Proudový motor Junkers Jumo 004 B-1

Autor: Eduard Dokoupil 🕔︎︎ 👁︎ 12.409

Obsluha

Pro uvedení do problematiky uvádím foto kabiny letounu Me 262 Schwalbe, kde jsou na středovém panelu před pilotem umístěny kontrolní přístroje obou motorů a po levé a pravé straně jsou na bočních panelech umístěny zdvojené ovládací prvky motorů. Podobná situace byla i u letounu Arado Ar 234, které používalo také stejný proudový pohon.

Reklama

Dále je níže vyobrazen startér Riedel, což je dvoudobý dvouválcový spalovací motor, umístěný v přední části proudového motoru, pomocí něhož se přes spojku a reduktor tento tryskový motor roztáčí.

Jumo 004 B-1- obsluha

Stav k září 1944

JUNKERS LETECKÉ A MOTORÁŘSKÉ ZÁVODY A. S., DESSAU
Oddělení výukových pomůcek ML č. 3104

Předmluva pro uživatele tohoto manuálu

Vyobrazení ukazuje pohon Jumo 004B-1 v Me 262.
Provozní stavy jsou rozděleny do jednotlivých fází, takže obrázky zobrazují pohon od rozběhu po zastavení.
Na levé straně rozevřeného sešitu jsou pro každou fázi pozice požárního kohoutu, startovacího spínače a plynové páky, dále palivové a elektrické vedení jakož i pozice ukazatelů přístrojů pro danou situaci. Na vyobrazeních na pravé straně jsou pro tyto fáze zobrazeny potřebné ovladače.

Legenda:
Elektrický palivový ventil


uzavřený......................................otevřený

K obsluze pohonu jsou k dispozici tyto obslužné páky:
Požární kohout (A) k uzavření dodávky paliva z nádrže.
Plynová páka (B) k nastavení výkonu a na zastavení motoru.
Zapalování (C)* na plynové páce k zapnutí pomocného startovacího zařízení.
Startovací spínač (D)** k obsluze startéru Riedel.
Přepínač rozsahu měření otáček (E) k přepnutí ukazatele na 0–3000 ot/min.
Samočinný spínač k zapnutí a vypnutí k motoru náležejících zařízení.

Pro kontrolu motoru slouží následující měřící přístroje:
Otáčkoměr (přepínatelný).
Měřič vstřikovacího tlaku k zobrazení tlaku paliva před vstřikovacími tryskami.
Tlakoměr maziva.
Tlakoměr vzduchu k zobrazení tlakového rozdílu mezi výstupní tryskou a vnějším vzduchem (u starších verzí mezi výstupní tryskou a před kompresorem).
Teploměr vzduchu k zobrazení teploty ve výstupní trysce.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
*) V Ar 234 jsou zapalovací spínače vedle plynové páky.
**) V Ar 234 na nulové pozici pružinou vraceného výklopného vypínače.

I. Provozní látky
Palivo pro startér Riedel v horní části prstencové nádrže: letecký benzín smíchaný s 5 % maziva (1 : 20), v zimním provozu od -10° pak letecké startovací palivo.
Zapalovací palivo ve spodní části prstencové nádrže: letecký benzín s 2–3% maziva.
Palivo v nádržích letounu (provozní palivo: palivo J2 nebo letecký benzín K1 (ve zvláštních případech letecký benzín s 3–5% leteckého maziva).
Mazivo v prstencové nádrži motoru: 50 % leteckého maziva s 50 % hydraulického oleje.

II. Údržba
1. Po prvním letu: veškeré filtry vyčistit a sice: hlavní filtr paliva, jemný filtr paliva na startéru Riedel, jemný filtr paliva pro zapalovací palivo, hlavní filtr maziva, jemný filtr maziva na nosiči pomocných zařízení.

