„Vylepšený“ partyzánský velitel Juraj

Autor : 🕔13.01.2017 📕4.032

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč
♡ Chci přispět

Květoslav Growka

Volný seriál fotografií o zajímavých nositelích vyznamenání chci doplnit o skutečnou kuriozitu, tentokráte z československé faleristiky.

Když jsem v roce 1983 doplňoval Měřičkův soupis vyznamenání 2. národního odboje o pamětní odznak 5. partyzánského oddílu Juraj,1 měl jsem k dispozici pouze literaturu.2 Navíc bylo okolo těchto partyzánů, kteří přišli do styku s tzv. Moravskou brigádou – později neuznanou, cosi divného, o čemž se za socialismu prostě mlčelo. Dnešní odstup nám již umožňuje nahlédnout na naše partyzánské hnutí nepředpojatě, bez ideologických obezliček, bez tabu.3 To mi vše vytanulo na mysli, když jsem dostal od známého z Javorníku fotografii signovanou zdejším fotografem a vlastivědným pracovníkem Vítězslavem Zemanem4 s věnováním kpt. part. Juraj Jakeš. Nejprve jsem si myslel, že se jedná o nějakého herce – šviháka z nepodařené hry o partyzánech 50. let… Ale jméno bylo naprosto reálné: kpt. Juraj bylo krycí jméno Josefa Jakeše, bývalého velitele partyzánské skupiny v Letovicích, okr. Boskovice. Partyzán Juraj si svou uniformu vyšperkoval, aby bylo vidět na první pohled, že je příznivcem Komunistické strany Československa – na čepici má sovětskou rudou hvězdu s kladivem a srpem a na uniformě další pěticípou hvězdu. A o ni právě jde – jedná se o tureckou Válečnou medaili z 1. světové války, neoficiálně zvanou Železný půlměsíc!!! Kdyby šlo o divadelní kostým, o efekt na dálku, neřeknu… ale zde? Hlavně že byla pěticípá a rudá…? Ta neserióznost ve stejnokrojové kázni ve mně vyvolala pochybnosti o charakteru kpt. Juraje, nebyl to nějaký hochštapler? Psychologicky vzato mezi hrdiny najdeme totiž mnoho dobrodruhů a nikoli čítankových vzorů.

Při obdivu k akcím, které jeho oddíl prováděl Němcům, při hluboké úctě ke všem zatčeným, vězněným a mrtvým z Boskovic a okolí, kde sídlilo gestapo a řádilo zde protipartyzánské jagdkommando, mě jedna věc znepokojila. Jeho partyzánský oddíl totiž spolupracoval s významným komunistou a partyzánem Jurou Sosnarem.5 Začal jsem pátrat, proč kpt. Juraj potřeboval tak teatrálně vyjádřit záštitu KSČ. Odpověď jsem asi našel v kronice města Letovic:

„Dne 16. května přijela na náměstí dvě auta, plně obsazená partyzány s jejich velitelem kapitánem Jurajem. Ten upozorňoval občanstvo, že partyzáni uspořádají odpoledne na náměstí ‚menší oslavu‘, které se mají občané v hojném počtu zúčastnit. Již před polednem se shromažďovaly zástupy lidí z Letovic i okolí před četnickou stanicí. Po 13. hodině přivedli ozbrojení partyzáni s kapitánem Jurajem v čele a za doprovodu plukovníka Tůmy se zajišťovací vazby 3 Němce, z nichž jeden bývalý Čech Kopeček pode jménem Körner Karel byl agentem brněnského gestapa a udával partyzány. Další byli Šmarda Václav, pomocník gestapa a Jan Kizling, bývalý četnický strážmistr a později komisařský starosta města Jevíčka. Byli přivedeni k mostu, na jehož zábradlí byly upevněny provazy, na nichž byli odsouzenci postupně oběšeni. Mrtvoly shozeny do řeky a někteří ze zajištěných Němců musili je vytáhnout z vody.“6

Již tehdy tento exces vyvolal mezi členy letovického revolučního národního výboru odpor a vedl k „poděkování se“ vojenskému referentu: „Ohledně popravy usneseno, že výbor sice uznává oprávněnost popravy, ale nesouhlasí se způsobem provedení. Mělo předcházet zevrubné vyšetření a předání viníků řádným lidovým soudům. Výbor zjišťuje, že plukovník Tůma překročil jako vojenský referent svoje oprávnění.“7 O partyzánu Jurajovi však ani slovo… Že by ta rychlá revoluční spravedlnost měla skrýt něco, co by mohlo vyjít najevo při řádném soudním řízení? To jsou ale již nepodložené domněnky.

Nevím, kdy se nechal kpt. Juraj v Zemanově ateliéru v Javorníku vyfotografovat. V okrese Jeseník bylo bezprostředně po válce několik internačních táborů pro Němce a mezi dozorci se vyskytovalo nápadně velké množství partyzánů a „také partyzánů“ z Olomoucka.8 Bohužel se v archiváliích vztahujících k javornickému táboru nedochoval žádný seznam dozorců a obslužného personálu, takže to nelze prověřit.

Květoslav Growka

Poznámky:

1. Viz Dekorace pátého partyzánského oddílu Juraj. Zprávy Krajského vlastivědného muzea Olomouc 1983, 226, s. 28-29; Pamětní odznak 5. partyzánského oddílu Juraj. Drobná plastika 1984, 14, s. 114-116; dostupné též na www.valka.cz.

2. HÝSEK, Jaroslav: Kronika Pátého partyzánského oddílu Juraj. Blok, Brno 1967; 160 s.; heslo In: Český antifašismus a odboj. Slovníková příručka, Naše vojsko, Praha 1988, s. 321.

