Koncept vůdcovství ve fašistické Itálii a nacistickém Německu: Zdroje

Autor: Bc. Anna Bartáková 🕔︎︎ 👁︎ 12.909

ZDROJE

Prameny

Nařízení o ochraně národa a státu [online]. [cit. 2011-04-25]. Dostupný z WWW: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/js09/dejiny/web/pages/nacisticke-nemecko.html
Podle Řád a oprávnění Velké fašistické rady [online]. [cit. 2011-04-25]. Dostupný z WWW: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/js09/dejiny/web/prameny/09/Rad_a_opravneni_Velke_fasistick e_rady Zakon_o_opravneni_vykonne_moci_vydavat_pravni_normy.pdf
Ústava Výmarské republiky [online]. [cit. 2011-04-25]. Dostupný z WWW: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/js09/dejiny/web/prameny/09/Ustava_Vymarske_republiky_-
_1919.pdf
Zmocňovací zákon [online]. [cit. 2011-04-25]. Dostupný z WWW: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/js09/dejiny/web/prameny/09/Zmocnovaci_zakon_-_1933.pdf

Literatura

FAJDL, Jiří. Typologie fašismu. Praha: Křesťanskosociální hnut, 2001. 27 s. Publikace KSH č. 36
PATOČKA, Jan. Několik poznámek k pojmům dějin a dějepisu. 3. otisk in: Péče o duši I, ed. I. Chvatík a P. Kouba, Praha (Oikúmené) 1996, str. 35–45, Sebrané spisy J. Patočky, sv. 1 (v. 1996/2). — Srv. 1934/4.
PAXTON, Robert O. Anatomie fašismu. Praha: Lidové noviny, 2007. 382 s. 128. ISBN 978-80-7106-811-2.
ŘÍCHOVÁ, Blanka. Komparace politických systémů II. Praha: Nakladatelství VŠE, 2004. 230 s. ISBN 80-245-0757-9.
STÖRIG Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Praha: 1991. 511 s. ISBN 80-711-041-9.
WOODLEY, Daniel. Fascism and political theory. Londýn: Taylor&Francis, 2009. 288 s. ISBN 978-04-1547-354-5

Periodika

FISCHER, Petr. Mystický fašismus. A2 [online]. 2007, 04, [cit. 2011-06-06]. Dostupný z WWW: . ISSN 1803-6635.
SCHLESINGER, Arthur Jr. Not Right, Not Left, But a Vital Center. New York Times. 1948, 4, s. sec. 6. Dostupný z WWW: notrightleft.html>.

Internetové zdroje

Zmocňovací zákon. [online]. [cit. 2011-04-25]. Dostupné z WWW: >.
Příčiny a události vzniku 2.sv válk y - I.díl. Italsk ý fašismus. Č 9. [online]. 2008, [cit. 2011-04-25]. Dostupný z WWW:
http://www.palba.cz/printview.php?t=2438&start=0¨
Encyklopedie: syndikalismus [online]. - [cit. 2011-06-06]. Syndikalismus. Dostupné z WWW: s>.

Audio dokumenty

Historie Fašismu, část první. Zrod zla v Itálii. Fasci Italiani di Combattiento. Distribuce: MIDO FILM Brno s.r.o., 2001. Sandra Carter Global, Inc. Dvoudílný dokumentární film.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více