Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století

Autor : 🕔06.02.2012 📕13.463

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

 1. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 2. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 3. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 4. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 5. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 6. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 7. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 8. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 9. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 10. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 11. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 12. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 13. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 14. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč
♡ Chci přispět

10. Závěr

Tématem diplomové práce je priblížit život a službu cetnictva a ostatních ozbrojených složek státní bezpecnosti ve tricátých letech dvacátého století a to se zamerením na oblast Chebska. Toto období bylo vybráno kvuli jeho specificnosti. Celým svetem otrásla hospodárská krize a její dopad na obycejné lidi se projevil i v zesílení radikálních názoru.

V Ceskoslovenské republice, ve které vedle sebe žilo nekolik národu, mezi kterými vznikaly v prubehu let ruzné spory, žila vedle Cechu a Slováku velmi pocetná menšina Nemcu. Jelikož hospodárská krize postihla hlavne pohranicí, z prevážné cásti obývaného práve Nemci, jejichž hlavním zdrojem obživy byl krizí nejvýrazneji postižený export, zacaly sílit národnostní trenice a v pohranicí získaly vliv radikální strany podporované Hitlerovým Nemeckem.

Oblast Chebska byla vybrána z nekolika duvodu. V místním Státním okresním archivu Cheb je zachováno pomerne znacné množství materiálu (cetnické kroniky, agenda cetnických stanic a financní stráže). Chebské pohranicí predstavuje typický vzorek. Události, které se dely zde, probíhaly i v ostatních oblastech. At už se jedná o oboustrannou špionáž nebo o potycky mezi Cechy a Nemci. V Aši navíc pusobil Konrád Henlein, zakladatel SdP. V okolí Chebského pohranicí získával své první stoupence a následovníky.

Potycky gradovaly a v zárí 1938 zacali nemectí stoupenci nacismu prepadat verejné budovy. Od pošt a škol až po cetnické stanice. Pro úplnejší popis situace je práce doplnena o výpovedi preživších cetníku, kterí vzpomínají na prožité hruzy a krvavé strety, které probíhaly až do vyhlášení Protektorátu Cechy a Morava. Je zde popsáno nekolik prepadu stanic v obcích v okolí Chebska a Sokolovska.

V diplomové práci je zachycena atmosféra doby z hlediska príslušníku bezpecnostních složek, hlavne cetnictva, financní stráže a stráže obrany státu. Pro úplný prehled je uvedena také policie a armáda. Náhled do doby je podán pres ruzná služební ustanovení a hlavne pres cetnické kroniky, ve kterých byly zachyceny nejen služební narízení a veci týkající se kriminalistické cinnosti, ale i bežný život ve meste, jeho kulturní a hospodárský rozvoj, významné návštevy, svátky a události. Cetníci tedy meli povinnost monitorovat všechen život v míste jejich pusobište. Dále je v diplomové práci použita odborná literatura a ke komplexnímu pohledu prispela i spolupráce s pplk. Bc. Radkem Galašem, zakladatelem HS Cetnické pátrací stanice Praha, a s Jirím Prevrátilem, predsedou klubu Muzeum bezpecnostních složek v Habartove.

Hlavním cílem diplomové práce je poukázat na težké podmínky služby u složek bezpecnosti za První republiky. Úvodní cást diplomové práce je prevážne kompilacní, protože cetnická problematika nepatrí mezi témata, o která by se zajímalo mnoho autoru, a nejúplnejší pohled podávají autori Macek a Uhlír. Jelikož informace o strukture bezpecnostních složek, jejich organizaci, výstroji, výzbroji, školení, výcviku ci odmenách, jsou težko dosažitelné, jsou sepsány v diplomové práci, navíc mohou sloužit ctenári i k vytvorení úplnejšího obrazu o techto složkách.

Od cetníku se vyžadovala prísná mravnost, fyzická zdatnost, perfektní znalost predpisu a ochota kdykoli obetovat svuj život. Za vycerpávající službu a život v kasárnách dostávali jen nízké odmeny. Presto byla služba u cetnictva a ostatních složek vysoce cenena, respektována a obdivována. Tyto skutecnosti se ale z našeho podvedomí snažilo vytlacit ctyricet let komunistické nadvlády. Komunisté ocernovali cetnictvo a život za První republiky vubec. Teprve v posledních nekolika letech se cetnictvo opet dostává do povedomí obcanu a probíhá revize pohledu na ozbrojené složky.

Seriál

 1. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 2. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 3. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 4. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 5. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 6. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 7. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 8. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 9. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 10. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 11. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 12. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 13. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 14. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔06.02.2012 📕13.463

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře