Kdo byl konstruktérem T-34?

Autor: Ivo Valuch 🕔︎︎ 👁︎ 12.757

Jurij Apuchtin

Historie vzniku tanku T-34 padla na období „velkého teroru“ a byla v mnoha ohledech tragická pro jejich tvůrce. Podle kanonické sovětské historiografie je vytvoření T-34 spojeno výhradně se jménem hlavního konstruktéra Michaila Koškina, který v prosinci 1936 nahradil trestaného Afanasije Firsova. Je třeba poznamenat, že k vývoji přelomové konstrukce tanku bylo zapotřebí konstruktérského génia, a Koškin takovým nebyl.

Vývoj prvního sovětského tanku začíná

Reklama

Pro objektivní zhodnocení příspěvku každého z nich je nutné se vrátit do doby, kdy se sovětská tanková škola teprve začínala formovat. Až do konce dvacátých let neměl Svaz tanky vlastní konstrukce, pouze v roce 1927 vojáci kladli požadavek na vývoj prvního sovětského „manévrovacího tanku“ s kulometnou a dělovou výzbrojí. Vývoj tanku přenesl Hlavní konstrukční úřad Výzbrojně arsenálního trustu do Charkovského CHPZ zvaného Kominterna (závod číslo 183), kde byla vytvořena specializovaná konstrukční skupina pro vývoj tanku (transformovaná v roce 1929 na konstrukční kancelář tanku T2K), kterou vedl mladý talentovaný konstruktér Ivan Alexenko (1904), který vedl KB do roku 1931. Skupina zahrnovala stejně mladé konstruktéry, včetně budoucího hlavního konstruktéra Alexandra Morozova.

Konstruktéři za krátkou dobu vypracovali dokumentaci k tanku a v roce 1929 byl vyroben prototyp tanku T-12. Podle výsledků zkoušek byl tank přepracován na tank T-24, byla vyrobena zkušební série 25 strojů, podle výsledků zkoušek byla zahájena úprava jejich konstrukce, ale v červnu 1931 bylo nařízeno přerušit práci a začít navrhovat kolopásový tank BT.

To bylo způsobeno skutečností, že vojenské vedení se rozhodlo nevyvíjet domácí tanky od nuly, ale půjčovat si zkušenosti západních konstruktérů a vyrábět zahraniční tanky na základě licence: americký Christie M1930, který se stal prototypem vysokorychlostního BT-2 a anglický „šestitunový Vickers“, který se stal prototypem lehkého T-26. Výroba BT-2 byla umístěna v CHPZ a T-26 v leningradském závodě Bolševik. Tak se ve Svazu začaly formovat dvě školy výroby tanků.

V Charkově vedení a návrháři CHPZ vzdorovali tomuto vývoji událostí, nespěchali s uvedením BT-2 do výroby a pokusili se dokončit vývoj T-24. Moskva trvala na svém rozhodnutí a práce na BT-2 začaly pomalu nabývat na síle. Vedoucí konstrukční kanceláře T2K Alexenko věřil, že kopírování cizího vybavení je nevlastenecké, je nutné vytvořit vlastní tankovou školu a na znamení nesouhlasu podal výpověď a rezignoval.


T-24
commons.wikimedia.org

Reklama

V KB pracovali pouze mladí lidé, většinou bez vyššího technického vzdělání, kteří podporovali Alexenkovy aspirace dokončit jeho tank T-24. Za účelem posílení konstrukční kanceláře rozhodnutím kolegia OGPU v prosinci 1931 byl do čela konstrukční kanceláře jmenován talentovaný a zkušený inženýr Afanasij Firsov, který seděl v jedné z moskevských „šarašek“ , odsouzený k pěti letům vězení za „sabotážní činnost“. Jmenování Firsova sehrálo osudovou roli pro KB a sovětský tankový průmysl.

Kdo byl Firsov

Firsov se narodil v roce 1883 v rodině berďanského obchodníka, po absolvování železniční školy získal vysokoškolské vzdělání na Vyšší odborné škole v Mittweidě v Německu a na Polytechnickém institutu v Curychu (mimochodem tam absolvoval také Albert Einstein), specializující se na konstrukci vznětových motorů. Po absolutoriu pracoval jako konstruktér v závodě Sulzer.

V roce 1914 se vrátil do Ruska, v závodě na výrobu strojů v Kolomně začal pracovat na vzniku dieselových motorů pro ponorky, poté byl hlavní mechanik závodu “Krasnaja Etna“ v Nižním Novgorodu a v roce 1927 v závodech Nikolajev pojmenovaných po Andre Martím, byl hlavní inženýr pro dieselové konstrukce.

V roce 1929 byl jako představitel „starorežimních živlů“ zapojen do případu kontrarevoluční sabotážní skupiny v závodě, nepřiznal se a nic mu nedokázali, ale v souvislosti s takovým podezřením v roce 1929 opustil svou práci a přestěhoval se do Leningradu, kde se hlásil jako specialista v závodě „Russkij Dizel“.

Byl rok 1930, začal soud s členy Prompartii, mezi obviněnými byl blízký známý Firsova, připomněli mu „případ Nikoljev“, byl zatčen a odsouzen k pěti letům vězení. Kvalifikovaný specialista pracoval v jednom z moskevských „šarašek“ pod přímým vedením Ordžonikidzeho, kde se začal zabývat problémy stavby tanků a v roce 1931 byl pod dozorem poslán do Charkova, aby vedl „vzpurné“ tankové KB.

Tým tvůrců T-24 zpočátku nevítal „shora“ jmenovaného příliš přívětivě, ale nadaný a všestranný Firsov, inženýr s encyklopedickými znalostmi, si rychle získal autoritu a respekt. Podle svědectví jeho současníků byl pod nepřetržitou kontrolou OGPU a žil v závodě, protože rodina zůstala v Leningradu, a tak se vrhl do práce. Firsov věděl, jak dobře a jasně zorganizovat práci svých podřízených, zdrženlivý, vyrovnaný v komunikaci, snažil se své zkušenosti předávat podřízeným. Spolu s nimi studoval technické inovace zahraničních firem, podporoval studium cizích jazyků.

Vývoj rodiny tanků BT a vznětového motoru V2

Firsov měl za úkol organizovat vysoce kvalitní výrobu tanků BT-2, které měly mnoho nedostatků a závad na hlavních agregátech, pohonné jednotce a podvozku. Motor Liberty, zakoupený v USA, byl vrtošivý, často se přehříval a při spouštění se vyskytly případy požáru. Zvládnutí sériové výroby těchto tanků bylo obtížné, chyběla základna, která by dokázala zvládnout výrobu nového tanku v takovém množství; armáda často dostávala stížnosti na poruchy převodovek.

Firsov a tým mladých designérů věnovali spoustu práce finalizaci designu tanku a zdokonalení technologie její výroby. Postupně problémy zmizely, pod jeho vedením byly vyvinuty tanky BT-5 a BT-7, které pokračovaly v řadě vozidel této rodiny. V roce 1935 byl Firsov za vývoj tanku BT-7 vyznamenán Řádem rudého praporu.

Reklama

Od roku 1932 vyvíjí závod pod vedením vedoucího dieselového oddělení Konstantina Čelpana tankový vznětový motor BD-2 o výkonu 400 koní (bystrochodnyj dizel), budoucí V2. Čelpan nejednou dosvědčil, že k vytvoření tohoto motoru přinesl velký vklad kvalifikovaný specialista na vznětové motory Firsov. Vojáci a Stalin osobně pečlivě sledovali postup prací na vznětovém motoru. První vzorek BD-2 byl předveden vedení země v roce 1934. Za tento vývoj byl závod, ředitel Bondarenko a Čelpan oceněn Leninovými řády.

Koncept nového tanku a represe

Při zdokonalování tanků s kolopásovým pohonem rodiny BT zkušený inženýr Firsov viděl, že se jedná o slepý směr, takže nemohlo dojít k žádnému průlomu. Začal hledat způsoby, jak vytvořit zásadně nový tank, pod jeho vedením vyvíjela takový tank v průběhu roku 1935 malá skupina složená z Alexandra Morozova, Michaila Taršinova a Vasilije Vasiljeva.

Firsov navrhl prvotní technický vzhled budoucího T-34 a jeho hlavní technické vlastnosti. Vasiljev vzpomínal:

Již na konci roku 1935 ležely na stole hlavního konstruktéra propracované náčrty zásadně nového tanku: pancíř s velkými úhly sklonu, kanon s dlouhou hlavní 76,2 mm, vznětový motor V-2 , hmotnost až 30 tun ...

Nový tank zdědil od rodiny BT plně svařovaný trup a odpružení Christie, kolopásový pohon byl opuštěn ve prospěch čistě pásového.

V roce 1936 je CHPZ Kominterna přejmenován na závod č. 183 a KB T2K byl přidělen index KB-190, konstrukční kancelář pracovala na součástech a sestavách nového tanku, ale v létě roku 1936 začaly v továrně represe. Jako důvod byly časté reklamace vojáků z důvodu poruchy převodovek tanků BT-7. V konstrukci tanku skutečně byly konstrukční nedostatky, navíc byly prováděny velkolepé skoky na tomto tanku z odrazového můstku, což mělo vliv na provoz BT-7. Stroj se začal nazývat „vyprošťovací tank“, Firsov byl zbaven funkce, ale nechali jej pracovat v konstrukční kanceláři.

