Analýza příčin vstupu amerického vojska do Iráku 2003

Autor : 🕔05.12.2011 📕6.805

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

 1. Analýza příčin vstupu amerického vojska do Iráku 2003
 2. Analýza příčin vstupu amerického vojska do Iráku 2003
 3. Analýza příčin vstupu amerického vojska do Iráku 2003
 4. Analýza příčin vstupu amerického vojska do Iráku 2003
 5. Analýza příčin vstupu amerického vojska do Iráku 2003
 6. Analýza příčin vstupu amerického vojska do Iráku 2003
 7. Analýza příčin vstupu amerického vojska do Iráku 2003

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč
♡ Chci přispět

Seznam literatury

AHMED, NAFEEZ M. Behind the war on terror: Western secret strategy and the struggle for Iraq. Forest Row: Clairview 2003. 344 str. ISBN 1-902636-44-9

BANGASH, M. Y. H. Shock, impact and explosion: Structural analysis and design. Německo: Springer-Verlag, 2009. 1500 str. ISBN 978-3-540-77068-8

BARŠA, P. Hodina impéria: zdroje současné zahraniční politiky USA. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2003. 151 str. ISBN 80-210-3114-X

CASHMAN, G., ROBINSON, Leonard C. An introduction to the causes of war. Spojené státy americké: Rowman & Littlefield Publishers, 2007. 423 str. ISBN 978-0-7425-5510-5

ČASTULÍKOVÁ, V. a kol. Kulturní pluralita v současném světě:Co je důležité pro pochopení americké kultury?. 1. vyd. Praha: VŠE, Fakulta mezinárodních vztahů, 2000. 142 str. ISBN 80-245-0073-6

DRULÁKOVÁ, R., DRULÁK, P. Tvorba a analýza zahraniční politiky. 2. vyd. Praha: Oeconomica, 2007. 183 str. ISBN 978-80-245-1184-9

FICHOU, JEAN-P. Civilizace USA. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 101 str. ISBN 80-85865-83-1

FUKUYAMA, F. After the Neocons: America at the crossroads. London: Profile Books, 2006. 226 str. ISBN 978-1-86197-922-3

GUTFELD, A. American Exceptionalism: The effects of plenty on the American experience. Great Britain: Sussex academic press, 2002. 252 str. ISBN 1-903900-08-5

HALLENBERG, J., HÅKAN, K. The Iraq war: European perscpectives on politics, strategy and operations.1.vyd. London: Routledge, 2005. 253 str. ISBN 0-415-36293-8

HOLLIS, R. Iran, Iraq and the legacies of war. 1. vyd. New York: Palgrave Macmillan, 2004. 224 str. ISBN 1-4039-6450-5

HYBEL, Alex R. Bush administration and Saddam Hussein: Deciding on conflict. 1. vyd. Nex York: Palgrave Macmillan, 2006. 192 str. ISBN 978-1-4039-7578-2

CHOMSKY, N. Failed States: the abuse of power and the assault on democracy. London: Penguin, 2007. 311 str. ISBN 978-0-14-102303-8

CHOMSKY, N. Intervence. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 2008. 213 str. ISBN 978-80-242-2143-4

JOCH, R. Proč právě Irák?: Příčiny a důsledky konfliktu. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2003. 163 str. ISBN 80-204-1024-4

KAPLAN, Lawrence F. The war over Iraq: Saddam’s tyranny and America’s mission. San Francisco, Calif.: Encounter Books, 2003. 274 str. ISBN 1-59403-021-9

KEEGAN, J. Válka v Iráku. 1. vyd. Praha-Plzeň: BETA – Dobrovský, Ševčík, 2006. 204 str. ISBN 80-7306-241-0

KREJČÍ, O. Americký konzervatismus. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1987. 257 str. ISBN 25-072-87

KREJČÍ, O. USA a mocenská rovnováha. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1989. str. 346. ISBN 80-205-0130-4

KREJČÍ, O. Zahraniční politika USA: ideje, doktríny, strategie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2009. 435 str. ISBN 978-80-86946-68-9

LEVERETT, F. Road Ahead : Middle East Policy in the Bush Administration's Second Term. Planning papers. Washington DC: Brookings Institution, 2005. 107 str. ISBN 0-8157-5205-9

LEVY, Jack S., THOMPSON, William R. Causes of war. 1. vyd. United Kingdom: Wiley – Blackwell, 2010. 281 str. ISBN 978-1-4051-7560-9

MADSEN, Deborah L. American Exceptionalism. USA: University Pres sof Mississippi, 1998. 186 str. ISBN 1-57806-108-3

NOVÁK, M. Ropa a krev: americko-irácké války 1990 – 2003. 1. vyd. Praha: Epocha, 2010. 349 str. ISBN 978-80-7425-069-9

PACKER, G. The Assassins‘ gate: America in Iraq. 1. vyd. London: Faber and Faber, 2007. 481 str. ISBN 978-0-571-23044-0

