Main Menu
User Menu

23. motorizovaný prapor [2015-2021]

23rd Motorised Battalion

23. motorizovaný prápor

     
Název:
Name:
23. motorizovaný prapor
Originální název:
Original Name:
23. motorizovaný prápor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.2015
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.2021
Nástupce:
Successor:
52. výsadkový prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.2015-01.01.2020 2. mechanizovaná brigáda
01.01.2020-01.09.2021 Velitelství sil pro speciální operace
Dislokace:
Deployed:
01.09.2015-01.09.2021 Trebišov, Kasárny kpt. Nálepku

Velitel:
Commander:
01.09.2015-01.01.2017 Plávka, Róbert (Podplukovník)
01.01.2017-01.04.2017 Barna, Marek1) (Major)
01.04.2017-01.10.2017 Hrib, Norbert (Podplukovník)
01.10.2017-DD.03.2018 Barna, Marek1) (Major)
01.04.2018-01.09.2021 Molčan, Jozef (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.09.2015-31.08.2021 1. motorizovaná rota
01.09.2015-31.08.2021 2. motorizovaná rota
01.09.2015-31.08.2021 3. motorizovaná rota
01.09.2015-31.08.2021 rota bojovej podpory
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1) zástupca veliteľa - poverený velením
Zdroje:
Sources:
https://23mopr.mil.sk/
URL : https://www.valka.cz/23-motorizovany-prapor-2015-2021-t184605#538716Verze : 2
MOD

Citace :

Dňom 20. marca 2018 bol v súlade s čl. 13 smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 50/2017 o vojenskej symbolike a v nadväznosti na rozvíjanie národných a vojenských tradícií Ozbrojených síl Slovenskej republiky a následným nariadením ministra obrany Slovenskej republiky č. 17/2018 o priznaní znaku – priznaný znak 23. motorizovaného práporu Trebišov.


OPIS PRIZNANÉHO ZNAKU


1. V gotickom štíte v zelenom poli je zlatá hlava líšky, na ktorej sú vnútorné časti uší a očí s obrysmi nosovej časti v čiernej farbe.
2. V zelenom poli hlavy znaku je umiestnený v striebornej farbe v prvom riadku v skratke názov útvaru 23. mopr a v druhom riadku veľkými písmenami miesto jeho dislokácie TREBIŠOV.


Hlavnou časťou znaku je hlava líšky. Líška je svojimi vlastnosťami charakteristická pre motorizovaný prápor tým, že je rýchla, vytrvalá, prispôsobivá, pohotová a prefíkaná. Vie sa sústrediť a ak treba, tak vie byť aj „neviditeľná“. Je aj múdra a má dobrú pamäť, čo zaručuje, že všetky rozkazy a úlohy budú splnené.https://www.23mopr.mil.sk/76256/?pg=1

URL : https://www.valka.cz/23-motorizovany-prapor-2015-2021-t184605#596144Verze : 1
Diskuse
Aká je plánovaná štruktúra tejto jednotky, prípadne aký je súčasný skutočný stav?
URL : https://www.valka.cz/23-motorizovany-prapor-2015-2021-t184605#589678Verze : 0
Počkaj pokiaľ sa štruktúra neobjaví v oficiálnych dokumentoch MO SR, alebo na webových stránkach útvaru. Hneď potom ju tu nájdeš...


Verejne dostupná (z rokovania vlády) je informácia o tom, že v roku 2017 malo dôjsť k navyšovaniu tabuľkových počtov tohoto práporu. Možno budú nejaké informácie uvoľnené v Ročenke MO SR za rok 2017.
URL : https://www.valka.cz/23-motorizovany-prapor-2015-2021-t184605#589681Verze : 2
MOD

Citace - Flader :

... priznaný znak 23. motorizovaného práporu Trebišov....Zaujímavé. A to si tvorca tej tlačovej správy nevšimol, že v danom nariadení sa znak nepriznáva 23. MOTORIZOVANÉMU práporu, ale 23. MECHANIZOVANÉMU práporu (čl. 1 ods. 1 a znova aj v čl. 2 uvedeného nariadenia, ale aj nadpis nad vyobrazením znaku)?Inak som si dovolil znak ťahaný zo stránky práporu nahradiť tým v mojom archíve pochádzajúci priamo z vestníku. Tak znak zostane k dispozícii aj potom, keď sa zdroj reorganizuje....
URL : https://www.valka.cz/23-motorizovany-prapor-2015-2021-t184605#607206Verze : 3
MOD
Asi som to prehliadol, ale ja som si nikde nevšimol zmienku o MECHANIZOVANOM prápore. Ale teraz som hľadal a k samotnému nariadeniue ministra obrany sa nemôžem dopracovať. Všade v tlačových správach je spomínaný len MOTORIZOVANÝ.
URL : https://www.valka.cz/23-motorizovany-prapor-2015-2021-t184605#607271Verze : 1

Citace - Flader :

Asi som to prehliadol, ale ja som si nikde nevšimol zmienku o MECHANIZOVANOM prápore. Ale teraz som hľadal a k samotnému nariadeniue ministra obrany sa nemôžem dopracovať. Všade v tlačových správach je spomínaný len MOTORIZOVANÝ.


Celé znenie vestníkov MO SR (okrem tých, čo podliehajú stupňu utajenia) je k dispozícii na intranete MO SR, takže z verejnej dátovej siete pre bežných užívateľov sú nedostupné. Prístup k nim je len zo služobných počítačov zapojených do rezortnej dátovej siete.
URL : https://www.valka.cz/23-motorizovany-prapor-2015-2021-t184605#624631Verze : 2
MOD