ČESKOSLOVENSKÁ LEGIE V RUSKU 1914–1920

Autor: Radek Havelka / Admin 🕔︎︎ 👁︎ 22.342

Před Vánocemi 2013 má vyjít 1. díl čtyřdílné obrazové monografie Československá legie v Rusku 1914–1920, připravované v koprodukci dvou nakladatelství: EPOQUE 1900 a NAŠE VOJSKO.

 

Reklama

Realizace tohoto rozsáhlého knižního projektu je umožněna především vstřícností vedení Vojenského ústředního archivu (Mgr. Žikeš, PhDr. Baláž) a Vojenského historického ústavu

(Mgr. plk. Knížek), odkud pochází velká část sbírkových předmětů, resp. obrazového materiálu a fotografií. Nemalým počtem však přispěla i řada dalších institucí a soukromí sběratelé. Svým zaměřením, ale zejména množstvím a šíří většinou dosud neznámého obrazového materiálu a fotografií, jde o zcela výjimečný nakladatelský počin. Toto rozsáhlé dílo, mapující historii čs. vojska v Rusku, život a boj legionářů, jistě vzbudí patřičnou pozornost nejen u pozůstalých, historiků a milovníků militárií, ale doufejme, že i u širšího okruhu zájemců o naši historii a vznik čs. státu. Jednotlivé díly monografie jsou naplánovány tak, aby mohly být součástí velkých oslav stoletého výročí (2014–2018) založení prvních českých a čs. jednotek v zahraničí.

 

Monografie je rozvržena do 4 dílů:

Díly 1. a 2. jsou koncipovány jako úvodní do části historické; díly 3. a 4. (část historická) se soustřeďují již na samotnou činnost čs. vojska na Rusi, přičemž sledují události jak po linii politické, tak vojenské.

 

Obsah jednotlivých dílů

Reklama

1. díl – Část úvodní

Historický a vojenský význam čs. legií; Československé hnutí na Rusi; Organizace fotoslužby v Ruské legii; Řády a vyznamenání ruských legionářů; Výstroj, stejnokroje a hodnostní označení čs. dobrovolníků v Rusku.

2. díl – Část úvodní

Chronologie nejdůležitějších událostí v rámci Ruské legie; Lehké palné zbraně (pistole a revolvery, pušky a karabiny, kulomety); Chladné zbraně; Ruční granáty; Dělostřelectvo; Letectvo; Obrněné automobily; Bojové a obrněné vlaky; Prapory; Plukovní hudby.

3. díl – Část historická

(období srpen 1914 až květen 1918):

Česká družina a její boje; nárůst na pluk, brigádu a divizi; další boje čs. jednotek na Západní frontě; Zborov; budování armádního sboru; Bachmač a ústup z Ukrajiny; první konflikty s bolševiky.

(období květen 1918 až leden 1919):

Vystoupení proti sovětské moci, postupné ovládnutí magistrály; boje na východních a západních frontách; ústup od Kazaně a Samary; úspěšné boje na Severouralské frontě; vzpoury v čs. vojsku, gen. Štefánik na Sibiři a jeho reformy; zásadní organizační změny v čs. vojsku. 

Reklama

4. díl – Část historická 

(období leden 1919 až podzim 1920):

Stažení čs. vojska ze všech front na Transsibiřskou magistrálu; ochrana magistrály, boje s partyzánskými skupinami; čs. účast při vydání adm. Kolčaka a ruského zlata; ariergardní boje s bolševiky až do všeobecného příměří s vojsky sovětské vlády; postupná evakuace čs. jednotek do Vladivostoku, návrat do vlasti.

Obsah 1. dílu

Odborné kapitoly v 1. dílu jsou rozsáhlé studie k jednotlivým tématům. Jsou doprovázeny celkem 700 fotografiemi s podrobnými popisky, 26 tabulkami s více než 450 hodnostními označeními včetně všech modifikací, a kompletní kolekcí 200 řádů a vyznamenání, udělených ruským legionářům vládami 12 států.

V úvodním pojednání Historický a vojenský význam čs. legií (PhDr. plk. E. Stehlík) je zhodnocen podíl čs. legií na vzniku čs. státu a jejich přínos při budování prvorepublikové armády.

Odborná kapitola Československé hnutí na Rusi (historik Ruské legie PhDr. F. Šteidler) je první rozsáhlejší prací o tématu z roku 1921.

Odborná kapitola Fotoslužba v Ruské legii (E. Orián) pojednává o vzniku a vývoji fotoslužby od jejího počátku v České družině až po rozvětvenou organizaci v rámci celého armádního sboru. Snímky, na kterých jsou armádní fotografové i filmaři při práci v terénu i v laboratořích, nám přibližují prostředí, v němž vznikla mnohatisícová sbírka fotografií deponovaná nyní ve Vojenském ústředním archivu, resp. zčásti ve Vojenském historickém ústavu.

Odborná kapitola Výstroj, stejnokroje a hodnostní označení čs. dobrovolníků v Rusku (nprap. B. Panuš) je zasvěcenou studií o výstroji, stejnokrojích a hodnostních označeních ruské armády, které nosili čs. dobrovolníci až do konce ledna 1918, včetně již nerealizovaných návrhů na nárameníky s čs. národními prvky. Sleduje vznik a vývoj nového označení (štítků) ve všech jeho modifikacích. Pojednává o vývoji všech druhů stejnokroje, a na mnoha snímcích dokumentuje jednotlivé části stejnokroje čs. vojska v Rusku až po definitivní typ, tzv. vladivostocký.  

Odborná kapitola Řády a vyznamenání ruských legionářů (E. Orián) je zatím nejrozsáhlejší prací na toto téma s množstvím dosud neznámých informací týkajících se mj. ruských vyznamenání, dekorací udělených-neudělených za Zborov, jednotlivých kontingentů daných k dispozici čs. armádnímu velení spojeneckými vládami, udělovacích ceremoniálů, celkových počtů udělených řádů a vyznamenání podle jednotlivých období, i různých peripetií kolem vzniku a udílení čs. dekorací, doprovázených stovkami většinou dosud neznámých fotografií.

Technické údaje

Jednotlivé svazky o rozsahu 348–360 stránek; formát 310x267; pětibarevný tisk na matné křídě; obálka matné lamino; přebal, uvnitř se stručnými medailonky autorů; v 1. dílu jako příloha velká historická mapa Ruska s vyznačením všech míst a tratí, na kterých působili čs. legionáři; ve 3. a 4. dílu jako přílohy podrobnější mapy jednotlivých oblastí, kde probíhaly boje se sovětskou mocí; konečná úprava: zatavení do folie. Celkový počet fotografií ve 4 dílech, většinou pohlednicového formátu: 3 800–4 000.

Předpokládaná maloobchodní cena I. dílu: 1 680 Kč.

(Návštěvníkům www.valka.cz bude poskytnuta sleva 25% – podrobněji viz dále.)

Naše monografie, postavena převážně na fotografiích, plní tak konečně po 100 letech nejenom odkaz mnoha neznámých legionářů-fotografů a profesionálů z Ústřední foto a kinolaboratoře, ale i přání gen. Štefánika, vyslovené na Sibiři po zhlédnutí části impozantní fotosbírky ÚFKL: „aby se také budoucí generace dozvěděly o našem heroickém boji.“

Edmund Orián

editor monografie

 

Vážení kolegové, návštěvníci www.valka.cz,

na četné dotazy i z Vašich řad ohledně velké obrazové monografie Čs. legie v Rusku 1914–1920 sděluji: Práce na I. dílu vzhledem k jeho značnému rozsahu, časově náročnému zpracování a ověřování tisíce informací byla poněkud zdlouhavá, nicméně I. díl je konečně ve stadiu těsně před dokončením; část faleristická je v podstatě hotova; v části Výstroj, stejnokroje a hodnostní označení zbývá popsat zbývajících asi 180 fotografií; počítačová úprava bezmála 800 snímků (kvalitativně značně různorodých) ještě probíhá – půjde-li všechno podle plánu, bude I. díl k podzimu připraven do tisku. 

Všichni dobře víme, jaká je současná ekonomická situace. Vzhledem k tomu, že náklady na tuto exkluzivní publikaci jsou mimořádně velké, její maloobchodní cena za stávajících okolností nemůže být menší než něco kolem 1 680 Kč. Abychom mohli zodpovědně stanovit výši nákladu a s tím úzce související optimální cenu, rozhodli jsme se vypsat subskripci pro všechny skupiny potenciálních zájemců (Čs. obec legionářská, Armáda ČR, historici, faleristé, numizmatici, milovníci militárií, rodinní příslušníci ruských legionářů atd.).

Součástí této informace je Subskripční lístek, jehož stažením ze stránek a včasným odesláním nejlépe ihned, nejpozději do 30. září 2013, získáte jednak pro sebe mimořádnou slevu 25 %, jednak pomůžete našim nakladatelstvím spolehlivě zjistit zájem mezi návštěvníky www.valka.cz. Vyjití I. dílu (prozatím pouze pro subskribenty) plánujeme ke konci podzimu, přesný termín naleznete již v srpnu 2013 na webových stránkách nakladatelství NAŠE VOJSKO a Vojenského ústředního archivu, ale i v časopisech NV Fakta a svědectví, Military revue, a samozřejmě také na www.valka.cz. Subskribenti, kteří na lístku zaškrtnou zaslání poštou, obdrží výtisk po vyjití automaticky na dobírku (cena po příslušné slevě + 100 Kč poštovné a balné), ostatní si vyzvednou knihu osobně v prodejně NAŠE VOJSKO (Praha 5, Smíchov, Štefánikova 235/11, TF 257 326 457), kde obdrží svůj zlevněný výtisk po kontrole svého jména v subskripčním seznamu nacházejícím se v prodejně.

Formulář ke stažení                                                                                              

Edmund Orián

editor monografie

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více