Ruské legie zblízka

Autor : 🕔30.09.2002 📕11.267

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

 1. Ruské legie zblízka
 2. Ruské legie zblízka
 3. Ruské legie zblízka
 4. Ruské legie zblízka
 5. Ruské legie zblízka
 6. Ruské legie zblízka
 7. Ruské legie zblízka
 8. Ruské legie zblízka
 9. Ruské legie zblízka
 10. Ruské legie zblízka
 11. Ruské legie zblízka
 12. Ruské legie zblízka
 13. Ruské legie zblízka
 14. Ruské legie zblízka
 15. Ruské legie zblízka
 16. Ruské legie zblízka
 17. Ruské legie zblízka
 18. Ruské legie zblízka
 19. Ruské legie zblízka
 20. Ruské legie zblízka

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč
♡ Chci přispět

Tištěné prameny

Vlastivědné muzeum v Olomouci, fond Odboj
Vojenské rozkazy a hospodářské instrukce:

Rukověť českého vojáka - přehled nejnutnějších ruských vojenských řádů

Řády a resoluce 1. sjezdu československého vojska. nákladem OČSNR: Jekatěrinburk 1918

Disciplinární řád - schváleno ve schůzi zvláštního sboru dne 16. a 18.února 1919. vydal Informačně-osvětový odbor ministerstva vojenství

Nařízení Československému vojsku na Rusi č.15 o vojenské korespondenci, Irkutsk 9.10.1920

Požadavky vojínů 4. čsl. pluku poselstvu z ČSR z 7.září 1919

Rozkaz zakazující jakékoliv schůze mužstva a důstojníků, 1919. Statut polních soudů (schváleno na schůzi delegátů sjezdových konané 12.6.1918)

Statut polních soudů - přijato sjezdem 28.7.1918

Nařízení OČSNR z 13.září 1918 o výplatě podpor rodinám příslušníků čsl. vojsk

Sborník hospodářských rozkazů Čsl. vojska na Rusi. armádní intendantstvo srpen 1919

Nakládal, Ant. náčelník telegraf. patr. Předpisy pro službu telegrafní Charbin - Sibiř 1919
Osvětové a instrukční publikace vydávané v Rusku:

Jesenský, Ján. Počiatky slovenského pravopisu. nákladem OČSNR Jekatěrinburk 1918

Houpačky - nedatováno část satirického časopisu čsl. legií

Brožura s posměšnými popěvky a kresbami n vztah vojáci-velení Šestnáctka s tyčemi. skupinové cvičení s hudbou. vydal informačně-osvětový odbor čsl. vojska na Rusi

Devítka. skupinové cvičení s hudbou. vydal informačně osvětový odbor čsl. vojska na Rusi

Hajný - Kasalický - Pusch. Lyžařství. knihovna čsl vojáka, vydal informačně-osvětový odbor čsl. vojska na Rusi

Pokyny pro závody čsl. vojska v Irkutsku

Předpisy pro vojenskou spořitelnu finanční správy M.V. oddělení v Rusku. nákladem finanční správy m. v. odd. v Rusku. Irkutsk 1919

Trýb: Co je třeba věděti o nemocech pohlavních, Irkutsk 1920

Jindra, J.: Nemoci pohlavní. Poučná knihovna osvětového odboru OČSNR, Jekatěrinbirg 1918.

Pravidla o zaopatření invalidů československého vojska

mjr.Procházka: Instrukce o povinnostech zdravotních poddůstojníků pluku. voj. knihovnička 4. střel. pluku Prokopa Holého sv. 13, nedatováno

Seriál

 1. Ruské legie zblízka
 2. Ruské legie zblízka
 3. Ruské legie zblízka
 4. Ruské legie zblízka
 5. Ruské legie zblízka
 6. Ruské legie zblízka
 7. Ruské legie zblízka
 8. Ruské legie zblízka
 9. Ruské legie zblízka
 10. Ruské legie zblízka
 11. Ruské legie zblízka
 12. Ruské legie zblízka
 13. Ruské legie zblízka
 14. Ruské legie zblízka
 15. Ruské legie zblízka
 16. Ruské legie zblízka
 17. Ruské legie zblízka
 18. Ruské legie zblízka
 19. Ruské legie zblízka
 20. Ruské legie zblízka

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔30.09.2002 📕11.267

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře