězství Scipia na konec 2. Punské války, není nic lehčího, než se podívat zde.
Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více