Hitlerův rozkaz týkající se jednotek commandos

Autor: Luboš Pavel / mindphaser 🕔︎︎ 👁︎ 39.671

Vůdce TAJNÉ

No. 003830/42g. Kdos. OWK/Wst F. H. Qu 18. 10. 1942

Reklama

12 kopií
Kopie č. 12

  1. Již delší čas se naši nepřátelé zaměřují na vedení války metodami, které jsou v rozporu s mezinárodní Ženevskou konvencí. Příslušníci jednotek, nazývajících se Commandos a vyznačujících se obzvláštní brutalitou a zákeřností, jsou rekrutováni z kriminálních živlů ve své vlasti, anebo dokonce z vyhnanců osvobozujících nepřátelská území. Z ukořistěných dokumentů vyplývá, že tito jedinci mají nejen rozkaz nebrat zajatce, ale také zabíjet neozbrojené vojáky, kteří pro ně mohou představovat zbytečnou zátěž nebo je mohou brzdit při úspěšném plnění jejich úkolů. Byly nalezeny rozkazy, ve kterých bylo zabíjení zajatců dokonce vyžadováno.
  2. V návaznosti na dodatek armádního rozkazu ze dne 7. 10. 1942, kde byla tato skutečnost již zmíněna, bude Německo v budoucnu proti těmto sabotážním skupinám Angličanů a jejich spojenců aplikovat stejné metody, tj. kdekoliv se tyto jednotky objeví, měly by být německými jednotkami nemilosrdně zničeny.
  3. Proto nařizuji:
    Ode dneška budou všichni příslušníci tzv. Commandos jednotek, útočící na německé jednotky v Evropě a v Africe, vyhlazeni do posledního muže. Tento rozkaz musí být splněn, ať již to budou vojáci v uniformě nebo sabotéři, s nebo beze zbraně, a ať bojují nebo se snaží utéct, stejně tak, ať zahájí akci z paluby lodě, letadla nebo seskočí padákem. I když tito jedinci budou odhaleni a budou se chtít vzdát, tak bez slitováni nikoho nebrat do zajetí. Proto byla hlavním štábem vytvořena tato zpráva, aby byli informováni všichni vyšší důstojníci.
  4. Jestliže by příslušníci Commandos, jako např. agenti, sabotéři apod. padli do rukou ozbrojených sil jinou cestou, např. byli by předáni policií na okupovaných územích, musí být bez prodlení dále předáni do rukou SD. Zadržovat je ve vojenské vazbě, např. v táboře pro válečné zajatce apod., je přísně zakázáno.
  5. Tento rozkaz se nevztahuje na zacházení s těmi nepřátelskými vojáky, kteří budou zajati nebo se vzdají během regulérního boje tj. během normální operace, široce založeného útoku, během hlavního vylodění nebo výsadkové operace. Tento rozkaz se rovněž nevztahuje na ty vojáky, kteří do našich rukou padnou během boje na moři, nebo na vojáky sestřelené během vzdušného boje, kteří se zachrání pomocí padáku.
  6. Budu činit zodpovědnými všechny velitele a důstojníky podléhající vojenským zákonům za jakékoliv opomenutí při plnění tohoto rozkazu, ať již neinformováním svých jednotek, nebo jednáním v rozporu s ním.

podepsán A. Hitler

*

HEADQUARTERS OF THE ARMY SECRET
No. 551781/42G.K. Chefs W.F.St/Qu. F.H. Qu. 19/10/42

22 kopií
Kopie č. 21

Reklama

Přiložený rozkaz Vůdce je rozesílán v souvislosti s likvidací nepřátelských teroristických a sabotážních jednotek.
Tento rozkaz je určen pouze pro velící důstojníky a za žádných okolností nesmí padnout do rukou nepřítele.
Další šíření tohoto dokumentu je přísně omezeno.
Velitelé štábů uvedení v distribučním seznamu jsou odpovědni za to, že všechny části tohoto rozkazu nebo výňatky z něj, které jsou vytištěny, budou odeslány zpět s touto kopií a zničeny.

náčelník generálního štábu
podepsán A. Jodl


Zdroj
Hitler's Commando Order - https://www.combinedops.com/Hitlers_Commando_Order.htm

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více