Main Menu
User Menu
6,5 x 48 Sauer & Sohn


Německý lovecký původně černoprachý náboj z konce 19. století, navržený firmou Sauer & Sohn. Náboj byl později laborován bezdýmným prachem, dnes je již zastaralý. Střela 8 g má úsťovou rychlost 350 m/sec. Tento exemplář vyrobila firma Rheinisch-Westfalische Sprengstoff A.G., Německo. Vpravo je náboj 7,92 x 57, foto autor.Pramen: J. Hýkel, V. Malimánek „Náboje do ručních palných zbraní“ Naše vojsko Praha 1998 A. Andersen, V. Andresen, T. Stromstad „Cartridge Cases“ nákladem vlastním, Norsko 1995.
URL : https://www.valka.cz/6-5x48-R-t122633#418420Verze : 0