Radiolokační metody a technika

Autor: Jan Pitálek / piti 🕔︎︎ 👁︎ 15.154

Rušení radiolokátoru

Rušení práce radiolokačních stanic může způsobovat jakákoliv elektromagnetická energie přijatá přijímačem buď přes anténu, nebo na kterýkoliv stupeň přijímače znesnadňující nebo znemožňující určení správného odraženého signálu na výstupu. Podle toho, o jaký tip rušení jde, jej můžeme rozdělit na přirozené a umělé.

a) Přirozené rušení:

  • vlastní šumy přijímače
  • odrazy od pozemních předmětů
  • rušení vlivem atmosférických výbojů
  • rušení vytvářené zapalovacími systémy výbušných motorů
  • vnitřní poruchy radiolokátorů
  • atmosférické srážky
  • rušení způsobené rádiovými stanicemi
  • rušení způsobené okolními radiolokátory

b) Umělé rušení:

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více