Sylvester Stadler

Autor: Gebirgsjäger 🕔︎︎ 👁︎ 37.037

Sylvester Stadler se narodil 30. prosince 1910 v rakouském Fohnsdorfu v rodině horníka. Vyučil se elektrikářem.

Začátek vojenské kariéry

Ve věku 23 let odešel do Německa a přihlásil se jako dobrovolník do SS-Verfügungstruppe (pozdější 2. divize SS „Das Reich). V dubnu 1935 byl odeslán do důstojnické školy v Bad Tölz v Bavorsku, kterou absolvoval v březnu 1936 v hodnosti SS-Untersturmführera. Během polského tažení sloužil v tankové divizi Kempf a v roce 1940 byl převelen k pluku „Der Führer“, kde převzal velení roty. Během francouzského tažení byl raněn u Arrasu. 20. září 1941 byl převelen k pluku „Deutschland“         a krátce nato byl znovu raněn, tentokrát u Moskvy. Byl odeslán k rekonvalescenci do Německa, kde přednášel taktiku na důstojnických školách v Bad Tölz a Braunschweigu.

Velitel 4.pluku pancéřových granátníků „Der Führer

Reklama


Sylvester Stadler v Rusku v roce 1943
jako SS-Sturmbannführer a velitel pluku der Führer

1. března 1942 se vrátil na ruskou frontu jako velitel 2. praporu pluku pancéřových granátníků „Der Führer“ (součást divize „Das Reich). 6. dubna 1942 byl vyznamenán Rytířským křížem za skvělé velení v bitvě o Charkov. Krátce na to byl jmenován velitelem celého pluku. Za velení pluku v bitvě u Kurska byl 16. září 1943 vyznamenán Dubovými ratolestmi k Rytířskému kříži.

Začátkem roku 1944 byl pluk „Der Führer“ tak jako celá divize „Das Reich“ přeložen do Francie do prostoru Toulouse k odpočinku a doplnění stavů. Při přesunu do Normandie po vylodění Spojenců vypálili příslušníci pluku Der Führer 10. června 1944 městečko Oradour-sur-Glane a zmasakrovali jeho obyvatele. Příčinou masakru bylo zajetí jednoho z nejoblíbenějších důstojníků pluku sturmbannführera Kämpfa francouzskými partyzány. Podle zpráv agentů místní služebny sicherheitsdienstu byl Kämpfe vězněn v Oradouru a chystala se jeho ceremoniální poprava. Velitel 1. praporu a Kämpfův blízký přítel sturmbannführer Adolf Diekmann požádal Stadlera o svolení vydat se s jednou rotou do Oradouru a Kämpfa osvobodit. Stadler souhlasil s tím, že na prvním místě je záchrana Kämpfova života a v případě, že nebude nalezen, má Dieckman vzít 30 rukojmí a za Kämpfa je vyměnit. Ovšem Diekmann žádná rukojmí nebral, namísto toho dal rozkaz Oradour vypálit a povraždit jeho obyvatele. Celkem si trestná výprava vyžádala 642 obětí včetně žen a dětí. Po této akci standartenführer Stadler navrhl postavit Diekmanna před válečný soud. Ale Diekmann padl 29. června, dřív, než mohl být souzen. Stadler sám požádal o slyšení před vojenským soudem, který jej zbavil veškerých obvinění a následné vyšetřování zjistilo, že se na tomto hrůzném činu přímo ani nepřímo nepodílel.

Velitel 9.tankové divize SS „Hohenstaufen


Sylvester Stadler jako SS-Brigadeführer
a velitel divize Hohenstaufen

3. července 1944 byl Stadler povýšen do hodnosti SS-Oberführera a převzal velení divize Hohenstaufen. 31. července byl však v Normandii těžce raněn. Zpět k divizi se vrátil 10. října 1944 už v hodnosti SS-Brigadeführera a velel jí až do konce války. V prosinci 1944 se jeho divize zapojila v rámci 6. tankové armády SS do neúspěšné ofenzivy v Ardenách. Po krachu ardenské ofenzivy a krátkém odpočinku a přezbrojení se divize s 2. tankovým sborem SS 6. tankové armády přesunula do Maďarska, kde se zúčastnila operace „Jarní probuzení“ (Frühlingserwachsen), protiofenzivy v okolí Balatonu s cílem znovuzískání Budapešti a životně důležitých maďarských ropných polí. Rudá armáda ale zahájila 16. března 1945 protiofenzivu a za méně než týden byla německá fronta v troskách. Během této ofenzivy došlo k události, která se stala bodem zlomu loajality mnoha přílušníků Waffen-SS. při cestě na štáb Hohestaufen spatřil velitel 6. armády generál Hermann Balck vojáky, které považoval za prchající Waffen-SS. Po příjezdu na divizní polní štáb vyjel zlostně kvůli této domnělé zbabělosti na Stadlera. Tomu se podařilo Balcka přesvědčit, že muži, které viděl, nemohli být z Hohenstaufen. Balck následně obvinil Leibstandarte. Tyto zvěsti se dostaly až k Hitlerovi, který v záchvatu zuřivosti nařídil aby byly 1., 2., 9. a 12. divizi SS odebrány manžetové pásky, na které byli jejich příslušníci velmi hrdí.

Začátek května zastihl divizi v nových pozicích v Německu na Labi, na demarkační čáře mezi sovětskými vojáky postupujícími   z východu a Američany blížícími se ze západu. Zde Stadler také obdržel zprávu, že mu byly uděleny Meče k Rytířskému kříži. Není žádným překvapením, že měl Stadler po zastavení nepřátelských akcí v úmyslu dostat své muže na západní břeh. S Američany navázal předběžný kontakt a 7. května došlo k podepsání smlouvy o složení zbraní. SS-Brigadeführer Sylvester Stadler byl rozhodnut, že jeho muži odejdou do zajetí jako disciplinovaná vojenská jednotka. Poté, co se nahlásil na americkém štábu, prošli příslušníci jeho divize kolem jako při přehlídce k úžasu amerických vojáků zvyklých na skleslé a špinavé zajatce, jejichž jedinou radostí bylo, že válka už skončila. Protože nebyl obviněn z válečných zločinů a nenesl odpovědnost ani za Oradour, strávil Stadler v zajetí jen několik málo let.

Reklama

Své válečné zkušenosti Stadler zúročil v publikační činnosti. Jeho práce „Die Offensive gegen Kursk“ je historiky ceněna jako věrohodný a „exkluzivní“ zdroj informací.

Sylvester Stadler zemřel 23.srpna 1995 v bavorském Königsbrunnu.

Zdroje textu a obrázků:
http://goo.gl/hlyU1
http://goo.gl/trhj8
http://goo.gl/8SWPk
Hook, Sharpe, Davis: Elitní jednotky Waffen-SS
Williamson: Waffen SS
Hubáček: Invaze
Mattson: Das Reich

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více