Pracovná brigáda na vojnovom cintoríne Snina-Giglovo (22.6 2012)

Autor: Radoslav Turik 🕔︎︎ 👁︎ 16.236

Dňa 22. júna 2012 sme začali s rekonštrukciou vojnového cintorína s  názvom Snina - Giglovo, neďaleko rekreačnej oblasti Sninské rybníky.V priebehu roka 2012 sa nám podarilo nadviazať spoluprácu so sninskou samosprávou, ktorej výsledkom bola podpora nášho projektu obnovenia dvoch sninských vojnových cintorínov. Okrem už spomenutého cintorína Giglovo bude postupne zrekonštruovaný aj vojnový cintorín Snina II. (epidemický). Rekonštrukcia vojnového cintorína Giglovo je dôležitá aj z tohto dôvodu, že cintorín sa nachádza v blízkosti rušného rekreačného centra. Na cintoríne sú pochovaní vojaci rakúsko-uhorskej a ruskej armády, ktorí padli počas známeho prieniku divízie generála Kornilova cez Karpaty až k Humennému.
O pravidelnú údržbu tohto cintorína sa stará Spolok priateľov  Východných Karpát. Cintorín bol vykosený, takže sme hneď mohli pristúpiť k rekonštrukčným prácam. Najprv sme si, ale museli na plochu cintorína vyniesť všetko potrebné vrátane krížov, ktoré sme mali osadiť na hroby.

Reklama

Stav plochy cintorína pred pracovnou akciou.

Prvou úlohou bolo poriadne vyznačenie hrobových polí podľa pôvodného historického nákresu a následne obnovenie hrobov.

Úprava hrobových polí.

Zároveň sme navršovaním hliny na vojnové hroby upravovali celú plochu vojnového cintorína. Práca nám išla od ruky a môžem povedať, že do obedňajšej pauzy boli hrobové polia upravené.

Úprava hrobových polí.

Reklama

Po obedňajšej opekačke a chvíľke oddychu sme sa opäť pustili do práce. Ďalšou úlohou bolo osadenie krížov. Na všetky hroby boli osadené rovnaké kríže, len na najväčší masový hrob bol umiestnený kríž väčších rozmerov. Na kríže budú na ďalšej akcii umiestnené informačné tabuľky.

Osadzovanie krížov.

Osadzovanie krížov.

Po osadení krížov sme sa venovali rôznym úpravám celej plochy, odstraňovaním starých drôtov zo starého oplotenia a diskusiám o ďalších úpravách cintorína. Staré betónové stĺpy budú odstránené a na cintoríne vybudujeme vkusné drevené plotenie. Niekoľko hodín práce úplne zmenilo tvár ďalšieho cintorína. Ďalší dôkaz, že pre obnovu cintorínov je dôležité mať predovšetkým chuť a odhodlanie hľadať spôsoby obnovy  a prekonávať problémy s ktorými sa stretávame pri rekonštrukciách vojnových cintorínov. V mene vedenia KVH sa chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu sobotňajšej akcie.

Výsledok našej práce.

Obnova podľa historických reálii.

Reklama

Spoločné foto na záver brigády, zľava: Martin Drobňák, Miroslav Buraľ, Marián Kušnír, Radoslav Turík, Peter Turík, Maroš Drobňák.

 

Prevzaté z www.kvhbeskydy.sk

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více