Ruské legie zblízka

Autor: Martin Motyka 🕔︎︎ 👁︎ 19.386

Hospodářské a technické zázemí Čsl. vojska

Kvalitní, organizované zázemí, které pokrývá všechny potřeby armády, vždy zásadně ovlivňovalo úspěšné zvládnutí všech vojenských operací. Nejinak tomu bylo i u čs. legií v Rusku. Kvalita zásobování a technické zajištění sehrály významnou roli zvláště v období po vystoupení, kdy rozvrácené ruské hospodářství poskytovalo už jenom část svého předválečného potenciálu.

V prvních letech existence čs. jednotek v Rusku ležela zodpovědnost za zajištění hmotných potřeb vojska na ruské armádě, která až do vystoupení formálně obhospodařovala české potřeby. Tato péče však nikdy nebyla příliš kvalitní a její nízká úroveň z dob carského režimu ještě více poklesla po obou ruských revolucích. V době přepravy čs. divizí do Vladivostoku v roce 1918 proto začaly vznikat zárodky samostatného čs. systému zásobování, který se rozvinul po květnovém vystoupení. Udržení rozsáhlé protibolševické fronty totiž vyžadovalo propracovaný systém materiálního zajištění. To však nemohly právě obnovené ruské vlády samy umožnit. Proto už v červnu 1918 bylo vedle už dříve založeného korpusního intendantství vytvořeno technické oddělení, jejhož úkolem bylo oživení bolševiky zdevastovaného hospodářství pro válečné potřeby legií. Obě instituce pak měly za úkol vytvářet co nejlepší podmínky pro bezproblémový chod armády. Aby dosáhly svého cíle, byly nuceny neustále překonávat překážky, které jim vytvářelo nestandartní ruské prostředí a měnící se válečná a politická situace. Obě organizace se přes všechna úskalí dokázaly přenést a vytvořily rozvětvený správní systém, který významně ovlivňoval chod celého ruského hospodářství, a který byl postupně schopný zajišťovat nejenom čs. vojsko, ale i nově vznikající ruské pluky a jednotky zahraničních armád.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více