ČESKOSLOVENSKÁ VOJENSKÁ GENERALITA

Autor: Radek Havelka / Admin 🕔︎︎ 👁︎ 16.511

Priatelia vojenskej histórie a priaznivci histórie čs. armády obzvlášť sa môžu túto jeseň tešiť na vydanie publikácie ELITA ARMÁDY. Československá vojenská generalita 1918 – 1992. Encyklopédia vedeckého charakteru o rozsahu tisíc strán bude na spoločnom čs. knižnom trhu prvá svojho druhu. Je kombináciou vedeckej monografie a odbornej slovníkovej príručky a je výsledkom dlhoročného bádania, zhromažďovania a spracovávania nepreberného množstva archívnych prameňov. Prezentuje krátke biografické profily 1 059 osôb, ktoré nosili v období rokov 1918 – 1992 v činnej službe vojenskú hodnosť čs. generála. Kniha je doplnená o rekonštrukciu výstavby čs. armádnej elity, analyzovanú v konkrétnych historických etapách spoločnej čs. štátnosti s maximálnym prihliadnutím na jej základné determinanty, sprievodné javy a súvislosti. Súčasťou encyklopedického slovníka sú početné prílohy (zoznamy, schematizmy, grafy a skeny vybraných archiválií), nápomocné pri celkovej orientácii a plasticky dokresľujúce mnohé z naznačovaných skutočností. Bližšie informácie o publikácii získate na webovej stránke www.elitaarmady.sk

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více