Pracovná akcia na vojnovom cintoríne vo Veľkrope (3.-4. 8. 2012)

Autor: Radoslav Turik 🕔︎︎ 👁︎ 12.468

Na vojnovom cintoríne vo Veľkrope sa v júni uskutočnila veľká pracovná brigáda višegrádskej pracovnej skupiny pre vojnové cintoríny (VWGMC). Po krátkom čase sme sa do Veľkropu vybrali opäť. Minulá akcia mala veľký úspech u našich maďarských kolegov a tí prisľúbili účasť aj na augustovej brigáde. Členovia občianskeho združenia Krajczáros Álapitvány sa začínajú na našich brigádach zúčastňovať pravidelne, čím mnoho našich aktivít získava medzinárodný rozmer. Naša spolupráca je viditeľná aj v iných oblastiach, najmä v oblasti archívneho výskumu. Kolegovia z Maďarska nás už niekoľkokrát príjemne prekvapili zaujímavými dokumentmi k vojnovým cintorínom na našom území. Za zmienku stojí tiež vyzdvihnúť príjemnú a nekonfliktnú pracovnú náladu v našej slovensko-maďarskej pracovnej skupine. Na počudovanie sa darí prekonávať aj jazykovú bariéru, takže sa vždy podarí vykonať kus dobrej práce v príjemnej atmosfére. Práve kvôli príchodu maďarských kolegov sme sa vo Veľkrope stretli už vo štvrtok večer. Na obecnom úrade sme si, ako vždy pripravili základný tábor a čakali na príchod kolegov z Maďarska. Po ich príchode sme sa spoločne navečerali a strávili príjemný večer diskusiami na rôzne témy, ale aj plánovaním spoločných prác, ktoré sme chceli uskutočniť na tejto brigáde.

Vďaka podpore VUB nášmu projektu, sa podarilo zakúpiť ďalší stavebný materiál. Na plochu cintorína bol vyvezený štrk a kameň na výstavbu chodníkov. To nám umožnilo nadviazať na práce vykonané na poslednej brigáde. V prvom rade sme pozornosť venovali výstavbe chodníkov, aby sme vyložili ďalšiu plochu vojnového cintorína. Práca to nebola jednoduchá, pretože tentokrát sme mali k dispozícii hrubší kameň, s ktorým sa pracovalo podstatne ťažšie.

Reklama

Druhá skupina brigádnikov sa snažila využiť privezený štrk a vytvárala štrkové lôžko na ďalších úsekoch vojnového cintorína. Po chodníku sa ešte rozvážal piesok, ktorý bol využitý na povrchové špárovanie.

Obed a s ňou spojenú pauzu sme absolvovali na ploche cintorína. V prvý deň kempu pripravovali obed členovia KVH Beskydy pod vedením predsedu Martina Drobňáka. Na druhý deň funkciu veliteľa kuchyne prevzal István Németh a ochutnávali sme ukážky maďarskej kuchyne.

Reklama

Ako vždy vo Veľkrope naším najväčším nepriateľom bola horúčava, ktorá dávala zabrať všetkým. Práce sme skončili asi o piatej poobede a vrátili sa na obecný úrad, kde sa každý venoval oddychu a voľnému programu podľa svojej chuti.

Na druhý deň sme veľkú časť pozornosti venovali úprave hrobových polí. Na minulej brigáde bolo na hroby umiestnené množstvo zeminy, ktorú bolo potrebné upraviť, zarovnať a splanírovať. Podobným činnostiam a menším prácam sme sa venovali po celý ďalší deň.

Na tomto cintoríne sa dostávame do určitého stereotypu, pretože rovnaké práce je potrebné urobiť vždy v ďalšej časti cintorína. Tempo prác diktuje najmä prísun surovín, teda kameňa a štrku. V každom prípade, by sme chceli do Veľkropu v auguste vyraziť ešte raz. Podľa toho čo hovorili naši maďarskí kolegovia, tak nás pravdepodobne ani na ďalšej brigáde nenechajú pracovať samých. Na tomto cintoríne sme už odviedli množstvo práce. Zatiaľ sme tu odpracovali 18 pracovných dní a myslím si, že je to viditeľné. Ďakujem všetkým za skvele odvedenú prácu a teším sa na ďalšie pracovné akcie vo Veľkrope.

Zdroj:
Prevzaté z www,kvhbeskydy.sk

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více