Pietne akcie na vojnových cintorínoch z prvej svetovej vojny (12.-14. 10 2012)

Autor: Radoslav Turik 🕔︎︎ 👁︎ 13.512

Stalo sa dobrým zvykom, že v jesenných mesiacoch slávnostne ukončujeme pracovnú sezónu na vojnových cintorínoch z prvej svetovej vojny, na ktorých sme v priebehu roka pracovali. Ani tento rok nebol výnimkou. V dňoch 12.-14. októbra 2012 sme zrealizovali sériu pietnych aktov na vojnových cintorínoch v troch okresoch severovýchodného Slovenska. Každý rok sa snažíme doviesť rekonštrukčné práce na niektorých vojnových cintorínoch do úspešného záveru. Bodkou za rekonštrukciou je zvyčajne slávnostne posvätenie zrekonštruovaného cintorína. Vzhľadom na medzinárodný charakter našich pracovných akcií sa týchto podujatí zúčastňujú aj zahraniční hostia a naši spolupracovníci.

Podobný ráz mali aj naše aktivity počas tohto októbrového víkendu. Náročný program sa začal v obci Becherov v okrese Bardejov. Pri príležitosti dokončenia výstavby pamätníka sme sa rozhodli vykonať pietny akt na miestom vojnovom cintoríne. Celá akcia prebiehala v spolupráci s miestnou samosprávou. Okrem členov KVH Beskydy a Zväzu vojakov Slovenska – Klub Humenné sa pietnej akcie zúčastnil zástupca rakúskej organizácie Österreichische Schwarze Kreuz pán Ing. Otto Jaus a početná delegácia z našej partnerskej organizácie z Maďarska Krajczáros Álpitvány. Po uskutočnení pietneho aktu sa účastníci presunuli do priestorov miestneho obecného úradu na malé pohostenie.

Reklama

Pietne akty (12.-14.10.2012)
Martin  Drobňák pri príhovore.

Pietne akty (12.-14.10.2012)
Účastníci pietného aktu.

Pietne akty (12.-14.10.2012)
Vojnový cintorín v Becherove. Rekonštrukcia vojnového cintorína bude dokončená v jari 2013.

V sobotu sa účastníci podujatia presunuli do obce Kružlová v okres Svidník, kde bola v dopoludňajších hodinách naplánovaná slávnostná posviacka zrekonštruovaného vojnového cintorína z prvej svetovej vojny. K delegácii sa pripojil aj Mgr. Vladimír Hospodár – vedúci Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea Piešťany. Delegácia sa presunula na miestny cintorín, kde podujatie otvoril svojim príhovorom starosta obce Mgr. Adrián Gužo. Vo svojom príhovore vyzdvihol  prácu dobrovoľníkov z KVH Beskydy pri obnove miestneho cintorína. V podobnom duchu sa niesol aj príhovor Mgr. Martina Drobňáka, predsedu KVH Beskydy. Po slávnostných príhovoroch nasledoval posviacka cintorína, ktorú uskutočnil miestny kňaz.

Pietne akty (12.-14.10.2012)
Pietny akt na vojnovom cintoríne v Kružlovej.

Pietne akty (12.-14.10.2012)
Dôstojný ráz dodala celej akcii čestná stráž v dobových uniformách, za čo ďakujeme naším poľským kolegom z Gorlíc.

Reklama

Pietne akty (12.-14.10.2012)
Účastníci pietneho aktu a posviacky cintorína  v Kružlovej.

Po skončení pietneho aktu a posviacky cintorína sa všetci účastníci presunuli do priestorov miestnej samosprávy. Pred pohostením sa ešte uskutočnila krátka slávnostná udalosť.  Pri príležitosti obnovy vojnového cintorína v Kružlovej boli ocenení niektorí členovia KVH Beskydy za aktívnu účasť na obnove vojnových cintorínov na území severovýchodného Slovenska.

Pietne akty (12.-14.10.2012)
Ocenenie dobrovoľníkov z KVH Beskydy.

Po skončení celej akcie sa účastníci presunuli do Vyšného Komárnika kde sa práve konal bojová ukážka z obdobia druhej svetovej vojny. V družnej debate potom strávili celý večer v obci Kružlová, kde bola väčšina účastníkov ubytovaná.

Pietne akty (12.-14.10.2012)
Spoločná fotka po návrate z ukážky.

V nedeľu sa všetci presunuli do okresu Snina, kde sa malo celé podujatie ukončiť posviackou vojnového cintorína Snina I. – Giglovo. Cestou sa celá delegácia zastavila v obci Výrava, kde v zastúpení pána Jausa odovzdal predseda KVH Beskydy ocenenie rakúskej organizácie Österreichische Schwarze Kreuz starostke obce pani Monike Kurťákovej a poslancovi miestneho obecného zastupiteľstva pánovi Stanislavovi Guzanovi za aktívnu pomoc a a podporu pri obnove vojnových cintorínov  v katastri obce Výrava.

Pietne akty (12.-14.10.2012)
Ocenenie predstaviteľov obce Výrava, za ich prácu na obnove vojnových cintorínov.

Po krátkom stretnutí a malom pohostení sa delegácia vybrala do Sniny, kde už bola očakávaná miestnymi duchovnými a ďalšími ľuďmi, ktorí sa chceli zúčastniť slávnostnej posviacky. Všetci zúčastnení sa presunuli na plochu zrekonštruovaného cintorína Snina I. – Giglovo.  Zástupcovia jednotlivých organizácii uskutočnili na cintoríne pietny akt. Po krátkom príhovore podpredsedu KVH Beskydy pána PhDr. Radoslava Turika  duchovní štyroch kresťanských cirkvi uskutočnili posviacku cintorína v skutočne ekumenickom duchu.

Reklama

Pietne akty (12.-14.10.2012)
Posviacku cintorína Snina I. -Giglovo vykonali štyria duchovní zo štyroch rôznych kresťanských cirkvi.

Pietne akty (12.-14.10.2012)
Posviacka cintorína Snina I. – Giglovo

Pietne akty (12.-14.10.2012)
Účastníci pietneho aktu a posviacky cintorína  v Snine.

Náročné podujatie sa chýlilo ku koncu a všetci zúčastnení si z neho odniesli pekné spomienky na pekné chvíle strávené v kruhu ľudí rôznych národností a vierovyznaní. Pri tejto príležitosti mohli byť členovia KVH Beskydy, ale aj všetci, ktorí sa zúčastnili na obnove týchto vojnových cintorínoch určite hrdí na svoju prácu, ktorú odviedli v priebehu minulého roka.

Zdroj:
www.kvhbeskydy.sk

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více