Main Menu
User Menu
Reklama

Radiolokační metody a technika

Autor : 🕔20.01.2001 📕14.089
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Sekundární vyzařování elektromagnetických vln

Účinkem střídavého elektromagnetického pole přímé (dopadající) radiové vlny se při ozáření cíle v něm indukují střídavé proudy stejného kmitočtu, jako je kmitočet dopadající elektromagnetické vlny. Indukované proudy vytvářejí kolem předmětu elektromagnetické pole vyzařující elektromagnetické vlny. Ozařovaný objekt někdy nazýváme zdrojem sekundárního záření. Intenzita sekundárního vyzařování závisí na rozměrech cíle. Nejvíce vyzařují takové předměty nebo jejich části, jejichž rozměry se blíží čtvrtině, nebo polovině vlnové délky, nebo jejich celistvým násobkům.

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔20.01.2001 📕14.089