Radiolokační metody a technika

Autor: Jan Pitálek / piti 🕔︎︎ 👁︎ 29.700

Rozdělení radiolokace

a) Podle způsobu, jakým plní základní funkce:

  • aktivní radiolokace
  • aktivní radiolokace s aktivní odpovědí (sekundární radiolokace)
  • poloaktivní radiolokace
  • pasivní radiolokace

Při aktivní radiolokaci se cíl ozařuje elektromagnetickou energií vyslanou radiolokátorem a přijímá se odražená elektronická energie.

Sekundární radiolokace se liší od aktivních systémů tím, že na pozorovaném objektu je umístěn přijímač a vysílač, odpovídající na signály aktivního radiolokátoru. Odpovědi cíle jsou řízeny dorazy radiolokátoru. V tomto případě je také možné, kromě zjištění a určení polohy cíle také jeho rozpoznání podle způsobu odpovědi. Odpovídající zařízení umístěné na pozorovaném objektu obvykle nazýváme radiolokační maják.

Reklama

Poloaktivní radiolokace se liší od aktivní tím, že ozáření cíle a jeho zjištění se zjišťuje z odlišných míst. Tato metoda se užívá zejména v systémech řízených střel. Je totiž výhodné umístit přijímací a výstupní zařízení přímo na střele, zatímco vysílač označující cíl je mimo střelu například na zemi, nebo na letounu.

Pasivní radiolokace je založena na příjmu elektromagnetické energie vyzařované cílem. V pasivním radiolokačním systému není cíl radiolokátoru ovlivňován, vyzařování cíle není tedy na rozdíl od předchozích systémů řízeno. Hlavní použití pasivní radiolokace (infralokace) je v oblasti tepelného vyzařování objektu (infračervené zaměřovače).

b) Podle typů radiolokačních prostředků

palubní (letecké)  
pozemní             vyhledávací     radiolokátory pro vyhledávání vzdušných cílů  
naváděcí radiolokátory
řídící radiolokátory
radiolokátory pro vyhledávání pozemních cílů
průzkumu a rušení  radiolokační pátrače
radiolokační rušiče
speciální   pozemní radiolokátory systémů navedení a bombardování
pozemní identifikační zařízení
přistávací radiolokátory
střelecké radiolokátory pro řízení palby protiletadlového dělostřelectva
radiolokátory naváděcích systémů řízených střel 
radiolokátory pro řízení palby pozemního dělostřelectva 
radiolokační zapalovače 
lodní  

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více