Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století

Autor : 🕔05.02.2012 📕12.925

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

 1. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 2. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 3. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 4. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 5. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 6. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 7. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 8. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 9. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 10. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 11. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 12. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 13. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 14. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč
♡ Chci přispět

5. Ostatní ozbrojené složky bezpečnosti

Finanční stráž byla převzata z Rakouska-Uherska. Jednalo se o uniformovanou složku s vojenskou kázní určenou pro službu na celní hranici. Vykonávala celní dozor nad přechodem osob, přestupem zboží na hranici a v hraničních vodách. Zabraňovala přestupkům a vykonávala pomocné služby u celních úřadů. Finanční stráž se řídila § 13 celního zák. č. 114/ 1927 Sb. z. a n. z 14. 7. 1927 práva stráže civilní a vojenské. Nařízením z roku 1930 spolupůsobila finanční stráž při vojenské obraně státních hranic, to ale vstoupilo do praxe až po zřízení SOS (Stráž obrany státu), jinak se jednalo spíše o autonomní složku. Po zřízení SOS do ní byla finanční stráž zařazena a měla za povinnost strážit přímo na hranicích a spolupůsobit při vojenské ochraně státních hranic dle zákona z roku 1930.

V roce 1926 sloužilo u finanční stráže 4 000 mužů a v roce 1933 už 6 000 mužů, v roce 1936 se počet zvýšil již na 7 000 mužů a poslední navýšení stavů proběhlo v roce 1938 a to na 8 000 mužů.[100] K SOS bylo přiřazeno 6 500 mužů během září 1938. Po Mnichovu byla finanční stráž uvolněna ze svazku Stráže obrany státu jako první a sloužila na nových hranicích. V říjnu 1938 se vyskytly ojedinělé srážky s ordnery a ze Slovenska byli k 1. 2. a k 1. 3.1939 propouštěni čeští příslušníci finanční stráže a na jejich místa se přijímali Slováci. Z Podkarpatské Rusi odešli poslední příslušníci finanční stráže spolu s armádou a četnictvem do Rumunska, na Slovensko a částečně i do Polska a to 15. a 16. 3.1939.

Stráže obrany státu (SOS), která představovala další mezičlánek, je vysvětlena a popsána v následující kapitole, jelikož se její působnost vztahovala k ochraně hranic a pohraničního území.

Poslední složkou je armáda. Řídilo ji též MV a její struktura a organizace byla také zprvu stejná jako za bývalého Rakousko-Uherska. Armáda se skládala ze dvou bezpečnostních složek a to z polního četnictva, což byli příslušníci četnictva přidělení k armádě, a pak vojenská policie, ta ale byla 31. 12.1922 zrušena a její kompetence převzala civilní bezpečnostní správa. Kompetenční problémy armády a četnictva uvedl Macek následovně: „Čs. četnictvo budiž veškerými velitelskými a vojenskými úřady co nejúčinněji ve své obtížné službě podporováno. Není dovoleno udíleti rozkazy orgánům četnickým, které podléhají výhradně svým četnickým představeným a okresním hejtmanstvím.[101]

Poznámky

[100] MACEK, P., UHLÍŘ, L.: Dějiny policie a četnictva II. Československá republika (1918 - 1939). Police History, Praha 1999, s. 111.

[101] TAMTÉŽ, s. 117

Seriál

 1. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 2. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 3. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 4. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 5. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 6. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 7. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 8. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 9. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 10. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 11. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 12. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 13. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století
 14. Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔05.02.2012 📕12.925

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře