Radiolokační metody a technika

Autor : 🕔20.01.2001 📕13.297

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

 1. Radiolokační metody a technika
 2. Radiolokační metody a technika
 3. Radiolokační metody a technika
 4. Radiolokační metody a technika
 5. Radiolokační metody a technika
 6. Radiolokační metody a technika
 7. Radiolokační metody a technika
 8. Radiolokační metody a technika
 9. Radiolokační metody a technika

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč
♡ Chci přispět

Fyzikální základy radiolokace

a) Šíření elektromagnetických vln:

Elektromagnetický rozruch vyvolal změnu stavu elektromagnetického pole, čímž vznikla elektromagnetická vlna šířící se na všechny strany. Tyto vlny vznikly změnou stavu elektromagnetického a magnetického pole. Rozložení tohoto pole v prostoru se podobá rozložení výchylek kmitajících hmotných bodů. Při mechanickém vlnění se pohybují hmotné částice (tj. mění se jejich poloha v prostoru), kdežto při vlnění elektromagnetickém se mění velikost a směr elektromagnetického pole v jednotlivých bodech prostoru a hmotné částice zůstávají trvale v klidu. Rychlost šíření elektromagnetických vln ve vakuu (a prakticky také ve vzduchu) je rovná rychlosti světla ve vakuu, tedy 2,9979 . 108 ms-1.

b) Polarizace radiových vln:

Polarizace radiové vlny je orientace plochy, ve které leží vektor intenzity elektrického pole a směr šíření dané radiové vlny. V radiotechnice se setkáváme se třemi druhy polarizace radiových vln:

 • lineární (rovinná) polarizace (např.: dvě složky, jejichž fáze se liší o 00 nebo 1800)
 • kruhová polarizace (např.: dvě složky, jejichž amplituda je shodná a jsou vůči sobě otočeny o 900 nebo 2700)
 • eliptická polarizace (např.: mění se amplitudy i fáze obou složek)

c) Délka vlny:

Délka vlny je vzdálenost, kterou urazí elektromagnetická vlna za dobu 1 periody.

d) Radiolokační impuls

Impuls je ojedinělá krátkodobá změna napětí nebo proudu, které jsou před i za impulsem konstantní. Tvar impulsu je čárový průběh impulsu a je charakterizován čelem, temenem a týlem; dále pak amplitudou a šířkou.

e) Dopplerův jev

Podstata Doplerova jevu spočívá ve vzájemném pohybu radiolokátoru a cíle. kmitočet kmitů přijímaných přijímačem se odlišuje od kmitočtu kmitů vyzařovaných tím více, čím větší je rychlost jejich vzájemného pohybu.

Autor : 🕔20.01.2001 📕13.297

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře