Ruské legie zblízka

Autor : 🕔30.09.2002 📕11.859

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

 1. Ruské legie zblízka
 2. Ruské legie zblízka
 3. Ruské legie zblízka
 4. Ruské legie zblízka
 5. Ruské legie zblízka
 6. Ruské legie zblízka
 7. Ruské legie zblízka
 8. Ruské legie zblízka
 9. Ruské legie zblízka
 10. Ruské legie zblízka
 11. Ruské legie zblízka
 12. Ruské legie zblízka
 13. Ruské legie zblízka
 14. Ruské legie zblízka
 15. Ruské legie zblízka
 16. Ruské legie zblízka
 17. Ruské legie zblízka
 18. Ruské legie zblízka
 19. Ruské legie zblízka
 20. Ruské legie zblízka

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč
♡ Chci přispět

Změny v organizaci vojska a jejich vliv na vnitřní vztahy mezi legionáři

 

Československé legie byly od samotného vzniku ČSR vyzdvihovány jako jediný pevný bod stability a demokracie v rozlehlých oblastech ruské země. Vztahy mezi čsl. vojáky byly často prezentovány téměř jako nekonfliktní. Případné spory uvnitř legií byly mnohdy připisovány spíš na vrub nešťastných nedorozumění, než jiných, objektivnějších příčin.

Československé vojsko na Rusi jako celek mohlo skutečně v kontrastním porovnání se svým okolím takovýmto způsobem navenek působit. Vztahy mezi vojáky sice byly upravovány vojenskými řády a předpisy, avšak čsl. vojsko bylo stejně jako každá velká skupina lidí tvořeno jednotlivci, jejichž výchova, sociální původ a pohnutky vstupu do vojska byly často velice odlišné. Takováto různorodost se ještě víc prohlubovala s početním růstem vojska a s mocnými vlivy měnící se politické situace země. Právě vnitropolitické změny v Rusku se staly podkladem pro jakési časové rozdělení celkového vnitřního a organizačního vývoje ruských legií.

V prvním období carské armády byly československé jednotky striktně omezeny ruskými vojenskými řády. Vojáci byli semknuti v cestě za společným cílem a ostražitostí k ruskému prostředí, které je obklopovalo. Únorová revoluce pak přinesla do jejich řad zásadní změny, které ve svém důsledku ovlivnily vývoj organizace a vzájemných vztahů v dalších fázích existence legií. Po vítězství bolševické revoluce se vytvořily podmínky pro vznik třetí etapy po mocenském vystoupení v květnu 1918, kterým bylo zahájeno období úplné vojenské i správní samostatnosti čsl. vojska. Vznik nezávislého československého státu tuto etapu ukončil. Ruské legie se počátkem roku dostaly 1919 pod správu čsl. Ministerstva vojenství, s čímž bylo spojeno i značné omezení některých dosavadních revolučních výdobytků.

Seriál

 1. Ruské legie zblízka
 2. Ruské legie zblízka
 3. Ruské legie zblízka
 4. Ruské legie zblízka
 5. Ruské legie zblízka
 6. Ruské legie zblízka
 7. Ruské legie zblízka
 8. Ruské legie zblízka
 9. Ruské legie zblízka
 10. Ruské legie zblízka
 11. Ruské legie zblízka
 12. Ruské legie zblízka
 13. Ruské legie zblízka
 14. Ruské legie zblízka
 15. Ruské legie zblízka
 16. Ruské legie zblízka
 17. Ruské legie zblízka
 18. Ruské legie zblízka
 19. Ruské legie zblízka
 20. Ruské legie zblízka

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔30.09.2002 📕11.859

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře