Na královského tygra pal! Odolnost německého těžkotonážníka

Autor: Ivo Valuch 🕔︎︎ 👁︎ 13.777

9. srpna 2020

V předchozích částech seriálu o dobrodružstvích „královského tygra“ v Kubince šla řeč o konstrukčních zvláštnostech a palebné síle. Na řadě je zkouška odolnosti německého těžkého stroje vůči dělostřeleckým zbraním, které v té době existovaly. Bylo rozhodnuto střílet na „Tygr B téměř ze všech ráží. Celkově si sovětští inženýři vybrali 11 domácích a kořistních děl:

 1. Sovětský protitankový 45mm kanón modelu 1942;
 2. Sovětský protitankový kanón ZIS-2 o průměru 57 mm;
 3. Německý tank 75mm kanón KwK-42 model 1942;
 4. Sovětský 76mm tankový kanón F-34;
 5. Sovětský 76mm kanón ZIS-3;
 6. Americký 76mm kanon (předsériový samohybný kanon Gun Motor Carriage M18 neboli Hellcat);
 7. Sovětský samohybný kanón 85 mm D-5-S85 (SU-85);
 8. Německý 88mm kanon PAK-43/1 model 1943;
 9. Sovětský polní 100mm kanón BS-3;
 10. Sovětský 122mm kanón A-19;
 11. Sovětská samohybná 152mm kanonová houfnice kanón ML-20.
Reklama

Zkušební program měl jasné rozdělení cílů palby. Aby se otestovala pevnost konstrukce trupu a věže, byl Pz.Kpfw. VI Ausf. B Tiger zasažen průbojnými granáty 75 mm, 85 mm, 88 mm a 122 mm a také 85mm, 88mm a 122mm tříštivotrhavými granáty. A aby určili taktické vlastnosti korby a věže, stříleli průbojné a tříštivotrhavé granáty z ráží 85 mm, 100 mm, 122 mm a 152 mm. Ze stejného důvodu byl „královský tygr“ ostřelován „původními“ německými granáty ráže 75 mm a 88 mm.

Navzdory skutečnosti, že ve zkušebním programu byly deklarovány slabé 45mm kanóny, nezúčastnily se ostřelování tanku. Střelci s největší pravděpodobností ocenili bezpečnost Tygra B a rozhodli se, že granáty nebudou plýtvat. 57mm granáty zanechaly na pancíři obra několik skromných stop, které nebyly ani zmíněny v závěrečných zprávách.

V testech byly prioritou domácí granáty. Právě s nimi zasáhli tank jako první a teprve poté z německých děl. Přirozeně, nejprve stříleli z malých ráží a potom vzestupně. Před ostřelováním sovětští inženýři vykuchali vnitřky německé „kočky“, odstranili kanon a pásy. Před startem byl jasný rozkaz netrhat Pz.Kpfw. VI Ausf. B Tiger na kusy - musel si zachovat schopnost odtažení. Domácí metalurgové navíc museli provést důkladnou analýzu složení německé obrněné oceli, fyzikálně-chemických a mechanických vlastností. Bylo důležité vypočítat vlastnosti tepelného zpracování pancéřové oceli. Jak víte, poslední parametr je jedním z klíčů při formování pancíře. Ale na papíře to bylo všechno krásné. Realita ukázala, že ani přední části tanku nevydrží tak intenzivní ostřelování a jsou předčasně zničeny. Důvodem podle testerů byla křehkost pancíře a nedostatečná pevnost. Na závěr lze narazit na takový paradoxní závěr: ostřelování v plném programu nebylo možné kvůli malé ploše pancéřových desek tanku. Pokud dělostřelci neměli dostatek plochy německého obra, pak by otázky měly být položeny spíše vývojářům testovacího programu.

A konečně nejdůležitější věcí při testování odolnosti Tygr B bylo přímé srovnání s tehdy zkoušeným Objektem 701, který se později stal těžkým IS-4. Při pohledu do budoucna však řekněme, že ve zprávě o zkoušce „královského tygra“ neexistují srovnání se sovětským strojem. „Objekt 701“ byl s největší pravděpodobností natolik lepší než německý tank, co se týče pancéřování, že nebyla potřeba samostatná dokumentace.

Král zvířat“ umírá

Ve stručné zprávě specialistů Institutu pancéřování se uvádí, že ocelové desky trupu jsou vyrobeny z válcovaného pancíře, tepelně zpracovaného na střední a nízkou tvrdost. V souladu s klasikou stavby tanků pancíř o tloušťce 80-190 mm tvrdost podle Brinella 269-241 a tloušťka 40-80 mm - 321-286. Takové rozpětí je vysvětleno měřením tvrdosti na vnějším a zadním povrchu pancéřové desky. Všechny pancéřové desky trupu jsou ploché, připojení se provádí pomocí šípů a oboustranně svařovány pomocí mechanického řezání. Věž, s výjimkou bočních stran, je také svařena z plochých plátů pomocí šípů, vnějších drážek a mechanického řezání před svařováním. Z hlediska chemického složení pancíř patří do chromniklové oceli a skládá se z: C - 0,34-0,38 %, Mn - 0,58-0,70 %, Si - 0,17-0,36 %, Cr - 2,05 –2,24 %, Ni - 1,17– 1,30 %, Mo - chybí, V - 0,10–0,16 %, P - 0,014–0,025 % a S - 0,014–0,025 %. Jak můžete vidět, brnění „královského tygra“ dokonale ukazuje stav věcí v německém průmyslu v té době. Molybden do června 1944 zcela zmizel a vanad zůstal ve stopových množstvích. Určité problémy byly také s niklem, který Němci do konce války nechali pouze v pancéřových deskách o tloušťce 125–160 mm a 165–200 mm. S chromem ale nebyly žádné zvláštní problémy, Němci velkoryse přidali do pancíře Tigra B - ten se stal hlavní legující složkou tankové oceli.

Zpráva inženýrů polygonu neřekla nic dobrého o pancíři královského tygra. Jeho kvalita byla horší než u trofejních „Tygrů“ a „Panterů“ z prvních let výroby. Není jasné, proč bylo vůbec nutné vytvořit takový těžký tank, pokud už Němci měli Ferdinanda s podobnou ochranou a se stejným kanonem. Pokud ne jen kvůli rotující věži…

Navzdory předběžným plánům byl Tygr B v první řadě zasažen tříštivotrhavým projektilem ze 122 mm kanonu A-19 do horní čelní desky. Vzdálenost byla 100 metrů, ale pancíř neprorazil. Ve skutečnosti to nebylo nutné. Popis úderu ze zprávy:

"Samostatné kovové prohlubně na ploše 300x300 mm. Prasklý svar mezi horní čelní deskou a pancéřovanou ochranou kuličkového uložení ve ¾ kruhu. Z vnitřní strany byly odtrženy šrouby kruhového držáku. Výsledná tlaková vlna zničila svarový šev mezi pravobokem a horní čelní deskou na délku 300 mm, poté se pravobok posunul o 5 mm doprava. Současně praskl svarový šev na pravém hrotu horní čelní desky po celém obvodu a pancéřová přepážka na pravé straně se zhroutila. Současně plamen, který se dostal otvorem v kulovém systému, způsobil požár uvnitř tanku."

Reklama

Druhý výstřel zasáhl „královského tygra“ ze stejné zbraně, avšak s průbojným projektilem s tupou hlavou se sníženým množstvím střelného prachu a s dosahem 2,7 km. Rychlost před zasažením pancíře byla o něco více než 640 m/s, střela, která zanechala důlek s hloubkou 60 mm, se odrazila. Potřetí vystřelili tentýž projektil ze vzdálenosti 500 metrů a se standardním nábojem střelného prachu. Souhrn:

"Velikost prohlubně 310x310 mm, hloubka 100 mm. Na zadní straně odlomený pancíř o rozměrech 160x170 mm a hloubce 50 mm. Praskl šev mezi horní čelní vrstvou a stropem trupu na celou délku. Všechny švy mezi horní a dolní čelní deskou byly prasklé. Pozorovací zařízení řidiče bylo odtrženo. Střela se roztrhla."

Takového poškození bylo málo, zbraň byla vrácena o sto metrů zpět a další výstřel na čelo Tygru B. Pouze tentokrát použili projektil s průbojným ostřím. Nevhodně zasáhl oblast pancíře oslabenou předchozím projektilem a prorazil ji. Test se nepočítal a příště mířili na spoj čelních desek. Střela byla podobná, ale vzdálenost se zvýšila na 700 metrů. Ostrá 122mm střela neprorazila čelo královského tygra, ale rozbila šev a vytvořila 150mm trhlinu. Druhým terčem byla spodní přední deska. Počáteční údaje: 122 mm, průbojné tupé hlavy, vzdálenost 2,5 km. Výsledek:

"Prohlubeň o rozměrech 290x130 mm, hloubka 60 mm. Na zadní straně je boule se slzou. Praskl šev na pravém šípu po celém obvodu."

Poté, co byla připravena půda pro větší kalibry, udeřil na čelní desky 152 mm průbojný projektil. Nejprve ze 100 metrů v horní čelní části. Nebyly zaznamenány žádné průniky, ale na zadní straně se vytvořila 10 mm vysoká boule a také dvě trhliny dlouhé 500 a 400 mm. Podle tradice praskl šev mezi horní čelní deskou a levou vložkou podběhu kola. Je třeba poznamenat, že průbojným 152mm byla zasažena do dříve oslabené přední části, ve které již byly všechny švy porušené. A konečně, pancéřová střela z kanonové houfnice ML-20 zanechala nejrozsáhlejší destrukci na spodní čelní desce. Dělostřelci tank nešetřili a vypálili ze 100 metrů. Výsledek:

"Zásah: vstup - 260x175 mm, výstup 85x160 mm, otvor 130x80 mm. Lom o rozměrech 320x190 mm. Vzhled lomu: suchý krystalický. Praskliny o délce 300, 280 a 400 mm. U levého šípu praskl šev po celém obvodu."

Před nosem poškozeného královského Tygra ležely pozůstatky zničené 152mm průbojné střely. Na řadě byl tříštivotrhavý projektil ze stejné zbraně. Také bili zblízka ze 100 metrů. Narazili na kulový kulomet, odtrhli úchyt uvnitř a nechali 210mm trhlinu v pancíři.

V době, kdy byl na řadě 100mm kanón BS-3, byl na čelo Tygra-B žalostný pohled: pancéřování bylo prasklé, švy se rozdělily a samotné pláty byly poseté důlky. Na německém stroji nicméně zapracovali se 100mm průbojnými granáty s různými náplněmi střelného prachu a z různých vzdáleností. Kanon úspěšně pronikl do pancíře z blízkých vzdáleností (nebo způsobil velké odlupování ze zadní strany). Při 19. výstřelu na tank zasáhl 100mm projektil otvor z předchozího granátu a při 20.výstřelu ve spodní čelní části střelci nechali otvor dlouhý 1300 mm. Stav tanku se rychle zhoršoval, zdálo se, že další ostřelování už nemá smysl. „Tygr B“ však zasáhl „rodný“ 88 mm PAK-43/1. Zpráva o této záležitosti říká:

"Velikost prohlubně 360x130 mm, hloubka 90 mm. Na zadní straně pancíře odlomek o rozměrech 510x160 mm, tloušťce 93 mm. Po předchozích děrách byla vytvořena 1700 mm dlouhá trhlina."

Reklama

Stejná zbraň ze vzdálenosti 400 metrů s průbojným projektilem – díra skrz věž tanku!

Střela 75 mm podkaliberního kanonu KwK-42 se pokoušela najít místo pro život v prošpikovaném pancíři přední části trupu „Královského Tygra“. A našla: ze 100 metrů spadla pod kulový držák, nechala jen promáčknutí a zvýšila šíření trhlin podél pancíře. Rovněž byl zkoumán pronikavý účinek 85mm střely D-5-S84 samohybného kanónu SU-85. Marně: horní čelní deska nebyla propíchnuta ze 300 metrů. Stejný výsledek byl u děla S-53.