Místo Firsova v prosinci 1936 přeložil Ordžonikidze, který dobře znal Michaila Koškina, z Leningradu do Charkova a jmenoval jej náčelníkem KB-190. S novým hlavním konstruktérem se osobně setkal Firsov, který jej pečlivě zasvětil do směřování práce v konstrukční kanceláři, až do svého zatčení.

Za krátkou dobu Morozov pod vedením Firsova vyvinul novou převodovku, zavedli ji do výroby a problém byl uzavřen, ale rok 1937 a „velký teror“ se blížily. Firsovovi nezapomněli na „sabotážní aktivity“ v Nikolajevě a Leningradu. V březnu 1937 byl znovu zatčen a poslán do vězení v Moskvě. Nějakou dobu tam byl držen spolu s dalším „škůdcem“ - leteckým konstruktérem Tupolevem.

Represe se dotkly nejen Firsova, který byl brzy zastřelen, ale i mnoha ředitelů a inženýrů závodu a KB. V roce 1937 byla do závodu z Moskvy vyslána komise, která měla zjistit příčiny špatné kvality motorů BD-2, které odhalily nedostatky v konstrukci motoru a nedodržování jeho výrobní technologie.

Na základě výsledků práce komise byl motor dokončen, když na něm provedli až dva tisíce změn, ale byly učiněny i organizační závěry. Čelpan byl odstaven a v prosinci 1937 byl zatčen společně s konstrultéry: dieselovými inženýry Trašutinem, Aptekmanem, Levitanem a Gurtovem, všichni kromě Trašutina byli zastřeleni za „sabotáž“, poslední byl propuštěn v roce 1939. Byli zatčeni hlavní inženýr závodu Ljašč, hlavní metalurg Metancev a mnoho dalších inženýrů a vojenských zástupců. V květnu 1938 byl ředitel závodu Bondarenko zatčen a brzy zastřelen.

Podle Vasilievových vzpomínek způsobila represe v KB-190 skutečnou fobii. Vzpomínal si:

Musím říci, že jsem osobně tuto fóbii velmi těžce trpěl, spal jsem a poslouchal zvuky blížící se „černé vrány“ s pár lidmi v civilu, kteří vás vyzvali, abyste je zdvořile následovali.

V takových podmínkách strachu a očekávání zatčení pokračoval vývoj nového tanku.

Kdo je Koškin

Po Firsově převzal KB-190 Koškin. Kdo to byl předtím? Koškin byl stranickým funkcionářem a osvědčil se jako dobrý organizátor. Osobně byl seznámen s Ordžonikidzem a Kirovem. Dva roky před svým jmenováním do Charkova absolvoval Leningradský polytechnický institut a poté pracoval jako konstruktér v tankovém KB v Leningradě pojmenovaném Kirov. Tady jeho zkušenosti s vývojem tanků skončily. Ordžonikidze ho poslal do KB-190 jako zkušeného organizátora, aby vyřešil obtížnou situaci, která se vyvinula v továrně na tanky.

Koškin se skutečně ukázal jako talentovaný vůdce, adekvátně ocenil mladý tým konstruktérů a jedinečnost konceptu nového tanku navrženého Firsovem. Předtím pracoval na poměrně vysokých administrativních a stranických pozicích a byl členem vyšších úřadů, kde se mu podařilo prokázat perspektivnost nového tanku a přesvědčil je, aby nepokračovaly v represích vůči zaměstnancům KB. Pod Koškinovým vedením v této obtížné situaci pokračovaly práce na tanku.

Konfrontace mezi Koškinem a Dikem

K posílení KB-190 byl v červnu 1937 vyslán adjunkt Moskevské vojenské akademie mechanizace a motorizace, vojenský inženýr 3. stupně Dik, s ne zcela jasnými cíli. Byla mu podřízena část konstruktérů a v kanceláři vládlo dvojvládí, které nemohlo skončit dobře. Během tohoto období pracovala konstrukční kancelář na modernizaci tanku BT-7 a vývoji nového tanku BT-9, který se vyznačoval přítomností šesti hnacích kol, vznětového motoru, kuželové věže s 45mm nebo 76mm kanónem a šikmým pancířem. Spolupráce Koškina a Dika nevyšla, navzájem se obviňovali z nesprávných konstrukčních rozhodnutí, narušení a někdy sabotáže práce. Počet vzájemných obvinění rostl, ale práce se nehnula.

Moskevské vedení bylo unavené z konfliktů a v září 1937 bylo tankové KB-190 rozděleno na dvě. Samostatné OKB v čele s Dikem byla podřízena přímo hlavnímu inženýrovi závodu, náčelníky sekcí v OKB se stali Dorošenko, Taršinov, Gorbenko, Morozov a Vasiljev. Konstrukční kancelář mělo doplnit 50 absolventů vojenské akademie a jako konzultant přilákali slavného testera tanků kapitána Kulčického.

Koškin zůstal v čele KB-190, které se mělo zabývat výhradně vývojem modernizovaných verzí BT-7, a OKB měla vyvinout nový tank BT-9 (BT-20), sériovou výrobu v závod měl podporovat KB-35.

V říjnu 1937 byly vydány TTT pro nový kolopásový tank se třemi páry hnacích kol, tloušťkou čelního pancíře 25 mm, kanónem 45 mm nebo 76,2 mm a dieselovým motorem.

Vývoj nového tanku byl založen na konceptu Firsova, který dále rozvíjeli Morozov a Taršinov. Vlna zatýkání v závodě, která se přehnala v listopadu až prosinci 1937, dezorganizovala práci na novém tanku, Dik byl obviněn ze sabotáže, byl zatčen v dubnu 1938 a odsouzen na deset let a tak skončila jeho kariéra.

Koškin dokončuje vývoj tanku

Dále není zcela jasné, jak Koškin v těchto podmínkách vytvořil KB-24 a pokračoval v práci na novém tanku. Alespoň v polovině března 1938, na schůzi představenstva obrněného ředitelství a na konci března na schůzi výboru obrany, představili Koškin a Morozov projekt tanku s kolovým pohonem. Předběžný návrh tanku byl schválen s připomínkami ke zvýšení pancéřování na 30 mm a instalaci kanonu 76,2 mm. Současně byl pod vedením Koškina na konci roku 1938 vyvinut a uveden do sériové výroby tank BT-7M s motorem V2, který potvrdil možnost použití nového dieselového motoru v tanku.

Koškin pokračoval v boji za pásovou verzi tanku a v září 1938 byl závod pověřen vývojem dvou verzí tanku: kolového pásového A20 a pásového A-20G (A32).

Pro spojení úsilí, byly všechny tři konstrukční kanceláře závodu sloučeny do jedné KB-520 vedené Koškinem, Morozov se stal zástupcem hlavního konstruktéra a Kučerenko se stal zástupcem náčelníka KB. V nejkratší možné době byly vyrobeny vzorky tanků a v červnu až srpnu 1939 byly testovány na zkušebně v Charkově. Oba tanky uspěly v testech, ale konstrukce A-32 byla mnohem jednodušší kvůli absenci komplexního kolového pohonného systému a měla hmotnostní rezervu.


Prototyp A-32
commons.wikimedia.org

V září se při předvádění obrněných vozidel vedení Ministerstva obrany zúčastnily A-20 a A32, kde si A-32 vedly velmi efektivně. Na základě výsledků testů a demonstrací bylo rozhodnuto pro pásovou verzi tanku A-32, a zvýšit jeho pancéřování na 45 mm.

Závod zahájil urgentní výrobu dvou tanků A-32. Jednotky a části tanku byly pečlivě vyrobeny a pečlivě smontovány, závitové spoje byly namočeny v horkém oleji, vnější povrchy trupu a věže byly pečlivě dokončeny. Zkušený aparátčík Koškin dokonale pochopil, že při předvádění tanků vrcholovému managementu neexistují žádné maličkosti.

Následovala známá jízda tanků z Charkova do Moskvy, úspěšné předvedení tanků v Kremlu Stalinovi, jízd zpět do Charkova, nemoc a tragická smrt Koškina. Poté, co byly předvedeny na nejvyšší úrovni, byly tanky testovány v Kubince a na Karelské šíji, tank vysoce ocenil samotný Stalin, mohl začít svůj život.

Takže genialita Firsova a Koškinův organizační talent byly schopny v podmínkách represí a nepochopení vojáků, co to je vývoj tanku, vytvořit stroj, který se stal symbolem vítězství v hrozné válce. Oba nepochybně nesmírně přispěli k vytvoření tohoto stroje, ale je nespravedlivé připisovat všechny vavříny pouze Koškinovi.

Koncepci tanku a jeho návrh vymyslel Firsov, pod jeho vedením byly v jednotkách konstrukční kanceláře rozpracovány hlavní součásti tanku a vývoj tanku byl dokončen odborníky, kteří jej začali navrhovat pod vedením Firsova. Páteř předních konstruktérů zůstala zachována a Koškin v této tragické situaci zorganizoval práci na dokončení vývoje tanku a prosadil jej do výzbroje. Jména Firsov a Koškin jako hlavní konstruktéři T-34 mohou stát důstojně bok po boku.


A-8 (BT-7M), A-20, T-34 Model 1940, T-34 Model 1941
commons.wikimedia.org

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více