Obrnená ochrana socializmu - Sonder Kraftfahrzeug 1

Autor: Marek Čech / Panzer 🕔︎︎ 👁︎ 13.660

Štyri roky po skončení druhej svetovej vojny, teda v roku 1949, vznikli v dôsledku začínajúcej „studenej vojny“ z vôle víťazných mocností dva nové nemecké štáty - Spolková republika Nemecko (SRN) pod gesciou západných mocností a komunistami ovládaná Nemecká demokratická republika (NDR) pod kuratelou Sovietskeho zväzu. Na základe dohody mocností ešte z roku 1945 nemalo mať povojnové Nemecko spočiatku žiadnu armádu. Výnimkou boli policajné sily, potrebné v každom štáte pre ochranu verejného poriadku. V NDR tak bola vytvorená tzv. Ľudová polícia (Volkspolizei), ktorá bola v období studenej vojny a vnútornej nestability NDR doplnená jednak novovzniknutou Kasárenskou ľudovou políciou (Kasernierte Volkspolizei), majúcou charakter poriadkovej polície, ako aj Bojovými skupinami robotníckej triedy (Kampfgruppen der Arbeiterklasse), čo bola obdoba československých Ľudových milícií. Hoci obe zložky boli oficiálne označované len ako zosilnené poriadkové či cvičné jednotky, išlo vo svojej podstate o jednotky vojenského typu, slúžiace na potlačovanie nepokojov a udržiavanie poriadku.


Príslušníci jednej z Bojových skupín robotníckej triedy (aj vám druhý súdruh zprava pripomína Roberta de Nira?)

Reklama

A práve pre potreby týchto novovzniknutých formácií bolo „súdruhmi v NDR“ v roku 1953 skonštruované obrnené (v dnešnej odbornej terminológii opancierované) vozidlo Sonder Kraftfahrzeug 1 (Sonder Kfz-1, SK-1). Pre urýchlenie vývoja a výroby bol za jeho základ zvolený podvozok sériovo vyrábaného ľahkého nákladného vozidla s pohonom všetkých kolies Phänomen Granit 30K/Robur Garant 30k. Jeho výrobcom bola štátna spoločnosť VEB Robur-Werke Zittau, ktorá vznikla zoštátnením známeho predvojnového a vojnového výrobcu nákladných áut Phänomen-Werke Gustav Hiller AG.

Phänomen Granit ako sanitný voz

Vzhľadom na hmotnosť pancierovania a výzbroje bol pôvodný podvozok zosilnený, kolesá zadnej nápravy boli zdvojené. Koncepčne vozidlo pripomínalo sovietske ľahké obrnené vozidlo BA-64, na rozdiel od neho však bolo výkonnejšie a lepšie pancierované. Pancierové plechy mali hrúbku 16 mm a pre lepšie balistické vlastnosti boli oproti vertikále navarené pod uhlami minimálne 30°. Vežička vyzbrojená ľahkým guľometom MG-34, prípadne sovietskym tankovým guľometom Degťarjev DT mala osemuholníkový tvar a na jej strope bol nainštalovaný dvojdielny poklop. V zadnej časti vozidla boli umiestnené jednodielne dvere pre výsadok, ktorý mohol za jazdy postreľovať okolie cez otvárateľné strieľne, umiestnené po bokoch pancierovej nástavby. Posádka mohla do vozidla nastupovať zadnými dverami, dverami na oboch bokoch vozidla, prípadne poklopom na streleckej veži.


Sonder Kfz-1 v múzeu, poklopy na motorovej časti sú hladké

Posádku tvorili dve osoby – vodič-mechanik a strelec-guľometčík, výsadok sa mohol skladať z max. troch členov. Z dochovaných fotografií je zrejmé, že vozidlo bolo vyrábané vo viacerých modifikáciách. Niekoľko vozidiel malo preukázateľne uprostred vežičky nad guľometom umiestnený reflektor, ktorý bolo možné zakryť pancierovou krytkou. Fotograficky sú zdokumentované vozidlá s anténou rádiostanice na pravej prednej časti panciera, ako aj vozidlá s anténou na ľavej zadnej  časti korby. Rozdiely boli aj v krytí, resp. absencii krytia reflektorov a zadných svetiel ako i v tvare poklopov motorovej časti vozidla. Niektoré vozidlá ich majú hladké, iné s ventilačnými štrbinami.

Reklama


Verzia Sonder Kfz-1 s anténou na zadnom pancierovom pláte a štrbinovými krytkami v prednej časti

Presný počet vyrobených vozidiel tohto typu nie je známy, predpokladá sa však, že išlo len o niekoľko desiatok kusov. Prvotne boli Sonder Kfz-1 používané ako výzbroj Kasárenskej ľudovej polície a Bojových skupín robotníckej triedy. Po vzniku Národnej ľudovej armády, ktorej členmi sa stali aj dovtedajší príslušníci Kasárenskej ľudovej polície, boli po istý čas aj v jej výzbroji.  Písal sa však už rok 1956 a obrnené automobily takejto kategórie boli už viac než za zenitom. Nečudo preto, že po krátkom čase používania boli z výzbroje armády vyradené a doslúžili u nemeckých „ľudových milícií“.

Do dnešných dní sa niekoľko týchto raritných bojových vozidiel zachovalo v dobrom stave v súkromných zbierkach v Nemecku.

Technické informácie o vozidle a viac fotografií je možno nájsť v tejto téme.


Ďalší muzeálny kus, poklopy na motorovej časti majú ventilačné štrbiny, reflektory sú nechránené

Zdroje:
de.wikipedia.org
polizeiautos.de
en.wikipedia.org
ru.wikipedia.org
www.militaertechnik-der-nva.de
 

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více