Kladivo na piráty

Autor: Vladimír Marek 🕔︎︎ 👁︎ 20.528

Zatímco lehké čluny s příslušníky commandos maximální rychlostí prořezávaly mořské vlny, na obloze se nečekaně objevil vrtulník Lynx. Po zuby ozbrojení vojáci pronikali na palubu korejské obchodní lodi Sambo Jewelry z vody i ze vzduchu. Prudká a přesně mířená palba přibíjela únosce doslova k zemi. Bitva o unesenou loď byla rozhodnuta během několika minut. Jednadvacet mužů posádky se podařilo osvobodit. Jedině kapitán unesené lodi přitom utrpěl zranění. Ne však smrtelné. Únosci ho postřelili v oblasti žaludku.

Reklama

Obojživelná operace trvající několik desítek minut měla svůj počátek v polovině ledna letošního roku, kdy skupina pirátů unesla civilní loď Samho Jewelry. Od tohoto okamžiku probíhala tvrdá vyjednávání. Pirátům se ale ani obrovské sousto v podobě korejské obchodní lodi nezdálo dostatečné, a tak v úterý 18. února zaútočili na mongolské plavidlo. Jihokorejský torpédoborec vybavený vrtulníky Lynx, který se pohyboval poblíž, okamžitě zasáhl. Při následné přestřelce došlo nejen k odražení útoku, ale zároveň také k zabití šesti pirátů. Korejští námořníci měli pouze tři raněné.

Místo výkupného útok

O dva dny později bylo rozhodnuto, že Jižní Korea nebude platit výkupné. Namísto toho předala vyřešení celé záležitosti speciálním jednotkám. Rozkaz k útoku přišel krátce před čtvrt na šest večer. Druhý den, krátce před úsvitem podnikla speciální jednotka, skládající se z příslušníků commandos a podmořské demoliční čety proti pirátům kombinovanou výsadkovou operaci. Z 13 pirátů jich bylo v nastalé bitvě zabito osm a zbytek zajat. „Naši vojáci si vedli velice odvážně. Byl to učebnicový příklad dokonalé vojenské operace,“ vyhodnotil celou akci gen. por. Lee Sung-ho.

I tento dramatický souboj na moři vzdáleném tisíce kilometrů sledovali díky moderním přenosovým technologiím, podobně jako všechny ostatní, na mezinárodním velitelství námořních sil Evropské unie (EU NAVFOR) v britském Northwoodu příslušníci armád Evropské unie doslova v přímém přenosu. Společně s týmem komponentního velitelství námořních sil NATO (MCC Northwood) dělají již více než rok všechno pro to, aby i v těchto odlehlých částech světa bylo nastoleno právo a spravedlnost. V tom jim napomáhá 12 vojenských lodí, hlídkujících v oblasti.

Ač to může být pro suchozemský stát poněkud neobvyklé, od ledna 2010 mezi nimi byli i tři Češi. Nprap. Lubomír Volný sloužil na společném operačním centru velitelství. Mezi jeho úkoly, jako součást MSCHOA (Maritime Security Centre Horn of Africa), patřila registrace amonitoring plavidel proplouvajících Adenským zálivem a Somálskou zátokou. Pplk. David Peter vykonával pozici účetního na finančním oddělení operace. Byl zodpovědný za platby z rozpočtu Evropské unie. Velitel kontingentu a národní představitel v misi, pplk. Jozef Podoba, zastával funkci analytika a po dobu prvních čtyř měsíců i zástupce náčelníka zpravodajského oddělení.

Trafalgar stále zabírá

Atalanta je první operací EU NAVFOR. Má především za úkol ochranu plavidel, která jsou součástí světového potravinového programu (World Food Programme). Ta zajišťují dodávky potravin a pomoci utečencům v Somálsku. Mandát umožňuje rovněž potírat pirátství a ozbrojené přepadávání podél somálského pobřeží. Přítomnost válečných plavidel má v tomto směru i jistou zastrašující funkci.

V současné době operaci, do které je zapojeno 26 zemí, velí britský gen. mjr. Buster Howes. Pokud se bezprostředně zasahuje proti pirátům, operaci řídí kontraadmirál (ekvivalent našeho dvouhvězdičkového generála) z paluby vlajkové lodi plující přímo v oblasti Adenského zálivu a Somálské zátoky. Uskupení EU NAVFOR v operaci Atalanta využívá pro logistické zabezpečení základnu dislokovanou v Džibuti. Ve zdejším přístavu doplňují jednotlivé lodě pohonné hmoty, vodu, potraviny a další materiál.