PELEG, L. Legacy of George W. Bush's Foreign Policy: Moving Beyond Neoconservatism. Boulder, Colo: Westview Press, 2009. 202 str. ISBN 978-0-7867-4436-7

POLLACK, Kenneth M. Threatening storm: the case for invading Iraq. New York: Random House, 2002. str. 55. ISBN 978-0-375-50928-5

POTTER, Lawrence G., SICK, Gary G. Iran, Iraq and the legacies of war. 1. vyd. New York: Palgrave Macmillan, 2004. 224 str. ISBN 1-4039-6450-5

RITTER, S. Iraq Confidential: The untold story of America’s inteligence conspiracy. 1. vyd. New York: Nation Books, 2005. 336 str. ISBN 1-84511-088-9

ROJČÍK, O. Zahraniční politika USA v devadesátých letech dvacátého století. 1. vyd. Brno: MU, Mezinárodní politologický ústav, 2001. 121 str. ISBN 80-210-2644-8

WARSHAW, Shirley A. The co-presidency of Bush and Cheney. Stanford, Calif: Standford Politics and Policy, 2009. 308 str. ISBN 978-0-8047-5818-5

WURMSER, D. Tyranny’s Ally: America’s failure to defeat Saddam Hussein. Washington D.C.: AEI Press, 1999. 167 str. ISBN 0-8447-4074-8
Elektronické zdroje

BBC Home. On this day 1990: Observer „spy“ sentenced to die. [on-line]. [cit. 2011-04-02]. https://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/march/10/newsid_2566000/2566485.stm

BBC news world edition. Bush’s UN speech: Full Text, 13 Sep. 2002. [on-line]. [cit. 2011-03-04]. https://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/2254712.stm

Britské listy. Může být mezinárodní právo efektivní? 19. dubna, 2006. [on-line]. [cit. 2011-03-04]. https://blisty.cz/art/28007.html

Carnegie Endowement for International Peace. WMD in Iraq: evidence and implications. str. 16. [on-line]. [cit. 2011-04-20]. https://www.carnegieendowment.org/files/Iraq3FullText.pdf

Česká televize. Dokumentární klub: Proč potřebujeme demokracii?: Taxi na temnou stranu. [on-line]. [cit. 2011-03-24]. https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10157577065-proc-potrebujeme-demokracii/207382540550007/

Federation of American scientist. Text: US grand jury indictment against Usama bin Laden. [on-line]. [cit. 2011-03-17]. https://www.fas.org/irp/news/1998/11/indict1.pdf

Federation of American scientist. US policy toward the Persian Gulf: National security directive 26. [on-line]. [cit. 2011-03-05]. https://www.fas.org/irp/offdocs/nsd/nsd26.pdf

GAUSE III., F. G. The Illogic of Dual Containment. Foreign Affairs. vol 73. March/Apríl 1994. [on-line]. [cit. 2011-04-27]. https://www.foreignaffairs.com/articles/49686/f-gregory-gause-iii/the-illogic-of-dual-containment

Guardian.co.uk. Full text of Colin Powell’s speech, 5Feb. 2003. [on-line]. [cit. 2011-04-03]. https://www.guardian.co.uk/world/2003/feb/05/iraq.usa

Charter of the United Nations. Chapter VI. Pacific Settlement of Disputes: Article 51. [on-line]. [cit 2011-04-30]. https://www.un.org/en/documents/charter/chapter7.shtml

International Atomic Energy Agency. Publications: IAEA inspections and Iraq’s nuclear capabilities, A chronology of events. [on-line]. [cit. 2011-04-03]. https://www.iaea.org/Publications/Booklets/Iraq/event.html

KRISTOL, W., KAGAN, R. Toward a Neo – ReaganiteForeign Policy. Foreign Affairs. July/August. 1996. [on-line]. [cit. 2011-04-30]. https://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=276

LAKE, A. Confronting Backlash States. Foreign Affairs. vol 73 (2). March, 1994. Dostupné z: EBSCO host. [on-line]. [zpřístupněno 2011-04-21]. https://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=5bae69c3-1e64-489b-bbd5-4f8b903bc445%40sessionmgr4&vid=1&hid=10&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=a9h&AN=9404111590

McPARLAND, K. Would Al Gore have invaded Iraq? Definitely, concludes new study. National Post, 23 Dec., 2008. [on-line]. [cit. 2011-04-30]. https://network.nationalpost.com/np/blogs/fullcomment/archive/2008/12/23/kelly-mcparland-would-gore-have-invaded-iraq-unquestionably-suggests-new-study.aspx

MILLER, Douglas J. Key International Relations Concepts and the Bush Doctrine: The Price for Hegemonic Stability in the 21st Century. USAWC Strategy Research Project, 2006. [on-line]. [cit. 2011-04-21]. https://www.hsdl.org/?view&doc=71670&coll=limited

MRAZ, Jerry L. Dual Containment: US policy in the Persian Gulf and a recommendation for the future. A Research Paper. March, 2007. [on-line]. [cit. 2011-04-21]. https://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/acsc/97-0306.pdf

PEHE. J. