Inkové (I.)

Autor : 🕔04.08.2002 📕12.630

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

 1. Inkové (I.)
 2. Inkové (I.)
 3. Inkové (I.)
 4. Inkové (I.)
 5. Inkové (I.)
 6. Inkové (I.)
 7. Inkové (I.)
 8. Inkové (I.)
 9. Inkové (I.)
 10. Inkové (I.)
 11. Inkové (I.)
 12. Inkové (I.)
 13. Inkové (I.)
 14. Inkové (I.)
 15. Inkové (I.)
 16. Inkové (I.)

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč
♡ Chci přispět

3. Život v Inskej ríši

Inský štát vznikol vlastne spojením niekoľkých desiatok malých skupín žijúcich na územiach, ktoré sa postupne stávali súčasťou impéria Synov Slnka[6]. Štátnou rečou sa stala kečuánčina, ktorá bola predtým iba rečou kráľovej rodiny. Rodiny – ayllu boli zoskupením pokrvnej rodiny (hoci nie vždy), ktorá spoločne obrábala pôdu a o všetko sa spravodlivo delila. Každý člen ayllu sa však musel podieľať na práci pre štát a vojenských výpravách[7]. Pracovať sa muselo stále a okrem poľnohospodárstva chodili Inkovia pracovať I do bane, hoci len na určitý presne vymedzený čas. V čase príchodu Španielov bolo Inkov skoro 20 000 000. Základom inského hospodárstva bolo poľnohospodárstvo, pričom Inkovia pestovali predovšetkým kukuricu (sara) a tiež okolo 250 druhov zemiakov. Inkovia chovali I zvieratá, predovšetkým lamy, ktoréchovali kvôli vlne a vojenským účelom (na prepravu materiálov). Hoci starí Peruánci nepoznali hrnčiarsky kruh, ich keramická produkcia bola tiež kvalitná. Ich umenie sa odrazilo najmä v zlatníctve, ktoré rozvinuli zlatníci z ríše Chimu.

Celej ríši vládol centralisticky jediný inka – Inca Sapa - Syn Slnka. Ten musel byť synom panovníka a panovník si vyberal nástupcu sám[8]. Inokedy mohol zase svojho syna z nástupníctva vylúčiť. Keď sa stal Inkom stal sa jediným pánom celej ríše. Napriek tomu Synovia Slnka vystupovali ako dobrotiví otcovia ľudu. Inka bol bohato zdobený zlatom a inými drahými insígniami. Panovník nosil každý deň nový oblek, ktorý si po ňom u nikto nesmel obliecť a musel sa spáliť. Inka jedol mnohé špeciality, ktoré mu často prinášali z tisíc km vzdialeností, ale tiež I jedlo obyčajného ľudu. Jedával zo zlatých tanierov, ktoré sa museli po použití taktiež spáliť. Inka mal cez 8000 osobných sluhov a namiesto chodenia ho nosili.

V ríši malo svoj význam I právo, ktoré sa opieralo o tri piliere – zákony, ideológia, armáda – kult Slnka. Väčší dôraz sa kládol na trestné právo. Tresty boli veľmi tvrdé, lebo sa považovali za previnenie proti božskému inkovi – teda väčšinou to bol trest smrti. Okrem toho sa Inkovia venovali tiež astronómii a medicíne, pričom v medicíne predbehli vývoj o niekoľko storočí.


[6] STINGL, M .: Synovia Slnka, Bratislava: Tatran, 1988, s.42.

[7] tamtiež, s.43.

[8] tamtiež, s.47.

Seriál

 1. Inkové (I.)
 2. Inkové (I.)
 3. Inkové (I.)
 4. Inkové (I.)
 5. Inkové (I.)
 6. Inkové (I.)
 7. Inkové (I.)
 8. Inkové (I.)
 9. Inkové (I.)
 10. Inkové (I.)
 11. Inkové (I.)
 12. Inkové (I.)
 13. Inkové (I.)
 14. Inkové (I.)
 15. Inkové (I.)
 16. Inkové (I.)

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔04.08.2002 📕12.630

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře