Main Menu
User Menu

673. zdravotnická skupina [RRRR-RRRR]

673rd Medical Group

     
Název:
Name:
673. skupina zabezpečení misí
Originální název:
Original Name:
673rd Mission Support Group
Datum vzniku:
Raised/Formed:
14.12.2009
Předchůdce:
Predecessor:
673. letištní skupina
Datum zániku:
Disbanded:
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.06.2010-DD.MM.RRRR 673. letištní křídlo
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/673-zdravotnicka-skupina-RRRR-RRRR-t138097#452241Verze : 2
MOD