Main Menu
User Menu
Reklama

Řády Nezávislého státu Kongo

Autor : 🕔28.03.2012 📕16.571
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Berlínská arbitráž pod vedením Otto von Bismarcka rozdělila po třech měsících jednání dne 5. 2. 1885  Kongo na 3 části. Francie dostala 666 000 km2, později Kongo-Brazzaville a Středoafrická republika, Portugalsko dostalo 909 000 km2, později Angola a nejvíce 2 344 000 km2 dostala soukromá společnost Mezinárodní africká asociace, vlastněná belgickým králem Leopoldem II., který byl jediným akcionářem a předsedou. Ten okamžitě ustanovil Nezávislý stát Kongo a stal se jeho hlavou.

V důsledku těžkostí při správě tohoto státu a mezinárodního tlaku po zveřejnění krutého chování Belgičanů na tomto území, předal Leopold II. konžský stát Belgii. Belgický parlament r. 1908 připojil Nezávislý stát Kongo k Belgii a převzal jeho správu.

Reklama

Leopold II. z titulu hlavy státu založil čtyři řády. Řád africké hvězdy 30. 12. 1888 (obr. č. 1), Královský řád lva 9. 4. 1891 (obr. č. 2), Řád koruny (obr. č. 3) 15. 10. 1897 a Řád Leopolda II. 24. 8. 1900  (obr. č. 4). Všechny čtyři řády mají klasickou strukturu šesti stupňů, a sice velkokříž, velkodůstojník, komandér, důstojník, rytíř a medaile (zlatá, stříbrná a bronzová).

Po připojení Konga k Belgii se všechny tyto řády staly belgickými. Řád africké hvězdy a Královský řád lva zůstaly určeny výlučně k odměňování za zásluhy spojené s africkými koloniemi a mohly být udělovány až do r. 1960, kdy Kongo získalo nezávislost. Od té doby oba řády sice existují, ale nemohou již být udělovány.

Řád Leopolda II. změnil r. 1909 nepatrně design a je dodnes běžně udělován. Státní znak Nezávislého státu Kongo na středovém medailonu lícní strany byl nahrazen heraldickým lvem, stejným jako je na Řádu Leopolda. Řád koruny je beze změny dodnes běžně udělován za všeobecné zásluhy.

Sběratelsky nejvzácnější jsou, pro krátkou dobu udělování všechny stupně Řádu Leopolda II. se znakem Nezávislého státu Kongo.


Řád africké hvězdy, důstojník (4. třída) a zlatá, stříbrná a bronzová medaile

Reklama


Královský řád lva, důstojník (4. třída) a stříbrná medaile


Řád koruny, velkodůstojník (2. třída)


Řád koruny, velkodůstojník (2. třída)


Řád Leopolda II., důstojník (4. třída), stříbrná a bronzová medaile

Prameny:
Eric Tripnaux - Guide des ordres, medailles et decorations officiels de1830 a1994, 1995
Andre Charles Borné - Distinctions honorifiques dela Belgique, Bruxells 1985
Vyobrazené exempláře - soukromá sbírka Praha
Reklama

Další články autora

Autor : 🕔28.03.2012 📕16.571