Ruské legie zblízka

Autor: Martin Motyka 🕔︎︎ 👁︎ 27.019

Literatura

Červinka, Vincent, red.: Naši na Sibiři. Praha 1920.

Gregorovič, Miroslav: První československý odboj - Čsl. legie 1914-1920. Praha 1992.

Haering, Vladimír: Zdravotnictví v čsl vojsku na Rusi. Praha 1924.

Kubíček, Adolf: Hanáci v revoluci. Olomouc 1928.

Kudela, Josef: Přehled osvětové činnosti v československém zahraničním vojsku (legiích), in Almanach osvětové práce v našem vojsku (za hraniceni i doma). Praha 1925.

Kudela, Josef: S naším vojskem na Rusi I. Brno 1922.

Kudela, Josef: O ruském zlatém pokladě a československých legiích. Praha 1922.

Kudela, Josef: Československý revoluční sjezd v Rusku. Brno 1927.

Kudela, Josef, red.: Bělogorod - přednášky, vzpomínky, zpráva. Brno 1930.

Kudela, Josef: Generál St. Čeček. Brno 1930.

Kudela, Josef: Generál Červinka. b.r.

Kudela, Josef: Bohumil Čermák, Brno. b.r.

Kudela, Josef: Askakovská tragedie. Brno 1932.

Kudela, Josef: Hus a legie. Brno 1932.

Kudela, Josef: Sokol a legie. Brno 1932.

Kudela, Josef,ed.: Druhý sjezd československého vojska na Rusi. Brno 1934.

Kudela, Josef: Československé a polské vojsko v Rusku - nová kapitola o staré historii. Brno 1938.

Lokay, Miroslav: Československé legie v Itálii. New York 1970.

Medek, Rudolf,red.: K vítězné svobodě 1914-1918-1928. Praha 1928.

Novotný, A.: Polní pošta čsl. a spojeneckých vojsk na Rus. Brno 1923.

Pecháček, František: Technické oddělení čsl. vojska na Rusi. Praha 1924.

Petrš, Josef: K historii intendantské služby čsl. armády na Rusi (výňatky z knihy "Tylint"). Praha 1926.

Pichlík, Karel - Klipa, Bohumil - Zabloudilová, Jitka: Českoslovenští legionáři (1914-1920). Praha 1996.

Pichlík, Karel: Bez legend Zahraniční odboj 1914-1918 (boj o československý program). Praha 1991.

Pleský, Methoděj: Dějiny 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého 1917-1920. Turnov 1927.

Polák, Josef: Peněžnictví v ruských legiích. Praha 1924.

Polák, František: Sibiřská anabase a čsl. legie. New York 1961.

Pražský, Ferdinand, Dějiny pěšího pluku 10. Jana Sladkého Koziny. Brno 1927.

Prudil, František: Legionářská odyssea Deník Františka Prudila z ruské fronty s prologem Oldřicha Jurmana a esejí Otakara Brůny O sváru mozku a srdce. Praha 1990.

Sajdl, Josef: Českoslovenští železničáři v sibiřské anabasi. Praha 1924.

Skácel, Jindřich: Československá armáda v Rusku a Kolčak. Praha 1926.

Splítek, J.A.: Národohospodářská činnost československých vojsk na Sibiři, nedatováno. psáno v březnu 1919.

Svoboda, Viktor: Soudnictví v československém vojsku na Rusi. Praha 1924.

Valenta, Václav - Alfa: Česká škola na Sibiři. Praha 1924.

Vávra, Vlastimil: Formování České družiny; Historie a vojenství. 1990 roč.39 č.1 s.107-117.

Vláčil, František: Slezský pluk - stručná kronika 8.čsl. střeleckého pluku. Místek 1933.

Zeman, Adolf red.: Cestami odboje. Jak žily a kudy táhly československé legie I. Z rakouských pout k svobodě, Praha 1926.

Zeman, Adolf red.: Cestami odboje. Jak žily a kudy táhly československé legie II. Do zajetí. Praha 1927.

Zeman, Adolf red.: Cestami odboje. Jak žily a kudy táhly československé legie III. Počátky odboje. Praha 1927.

Zeman, Adolf red.: Cestami odboje. Jak žily a kudy táhly československé legie IV. Anabase. Praha 1928.

Zmrhal, Karel: O samosprávu a demokracii v sibiřské armádě, Praha 1923.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více