Main Menu
User Menu
Reklama

Pracovný kemp Klubu vojenskej histórie Beskydy na vojnovom cintoríne Hostovice (24.03.2012)

Autor : 🕔03.04.2012 📕15.887
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Dlhé zimné obdobie konečne skončilo a vonku vládne príjemné jarné počasie. Pre členov KVH Beskydy to signalizuje začiatok novej sezóny rekonštrukčných prác na vojnových cintorínoch z prvej svetovej vojny v regióne severovýchodného Slovenska.  V zime nás zamestnávali nepríjemné povinnosti súvisiace s kauzou vojnového cintorína v Medzilaborciach a Oľke. Napriek tomu, že táto záležitosť ešte zďaleka nie je  uzavretá, sme radi, že sa konečne môžeme venovať aj užitočnejšej práci, než nekonečnej komunikácii s úradmi a novinármi.  Už v roku 2011 sa členovia KVH  Beskydy zúčastnili dvojdňovej pracovnej brigády  v Hostoviciach. Touto brigádou sa začala obnova vojnového cintorína z prvej svetovej vojny. Na prvej brigáde boli obnovené dva rady hrobov a a vytvorený improvizovaný centrálny monument, uprostred ktorého bol umiestnený veľký kríž.

V sobotu 24. 03. 2012 sa dobrovoľníci z Klubu vojenskej histórie  vybrali do Hostovic opäť.  V rámci druhej brigády sa malo pokračovať v obnove vojnových hrobov. Počasie bolo nádherné a po dlhej zime sa každý tešil na prácu na čerstvom vzduchu. Zložili sme si veci na Obecnom úrade a vyrazili do práce.

Reklama

Systém práce už bol vyskúšaný, takže bez veľkých rečí sa pokračovalo v diele z predchádzajúcej brigády. Pomocou rýľov sme  vysekávali kusy zeminy, ktorými sme vytvárali obrysy hrobov. Plocha hrobu bola potom vysypaná  ďalšou zeminou a upravená. Pretože sme brali zeminu z priestorov medzi hrobmi, zároveň sa čistilo miesto na budúce chodníka a automaticky sa  navršovali hroby.


Spoločné foto (zľava): Adrian Kušnír, Marián Kušnír, Zuzana Kušnírová, Milan Peršala, Marek Hnát, Rado Turik , Miška Kušnírová, Marek Mulík, Martin Drobňák, Dominik Burcin,Martin Kalužák


Výsledok našej práce.


Výsledok našej práce.

Pokračovať budeme v blízkej budúcnosti výstavbou kamenných chodníkov. Následovať bude umiestňovanie nových krížov s identifikačnými tabuľkami. Samozrejme úpravu bude potrebovať aj provizórny centrálny monument. Do dvoch rokov by cintorín v Hostoviciach mal byť plne rekonštruovaný.

Reklama

V mene celého vedenia KVH Beskydy by som sa chcel poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastnili brigády za ich skvelú prácu. Poďakovanie patrí tiež samospráve obce Hostovice na čele s o starostom pánom  Čopákom.

Zdroj:
Prevzaté z www.kvhbeskydy.sk
Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔03.04.2012 📕15.887