Inkové (I.)

Autor: Peter Frišo / akvinsky 🕔︎︎ 👁︎ 23.216

3. Život v Inskej ríši

Inský štát vznikol vlastne spojením niekoľkých desiatok malých skupín žijúcich na územiach, ktoré sa postupne stávali súčasťou impéria Synov Slnka[6]. Štátnou rečou sa stala kečuánčina, ktorá bola predtým iba rečou kráľovej rodiny. Rodiny – ayllu boli zoskupením pokrvnej rodiny (hoci nie vždy), ktorá spoločne obrábala pôdu a o všetko sa spravodlivo delila. Každý člen ayllu sa však musel podieľať na práci pre štát a vojenských výpravách[7]. Pracovať sa muselo stále a okrem poľnohospodárstva chodili Inkovia pracovať I do bane, hoci len na určitý presne vymedzený čas. V čase príchodu Španielov bolo Inkov skoro 20 000 000. Základom inského hospodárstva bolo poľnohospodárstvo, pričom Inkovia pestovali predovšetkým kukuricu (sara) a tiež okolo 250 druhov zemiakov. Inkovia chovali I zvieratá, predovšetkým lamy, ktoréchovali kvôli vlne a vojenským účelom (na prepravu materiálov). Hoci starí Peruánci nepoznali hrnčiarsky kruh, ich keramická produkcia bola tiež kvalitná. Ich umenie sa odrazilo najmä v zlatníctve, ktoré rozvinuli zlatníci z ríše Chimu.

Celej ríši vládol centralisticky jediný inka – Inca Sapa - Syn Slnka. Ten musel byť synom panovníka a panovník si vyberal nástupcu sám[8]. Inokedy mohol zase svojho syna z nástupníctva vylúčiť. Keď sa stal Inkom stal sa jediným pánom celej ríše. Napriek tomu Synovia Slnka vystupovali ako dobrotiví otcovia ľudu. Inka bol bohato zdobený zlatom a inými drahými insígniami. Panovník nosil každý deň nový oblek, ktorý si po ňom u nikto nesmel obliecť a musel sa spáliť. Inka jedol mnohé špeciality, ktoré mu často prinášali z tisíc km vzdialeností, ale tiež I jedlo obyčajného ľudu. Jedával zo zlatých tanierov, ktoré sa museli po použití taktiež spáliť. Inka mal cez 8000 osobných sluhov a namiesto chodenia ho nosili.

Reklama

V ríši malo svoj význam I právo, ktoré sa opieralo o tri piliere – zákony, ideológia, armáda – kult Slnka. Väčší dôraz sa kládol na trestné právo. Tresty boli veľmi tvrdé, lebo sa považovali za previnenie proti božskému inkovi – teda väčšinou to bol trest smrti. Okrem toho sa Inkovia venovali tiež astronómii a medicíne, pričom v medicíne predbehli vývoj o niekoľko storočí.


[6] STINGL, M .: Synovia Slnka, Bratislava: Tatran, 1988, s.42.

[7] tamtiež, s.43.

[8] tamtiež, s.47.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více