Ruské legie zblízka

Autor : 🕔30.09.2002 📕8.195

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

 1. Ruské legie zblízka
 2. Ruské legie zblízka
 3. Ruské legie zblízka
 4. Ruské legie zblízka
 5. Ruské legie zblízka
 6. Ruské legie zblízka
 7. Ruské legie zblízka
 8. Ruské legie zblízka
 9. Ruské legie zblízka
 10. Ruské legie zblízka
 11. Ruské legie zblízka
 12. Ruské legie zblízka
 13. Ruské legie zblízka
 14. Ruské legie zblízka
 15. Ruské legie zblízka
 16. Ruské legie zblízka
 17. Ruské legie zblízka
 18. Ruské legie zblízka
 19. Ruské legie zblízka
 20. Ruské legie zblízka

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč
♡ Chci přispět

Závěr

Zpracování historie čsl. legií v Rusku se od 30. let tohoto století soustředilo převážně na vojenské a politické otázky jejich existence. Prakticky mimo zájem historiků zůstávala pestrá a různorodá škála dalších možných úhlů pohledu na tuto problematiku. Tématicky jednotvárný výklad zpracování však příliš nepřispívá k růstu hlubšího zájmu o studium historie čsl. legií.

Tato diplomová práce se proto zaměřila právě na problémy, které dosavadní jednorozměrný obraz čsl. legií významně doplňují a podávají celistvější pohled na jejich dlouhodobé působení mimo vlast. Soustředila se na problémy dějin ruských legií z hlediska těch témat, která pod vlivem dějinných událostí odlišovala ruské legie od jiných tehdejších pravidelných armád. Namísto tradičního vojensko-politického výkladu se práce věnovala hlavně otázkám vnitřních poměrů v čsl. vojsku a jejich působení na jeho pravidelný chod. Hlavní pozornost byla soustředěna problematice vojenských pravidel a řádů a vlivu jejich ustanovení na vývoj profesních a mezilidských vztahů v armádě. Práce se v nemalé míře zabývala také problémy materiálního a technického zajištění vojska a jeho rozsáhlými kulturními aktivitami. Ve většině případů tedy šlo o témata, která byla až dosud historiky opomíjena nebo zmiňována pouze okrajově.

Přes svou často velice malou spojitost s bojovými akcemi legií lze s jistotou tvrdit, že všechny zmiňované oblasti větší či menší měrou ovlivňovaly celkovou náladu ve vojsku a přispívaly k výsledkům bojových akcí. Taková spojitost je nejvíce patrná v oblasti zásobování a technického zajištění, které vytvářely materiální a technické podmínky pro spolehlivou vojenskou činnost. Psychická pohoda vojska se stala významným faktorem, který zásadně ovlivňoval vojenské úspěchy legií. Zde vedle dobrého hmotného zázemí vzrostl význam kulturních, osvětových a sportovních aktivit, který je však z tohoto hlediska jen těžko měřitelný. Podobně abstraktní hodnotou tvoří také důvěra vojáků v uchování hodnoty vkladů ve Vojenské spořitelně nebo pravidelné poštovní spojení s domovem. S jistotou však lze tvrdit, že všechny zmiňované oblasti ve své veliké provázanosti významně přispěly, přes všechny peripetie a zvraty, ke zdárnému překonání všech nástrah bolševické revoluce i ruské konzervativní reakce a k následnému slavnému návratu do svobodné vlasti.

Ve zpracovávaném materiálu se objevila řada zajímavých témat, která jsou často známa ve spojení s jinými, známějšími souvislostmi. Mezi ně patří například vliv výrazného zvýšení početního stavu čsl. vojska na změnu dosavadních vojenských a správních priorit, která se odrazila ve všech oblastech jeho každodenního života. Jako neznámé mohou také působit hlavně některé poznatky z technické a zásobovací oblasti, což však souvisí hlavně s malou pozorností, která byla tomuto tématu dosud věnována. V souvislosti s dosavadním přístupem k legionářské problematice může překvapivě působit i výklad rozsáhlé kulturní a publikační aktivity vojska. Vedle nesporného kulturního a duševního přínosu pro čsl. dobrovolníky pak může zvlášť zajímavě vyznít i propagační a ideový význam, který byl s těmito aktivitami také spojen.

Cílem této práce nebylo podat podrobný statistický přehled poměrů v ruských legiích. Její obsah by však mohl inspirovat k dalšímu bádání které by nepochybně dále zpracovaná témata zajímavě doplnilo. Široké možnosti skýtají hlavně hospodářská a kulturní témata, která mapují rozsáhlé aktivity jak na úrovni celého vojska, tak jednotlivých pluků, či rot. V těchto oblastech tak stále zůstává veliký prostor pro další historické studium. Podrobné zpracování nastolených témat však bohužel dosud naráží na problémy se zpřístupněním některých nedostupných archivních materiálů, které by mohly dosavadní poznatky vhodně doplnit a rozšířit.

Seriál

 1. Ruské legie zblízka
 2. Ruské legie zblízka
 3. Ruské legie zblízka
 4. Ruské legie zblízka
 5. Ruské legie zblízka
 6. Ruské legie zblízka
 7. Ruské legie zblízka
 8. Ruské legie zblízka
 9. Ruské legie zblízka
 10. Ruské legie zblízka
 11. Ruské legie zblízka
 12. Ruské legie zblízka
 13. Ruské legie zblízka
 14. Ruské legie zblízka
 15. Ruské legie zblízka
 16. Ruské legie zblízka
 17. Ruské legie zblízka
 18. Ruské legie zblízka
 19. Ruské legie zblízka
 20. Ruské legie zblízka

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔30.09.2002 📕8.195

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Anton Bero pozoruhodná zbierka klamstiev a právd

  Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941 · 1 week ago

 • RaS To formální odstoupení vládce z funkce ve prospěch syna bylo obvyklé bezpečnostní opatření, které mělo zabránit bezvládí v případě smrti jednoho z nich. Každý nepřítel věděl, že když zabije jednoho, ten druhý se pomstí. Tokugawové to dělali stejně.

  Daimjó Udžijasu Hódžó · 1 week ago

 • adrian grunert Prečítal som si na dúšok všetkých 10 pokračovaní.Môžem autorovi vysloviť len poďakovanie a uznanie.

  Nad Tatrou sa blýska - (10) · 1 week ago

 • RaS 1) V roce 1241 nešlo o vpád Tatarů ale Mongolů. To je častá chyba. Tataři v té době sloužili uherskému králi. 2) Mogolové po bitvě u Lehnice neprošli ze Slezska do Uher přes Kladsko, ale přes Moravu. Pak se spojili s Bátúem a zúčastnili se bitvy u...

  Tatarský vpád do Uhorska 1241 · 2 weeks ago

 • Letusak Tak Francouzi take meli pomerne presnou predstavu, ale vojska Wehrmachtu se jim zastavit nepodarilo. Cemu bychom si pomohli? Predstava, ze bychom meli nejaky "lepsi kredit" v ocich okupantu je mylna, staci se podivat na Polsko. Bojovalo, ale...

  Benešova Sofiina volba · 4 weeks ago

 • Ivo Bukovsky Ve skutečnosti měli čs generálové poměrně přesnou představu o síle wehrmacht a doporučovali přijmout boj. Beneš se už tím že jednal o odstoupení pohraničí podle godesberských požadavků dopustil vlastizrady - podle tehdejší ústavy. Bohužel...

  Benešova Sofiina volba · 4 weeks ago

 • Letusak A on tehdy nekdo vedel, jake budou nebojove ztraty ceskych obcanu, kdyz zadna valka nebyla (a nebyl vcelku duvod se domnivat, ze Hitler pristoupi k vyhlazeni slovanskych narodu s takovym gustem)? A ona kvalitativni prevaha v technice neznamena...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Ivo Bukovsky Skutečnost že nebojové ztráty na lidech, českosvenských občanů, byly vyšší než předpokládané ztráty bojové, nehledě na sekundární efekt zavlečení sovětského vlivu do střední Evropy a katastrofální vliv na společenské a majetkové poměry se stále...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Radek Novák Pohádky kremelské babičky nebo tlachy ze Západu?Já nejsem žádný bolševik ani příznivec Ruska ale cizí území si přisvojovaly všechny státy.Jen jsem poukazoval na možné okolnosti,pravda,že v detailech se nevyznám.Na finské hranici se opírám o...

  Besarábie 1940-1941 · 1 month ago

 • CzechMirco Lháři. Žádný "důsledek doby" přisvojení si cizího území nelegitimizuje a už vůbec ne to, co na svém území dotyčná strana dělala. Moldavané rozhodně Rusy v roce 1940 jako osvoboditele nevítali, protože národnostní a náboženský útlak z dob carského...

  Besarábie 1940-1941 · 1 month ago