Zkoušející se po 32. střele se vrátili k dělu 122 mm, ale už bili do věže. Po několika neuznaných zásazích prorazila čelo věže i její kryt střela z 2500 metrů a zanechala po celé konstrukci četné trhliny. Ale z 3,4 km nemohla munice s tupou hlavou prorazit čelo věže - zanechala pouze 90 mm důlek a praskliny. Možná kvůli sníženému množství střelného prachu.

Doporučení pro účinné zničení „Královského Tygra“ bylo následující:

"Za nejúčinnější metodu střelby na přední část tanku Tygra B je třeba považovat simultánní střelbu z baterie (3-4 děla) z dělostřeleckých systémů ráže 100, 122 a 152 mm na vzdálenost 500 až 1000 metrů."

Jinými slovy, je lepší vůbec nestřílet na přední část těžkého německého tanku. Pouze do boků nebo do zádi.

Sovětští testovací dělostřelci probíjeli boční desky mnohem úspěšněji než čelo trupu. 85mm děla prorazila svislou stranu od 1350 metrů a šikmou stranu od 800 metrů. Velmi dobré se ukázalo 76mm dělo samohybného děla Hellcat, které prorazilo svislou stranu z 1,5 kilometru. A od 2 000 metrů „Američan“ prorazil pancíř „Královského tygra“ v oblasti blatníkové vložky. Zámořské zbraně byly očividně efektivnější než domácí 85mm kanóny. Dělo ZIS-3 ráže 76,2 mm nemohlo prostřelit bok těžkého tanku ani ze 100 metrů. Výsledkem studia odolnosti pancíře po stranách trupu a věže „královského tygra“ byl závěr, že se vyznačují ostrým rozdílem v pevnosti ve srovnání s čelními částmi a jsou nejzranitelnější. Můžete to brát jako vodítko k boji pro domácí tankisty a protitankisty.

Аutor:
Jevgenij Fedorov

Články v této sérii:
Рычаги и пушка. «Королевский тигр» на испытаниях в Кубинке
Мотивированная жестокость. Скорбные приключения «Королевского тигра» в Кубинке


Pz.Kpfw. VI Ausf. B Tiger věžového čísla 102 k popravě připraven! Listopad, 1944
warspot.ru


76mm dělo předprodukčního samohybného děla Gun Motor Carriage M18 neboli Hellcat bylo také testováno na německém tanku
warspot.ru


Sedadla řidiče a radisty Pz.Kpfw. VI Ausf. B Tiger
warspot.ru


Velitelská věž zevnitř
warspot.ru


Motor a převodovka Pz.Kpfw. VI Ausf. B Tiger
the.shadock.free.fr


Prototyp IS-4 býval výkonově porovnán s Pz.Kpfw. VI Ausf. B Tiger
ru.wikipedia.org


Zásah č. 1 tříštivě-průbojným projektilem ráže 122 mm
warspot.ru


Schéma poškození spodního čelního pancéřového plátu 122mm tupohlavým průbojným projektilem ze vzdálenosti 2500 metrů
Protokol o zkoušce.


Schéma poškození horního čelního pancéřového plátu protipancéřovým projektilem ráže 152 mm ze vzdálenosti 100 metrů
Protokol o zkoušce


Schéma proražení spodního čelního pancéřového plátu protipancéŕovým projektilem ráže 152 mm ze vzdálenosti 100 metrů
Protokol o zkoušce


Část protipancéŕového projektilu ráže 152 mm po proražení spodního čelního pancéřového plátu ze vzdálenosti 100 metrů
Protokol o zkoušce


Čelní část Pz.Kpfw. VI Ausf. B Tiger po zásazích granáty ráže 57-152 mm
warspot.ru


Obrovská díra v boku věže po zásahu protipancéřového projektilu vystŕeleného z houfnice ML-20 ráže 152 mm


Po nekolika přímých zásazích se spodní čelní pancíř zhroutil


Na konci postřelovacích zkoušek se Pz.Kpfw. VI Ausf. B Tiger už moc nepřipomínal „krále zvířat“.
warspot.ru


Konstrukční pevnost bočních stran trupu a věže Pz.Kpfw. VI Ausf. B Tiger
Protokol o zkoušce


Rubová strana z tohoto konkrétního testu

 

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více