Main Menu
User Menu
Reklama

Rekonštrukcia vojnového cintorína z prvej svetovej vojny v obci Becherov

Autor : 🕔27.10.2013 📕14.153
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Vojnový cintorín v obci Becherov sa nachádza na okraji civilného cintorína. V 72 hroboch je pochovaných celkom 111 vojakov. Celkovo 57 hrobov je jednotlivých, zvyšné sú spoločné. Na cintoríne je pochovaných 76 vojakov rakúsko-uhorskej armády a 35 ruských vojakov. Podľa mena môžeme identifikovať 11 rakúsko-uhorských vojakov, väčšinou príslušníkov rakúsko-uhorského 47. pešieho pluku (Infanterieregiment Nr. 47). Známe je tiež meno jedného ruského vojaka.

Tento cintorín sme začali rekonštruovať v spolupráci s obcou Becherov v júni 2011. Od prvej brigády sa zúčastňovali na rekonštrukcii členovia našich partnerských organizácii z Poľska, Českej republiky a Maďarska. Na prvej akcii sa venovala pozornosť výstavbe kamenného chodníka. Je potrebné spomenúť, že celá rekonštrukcia sa robila podľa projektu Ing. arch. Ľubomíra Gramatu, ktorý vo svojom projekte zachoval všetky historické atribúty vojnového cintorína v Becherove.

Reklama

Povodny vzhlad
Pôvodný vzhľad cintorína

Kamenny chodnik
Kamenný chodník po prvej pracovnej akcii.

Na plochu tohto cintorína sme sa vrátili v júli 2011. Dokončili sme chodník a pracovali na úprave hrobov. Polovicu akcie nás trápilo zlé počasie, ale napriek tomu sme urobili kus práce.

Uprava hrobov
Úprava hrobov v zlom počasí.

Uprava hrobov

Dnešný výsledok práce by určite potešil aj nášho, kamaráta pplk. v.v. Ing. Fera Kušníra, ktorý sa dokončenia rekonštrukcie nedožil.

V júli 2112 sme začali s výstavbou centrálneho pamätníka. Tento pamätník bol zatiaľ najväčšou výzvou, pred ktorou sme doteraz stáli. Na tejto brigáde sme jeho výstavbu iba začali. S výstavbou sa pokračovalo na ďalších akciách.

Reklama

Montaz pamatnika
Postupná montáž pamätníka.

Partia
Táto partia slovenských a maďarských dobrovoľníkov začala s výstavbou pamätníka.

V auguste 2012 sa pokračovalo vo výstavbe pamätníka. Aj na tejto akcii nám počasie kazilo plány. Preto sa nepodarilo dokončiť pamätník ani na tejto akcii. Začali sa však osádzať betónové podstavce a prvé kríže.

Montaz pamatniku
Práce na pamätníku.

Pocasie prekazilo dokoncenie prace
Počasie prekazilo dokončenie práce.

V októbri 2012 sa v rámci série pietnych aktov na vojnových cintorínoch uskutočnila tiež pietna akcia na vojnovom cintoríne v Becherove. Počas tejto akcie položili delegácie dobrovoľníkov , ktoré cintorín opravovali, ale tiež  delegácie hostí vence k novému pamätníku.

Prihovor Otta Jausa
Príhovor Ing. Otta Jausa, zástupcu Rakúskeho čierneho kríža.

Spolecna fotografia
Spoločná fotografia po pietnom akte.

V auguste 2013 sa pokračovalo s osádzaním betónových podstavcov pod drevené kríže , ktoré mali byť umiestnené na tomto cintoríne. Na tejto akcii bola najväčším nepriateľom veľká horúčava. V priebehu leta sme postupne vyrábali podstavce, ktoré sme potom prevážali do Becherova.

Umiestnovanie podstavcov pod krize
Umiestňovanie podstavcov pod kríže.

Reklama

Umiestnovanie podstavcov pod krize
Umiestňovanie podstavcov pod kríže.

Koncom septembra sa dokončovala montáž posledných podstavcov. Všetky podstavce boli uložené na miesto. Napriek tomu sa nepodarilo dokončiť umiestnenie krížov.

 

Umiestnovanie podstavcov pod krize
Umiestňovanie podstavcov pod kríže.

Podstavce su na mieste
Podstavce sú na mieste.

Začiatkom októbra 2013, bol už najvyšší čas ukončiť práce na vojnovom cintoríne Becherov. Počas tejto akcie sa umiestňovali kríže na vopred pripravené podstavce. Napriek menším technickým problémom s elektrocentrálou sa väčšina práce spravila.

Montaz krizov
Montáž krížov.

Rekonstrukcia pred dokoncenim
Rekonštrukcia pred dokončením.

Celý príbeh sa ukončil 18. 10 2013. V tento deň bola naplánovaná slávnostná posviacka vojnového cintorína v Becherove za účasti zahraničných hostí. Po dokončení všetkých detailov sa plánovaná slávnostná akcia za účasti hostí, ale aj obyvateľov Becherova uskutočnila. Vojnový cintorín Becherov je pýchou dobrovoľníkov z Klubu vojenskej histórie Beskydy a stane sa určite dominantou nielen  obce, ale aj celého okresu. V mene vedenia Klubu vojenskej histórie Beskydy sa chcem ešte raz poďakovať všetkým dobrovoľníkom z organizácii KVH Beskydy, Zväzu vojakov Slovenska – Klub Humenné, Crux Galiciae (Poľsko), Signum Belli (Česká republika) a Krajczáros Álapitvány (Maďarsko), ktorí sa zúčastnili rekonštrukcie vojnového cintorína v Becherove. Tento vojnový cintorín bol obnovený za finančnej podpory Ministerstva vnútra SR a Rakúskeho čierneho kríža.

Posviacka vojnového cintorína v obci Becherov okres Bardejov 18.10.2013
Slávnostná posviacka vojnového cintorína v Becherove.

Posviacka vojnového cintorína v obci Becherov okres Bardejov 18.10.2013
Spoločná fotografia po slávnostnej posviacke.

Zdroj:
Prevzaté z www.kvhbeskydy.sk
Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔27.10.2013 📕14.153