2. Každé 11/2 hod.: vyčistit jemný filtr maziva na nosiči přídavných zařízení.

3. Každé 3 hod.:
a) vyčistit jemný filtr maziva na nosiči přídavných zařízení.
b) vyprázdnit nádobu na zachytávání oleje pro regulátor tahu.
c) vyčisti vývrt pro odběr tlaku před kompresorem v přední skříni.
d)vyčisti vývrt pro vnější startovací tlak (dole na čelním prstenci)

4. Každých 6 hod.: viz jako 3a-d
e) veškerá vedení od regulátoru k nádobě pro zachycení oleje, od ní k vývrtům (viz c a d) a k tlakoměru vzduchu profouknout stlačeným vzduchem a bez netěsností opět sestavit. Přitom odpojit tlakoměr vzduchu od čištěných vedení.

5. Každých 12 ½ hod.: viz jako 4 a-e
f) vyčistit hlavní filtr paliva. Pozor! Při opětovném smontování vložku filtru dotahovat nepříliš silně. Při demontáži zjistit podélný rozměr a toto při opětovné montáži nepřekračovat.
g) vyčistit jemný filtr paliva na startéru Riedel.
h) vyčistit jemný filtr zapalovacího paliva (pravá strana motoru vepředu dole).
i) vyčistit hlavní filtr maziva. Pozor! Vložku filtru správně smontovat. (Přepážky na principu hlubokého talíře).
k) provést zkušební běh a zkoušku těsnosti.

6. Před zvláštním měřícím a výškovým letem, popř. po nasazení nádoby na zachytávání oleje příslušná vedení (viz b, c, d, e) také vyčistit.

7. Po 25 hod.: výměna motoru.

1. Příprava
Průběh startování: do sání startéru Riedel je vstřikováno palivo.2. Startování
Elektrický startér a zapalování startéru Riedel byly sepnuty. Dvoutaktní motor naskočí, zvyšuje své otáčky, spojuje se s proudovým motorem a protáčí ho.

Reklama3. Zažehnutí
Čerpadlo startovacího paliva dopravuje palivo do spalovacích komor, kde je zapáleno zapalovacími svíčkami. Startér Riedel a spalování zvyšují otáčky proudového motoru.
4. Zažehnutí a volnoběh
Spustí se dodávka paliva přes regulátor otáček ke vstřikovacím tryskám a otáčky stoupají.Pravá ruka : startovací spínač (D) a přepínač měřícího rozsahu při 2000 ot/min uvolnit ! Požární kohout (A) otevřít, samočinný spínač pro čerpadlo v nádrži zapnout.

5. Volnoběh
Proudový motor běží sám s palivem z nádrže s volnoběžnými otáčkami 3000+100 ot/min.Tlačítko zapalování (C) při 3000 ot/min uvolnit !

6. Plný plynOtáčky: 8700 (±200) ot/min (ukazatel).
Vstřikovací tlak a tlak plynů: závislý na tlaku vzduchu a teplotě.
Teplota plynů: označenou nejvyšší teplotu nepřekračovat.
Tlak maziva: 1–4 kg/cm2.

7. Zastavení
Potrubí a trysky se plní zapalovacím palivem.Reklama

Po uzavření požárního kohoutu (A) stisknout asi na 5 sekund zapalovací tlačítko (C).
Samočinný spínač pro čerpadlo v nádrži vypnout.

Spouštění za letu

Nestartovat startérem Riedel, proudový motor je roztáčen větrem! Nejpříznivější otáčky pro startování jsou 1000–1200 ot/min (odpovídající rychlost letu asi 300 km/h).

1. Plynovou páku na pozici stop, požární kohout (A) otevřít.
2. Knoflíkem zapalování (C) zapnout pomocné startovací zařízení.
3. když vystoupají otáčky asi kolem 1000 ot/min, plynovou páku (B) pomalu na pozici volnoběhu, pak pustit knoflík (C). (Teplota plynů nemá být nad nejvyšší přípustnou hodnotou.).
4. S pomocí páky (B) můžou být nyní nastaveny požadované otáčky.

Nestartovat ve výšce nad 4 km!

Obsluha na zemi
rolování, start, atd.

Plný výkon za letu
přípustný 15 min.

Cestovní výkon za letu
trvale přípustný

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více