Reklama

Když jsme v lednu loňského roku nastoupili na velitelství v Northwoodu, vzbudilo to určitou pozornost a zapojení ČR do operace bylo široce prezentováno v médiích. To, že nemáme moře a vojenské námořnictvo, nehrálo vůbec žádnou roli. Naopak, spíš si myslím, že je tak trochu překvapily mé znalosti a zájem z oblasti historie britského námořnictva. Tím jsem si alespoň Brity, definitivně získal,“ vzpomíná pplk. Podoba. „Na velitelstvích tohoto typu je vše postaveno na osobních kvalitách. Buď je člověk dobrý a má na to, anebo ne. Postupy pro podporu námořních operací vmé odbornosti nejsou až tak odlišné od těch pozemních. Navíc jsme byli schopni aplikovat získané zkušenosti z předchozích zahraničních operací a působení na mezinárodních velitelstvích. Po šesti měsících jsme se dostali do pro - blematiky natolik, že jsme se stali platnými členy celého týmu. To nám ostatně kolegové potvrdili v okamžiku, kdy jsme se loučili.

Lukrativní obor

Vzhledem k prakticky neexistující funkční státní správě patří pirátství v Somálsku k těm nejlukrativnějším oborům. Nejen nejvyšší bossové zabývající se tímto námořním lupičstvím žijí v přepychu. Pirátská skupina se většinou skládá ze tří člunů. Na tom větším jsou naloženy barely s vodou a pohonnými hmotami, potraviny a samozřejmě zbraně amunice. Tento člun, tzv. whaler, přestavuje plovoucí logistické zázemí pro přepadové týmy. Ty v okamžiku, kdy se objeví náhodný cíl v podobě obchodní lodě, vyrážejí na menších rychlých člunech. Jejich posádku tvoří kromě ozbrojenců i člověk umístěný ve špici, jehož úkolem je zaháknout dlouhý, až 15m žebřík za palubu přepadené lodi.

Pokud je útok neúspěšný, následuje další a další. Tak dlouho, dokud se nezdaří, anebo se obchodnímu plavidlu nepodaří uniknout či přivolat pomoc.

Laser a ostnatý drát

Obchodní námořníci se samozřejmě proti těmto útokům snaží bránit všemi dostupnými prostředky. Nejbezpečnější je vytváření konvojů, jež organizují země jako například Rusko, Čína nebo Jižní Korea pro své obchodní lodě. Ty proplouvají bezpečnostním koridorem za doprovodu vojenských plavidel. Další variantou je tzv. skupinová přeprava, která je součástí operace Atalanta. Ozbrojený doprovod je také poskytován lodím s velkým počtem cestujících nebo s nebezpečným nákladem. Pokud se námořníci ocitnou osamoceni na širém moři, většinou se jim podaří pirátský útok zpozorovat včas. Možnosti obrany jsou ale omezené. Podle mezinárodního námořního práva nesmí být na palubách obchodních lodí žádné zbraně. V okamžiku, kdy jsou terčem útoku, snaží se manévrovat a nabrat maximální rychlost. Určitou ochranu představují paluby lodí, které jsou vysoko nad hladinou. Pro piráty je problém se na ně dostat, navíc pro ztížení jejich zdolání vytvářejí posádky nerůznější bariéry z žiletkového drátu a ze sudů. Další poměrně rozšířenou možností je odstrašování. Na paluby se umísťují makety vojáků, kteří jsou skloněni za fiktivními kulomety. Britsko-americká zbrojovka BAE Systems se v této souvislosti zabývá vývojem speciálního laseru, kterým by mohly být vybaveny obchodní lodě. Měl by být vybaven buďto vlastním sledovacím systémem, anebo propojen s radarem a senzory na lodi. Díky tomu bude jeho zaměřování co nejlépe řízeno. Laserový paprsek by měl mít na vzdálenost více než 2 km odstrašující účinek. Pokud by se piráti přiblížili na menší vzdálenost, dokázal by je oslnit. Přiblížit se za těchto okolností k lodi a zachytit se o její palubu by bylo velice obtížné.

Naléhavá žádost o pomoc

Jedním z mých nejsilnějších zážitků bylo, když se mi krátce po zahájení naší mise v průběhu noční směny ozvala jedna z obchodních lodí s naléhavou žádostí o pomoc. Vypověděly jí motory a zůstala stát v oblasti, kde hrozba pirátského útoku byla velmi vysoká. Z jejich hlasu bylo cítit nemalé obavy,“ popisuje nprap. Volný. „Snažil jsem se je nejen uklidnit, ale zároveň je informovat o tom, že jim posíláme pomoc.

Pokud se novodobým pirátům podaří obsadit loď a zajistit její posádku, většinou vyrabují veškeré cennosti. Největší finanční prospěch pro ně ale představují případní rukojmí a samotný náklad lodi. Při vyjednávání o výši výkupného nejsou rozhodně osamoceni. Ze somálské emigrantské diaspory se rekrutují vyjednávači, tlumočníci a zprostředkovatelé v nejrůznějších oblastech světa. Výše výkupného se pohybuje ve statisících až miliónech dolarů. Jen v roce 2008 bylo vyplaceno přes třicet miliónů. Piráti většinou požadují, aby balíček s penězi shodilo letadlo do moře v určité oblasti.

Pokud vojáci při běžném námořním patrolování lokalizují čluny s posádkou podezřelou z aktu pirátství nebo ozbrojené loupeže, ze všeho nejdříve je vyzvou, aby okamžitě zastavily. Když nereagují, tlak se postupně zvyšuje. Může být použita i varovná střelba před podezřelý člun. V okamžiku, kdy je zadrží a je potvrzeno podezření z aktu pirátství, přepraví je na vlastní palubu a jejich čluny zničí střelbou na otevřeném moři. Od tohoto okamžiku běží lhůta 24 hodin, na které je mohou zadržet, než státní zástupce vydá povolení vzít je do vazby. Pirátství se ale těžko dokazuje. Tedy pokud dotyční nejsou zadrženi přímo na unesené lodi, anebo ve výsostných vodách daného státu. Většinou svou činnost maskují rybolovem. Mohou se živit i nelegální přepravou utečenců z území Somálska a náhodně při zpáteční cestě zaútočit na příležitostný cíl.

Význam zpravodajských informací

Čeští vojáci se v Northwoodu podíleli nejen na spojenecké operaci, ale také reprezentovali Českou republiku. „V nepřítomnosti náčelníka oddělení jsem na pravidelných brífincích dokladoval dvěma kontraadmirálům (velitel a zástupce velitele operace Atalanta) celkovou situaci na moři v operačním prostoru. Byl jsem jedním z mála, kteří dokládali čtyři unesené lodě za jediný víkend. V případě jakéhokoliv incidentu jsme průběžně informovali velitele operace tak, aby věděl o tom, co se právě děje. Byla to pro mne obrovská zkušenost komunikovat na této úrovni a rovněž velká výzva řídit činnost oddělení, jehož příslušníci z větší části byli zkušení námořníci. Zpravodajské informace a prostředky vzdušného průzkumu jsou pro tuto operaci vzhledem k rozloze prostoru kritické,“ vysvětluje pplk. Jozef Podoba. „Asi nejsilnějším zážitkem bylo zařazení do delegace operačního velitelství, která jednala se somálským prezidentem a jeho ministry v Northwoodu. Hovořilo se o úkolech a poslání operace, o příčinách pirátství a situaci na území Somálska. Ve Velké Británii se velmi dbá na tradice, museli jsme tedy kromě jiného dodržovat veškeré protokolární zásady.

Pokračujeme v operaci

Trojice českých vojáků se po půlroční misi vrátila zpátky do České republiky. Letos v lednu byla do Northwoodu vyslána již třetí rotace. V tomto okamžiku je již jisté, že v operaci Atalanta bude Česká republika působit minimálně do konce roku 2012. Pirátské útoky totiž pokračují i nadále. Možná kořist je příliš lákavá. Adenským zálivem totiž vede strategická námořní cesta, kterou je přepravováno až 95 % objemu zboží států Evropské unie dopravovaného po moři a 20 % objemu celosvětového obchodu. „Piráti na základě našeho tlaku změnili taktiku. Námořním cestám, kde hlídkují válečná plavidla EU NAVFOR, se vyhýbají velkým obloukem, a proto jsou nuceni operovat ve velmi vzdálených oblastech. I přesto, že to pro ně, vzhledem k velikosti jejich člunů, představuje nemalé riziko, křižují hluboko v Indickém oceánu,“ říká na závěr nadpraporčík Volný. Kontrolovat tak rozsáhlé území je velice obtížně. Proto je do budoucna jednou z variant možnost, že na palubách obchodních lodí při proplouvání nejrizikovějšími oblastmi budou přítomni vojáci NATO či EU, případně příslušníci bezpečnostních agentur.

O operaci Atalanta

Reklama

• Operace Atalanta je první operací EU NAVFOR; byla zahájena 8. prosince 2008. Je vedena na základě podpory rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1814, 1816, 1838, 1846 a v souladu s evropskou bezpečnostní a obrannou politikou. Její mandát byl prodloužen do konce roku 2012.

• Úkolem operace je ochrana plavidel převážejících humanitární potravinovou pomoc obyvatelům Somálska v rámci světového potravinového programu, ochrana nechráněných a zranitelných obchodních lodí plovoucích Adenským zálivem nebo v blízkosti somálského pobřeží, přítomností válečných plavidel zastrašit a potlačit projevy pirátství a ozbrojených přepadení plavidel před somálským pobřežím, monitoring rybářských aktivit podél somálského pobřeží.

• V současné době se operace účastní 26 stálých států, 13 zemí EU je přímo zapojeno do operace, dalších devět vyslalo své příslušníky do štábních funkcí na velitelství operace v Northwoodu. Dále v operaci působí příslušníci čtyř států mimo EU.

• Rozpočet operace byl na rok 2010 8,4 milionu EUR, pro rok 2011 je vyčleněno 7,8 milionu EUR.

• V misi působí okolo 2000 příslušníků vojenského personálu, a to včetně pozemního.

• Operační území má velikost 4 miliony km2 (30x Velká Británie nebo 10x Německo).

Uveřejněno s laskavým svolením autora.
Vyšlo v časopise Military revue 5/2011 vydavatelství Naše Vojsko.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více