3. FALTÝNKOVÁ, Monika: Protifašistický odboj na Konicku. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Brno 2008; fotografie kpt. Juraje, ale ořezaná, dostupná na: https://is.muni.cz/th/126115/pedf_m/obrazove-prilohy-is.pdf. Autorka v pozn. 42 na s. 31 uvádí: „Všechny údaje o datech, akcích a jejich výsledcích, které jsou prezentovány v publikaci Kronika Pátého partyzánského oddílu Juraj, je třeba brát s rezervou, protože je nelze potvrdit z úředních záznamů.“

4. Vítězslav Zeman (1916-1978) žil od 8 let ve slezském Javorníku, kde byl jeho otec lesním inženýrem. Po absolvování státní fotografické školy v Praze se vrátil do pohraničí, v roce 1938 byl členem SOS. Za nacistické okupace pracoval jako kameraman instruktážních filmů v Brně a Ostravě. Po osvobození se vrátil do Javorníku jako národní správce fotoateliéru. Od r. 1960 byl správcem muzea v Jeseníku a městským kronikářem.

5. Předválečný komunista Jiří Sosnar (1914-1989) byl v r. 1940 zatčen, o dva roky později jej pro těžkou TBC propustili z vězení. Překvapivě se nadále zúčastňoval ilegální práce jako krajský tajemník KSČ, redigoval noviny Moravská rovnost a cyklostylované dějiny VKS(b). Byl rovněž komisařem „partyzánské“ skupiny! Po válce rychle stoupal po mocenském žebříčku – stal se krajským tajemníkem KSČ, kandidátem ÚV KSČ, poslancem NS a jedním z aktérů tzv. krčmaňské aféry při přípravě komunistického převzetí moci v únoru 1948; viz DVOŘÁKOVÁ, Zora: Smrt pro tři ministry. Třebíč 2000.

6. Kronika města Letovice, 1938-1947/1945 – od 12. května, s. 5-6; viz www.letovice.net.

7. Tamtéž, s. 7.

8. HRADILOVÁ, Jana: Internace německého obyvatelstva v adolfovickém táboře 1945-1946. Jesenicko, Vlastivědný sborník, sv. 2, Jeseník 2001, s. 25-33.

Autor : 🕔13.01.2017 📕4.032

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

  • Letusak Tak Francouzi take meli pomerne presnou predstavu, ale vojska Wehrmachtu se jim zastavit nepodarilo. Cemu bychom si pomohli? Predstava, ze bychom meli nejaky "lepsi kredit" v ocich okupantu je mylna, staci se podivat na Polsko. Bojovalo, ale...

    Benešova Sofiina volba · 1 day ago

  • Ivo Bukovsky Ve skutečnosti měli čs generálové poměrně přesnou představu o síle wehrmacht a doporučovali přijmout boj. Beneš se už tím že jednal o odstoupení pohraničí podle godesberských požadavků dopustil vlastizrady - podle tehdejší ústavy. Bohužel...

    Benešova Sofiina volba · 2 days ago

  • Letusak A on tehdy nekdo vedel, jake budou nebojove ztraty ceskych obcanu, kdyz zadna valka nebyla (a nebyl vcelku duvod se domnivat, ze Hitler pristoupi k vyhlazeni slovanskych narodu s takovym gustem)? A ona kvalitativni prevaha v technice neznamena...

    Benešova Sofiina volba · 2 days ago

  • Ivo Bukovsky Skutečnost že nebojové ztráty na lidech, českosvenských občanů, byly vyšší než předpokládané ztráty bojové, nehledě na sekundární efekt zavlečení sovětského vlivu do střední Evropy a katastrofální vliv na společenské a majetkové poměry se stále...

    Benešova Sofiina volba · 4 days ago

  • Radek Novák Pohádky kremelské babičky nebo tlachy ze Západu?Já nejsem žádný bolševik ani příznivec Ruska ale cizí území si přisvojovaly všechny státy.Jen jsem poukazoval na možné okolnosti,pravda,že v detailech se nevyznám.Na finské hranici se opírám o...

    Besarábie 1940-1941 · 2 weeks ago

  • CzechMirco Lháři. Žádný "důsledek doby" přisvojení si cizího území nelegitimizuje a už vůbec ne to, co na svém území dotyčná strana dělala. Moldavané rozhodně Rusy v roce 1940 jako osvoboditele nevítali, protože národnostní a náboženský útlak z dob carského...

    Besarábie 1940-1941 · 3 weeks ago

  • Letusak Je to opraveno, dekujeme za upozorneni, ale vezte, ze to jde i bez tech zbytecnych invektiv, na to tady uplne nejsme zarizeny.

    Blesky na obloze 03 - P-38 Lightning - Jaký byl? · 3 weeks ago

  • Jiří Kříž Junkersy 86 měly zajímavou kariéru u SAAF - viz třeba https://www.saairforce.co.za...
    nebo jiné zdroje.

    Na španělském nebi - Junkers Ju 86 D-1 · 3 weeks ago

  • pilot.pirx "přeplňovaných turbokompresory na kompresní poměr 9,6 : 1" To by mne zajímalo, co má společného kompresor (turbo nebo mechanický) s kompresním poměrem, když "Kompresní poměr, neboli stupeň stlačení směsi ε, je poměr celého pracovního objemu válce...

    Blesky na obloze 03 - P-38 Lightning - Jaký byl? · 3 weeks ago

  • Ladislav Matisko Kto to pise? Ta gramatika je strasna.

    Bitka pri Vozokanoch · 4 weeks ago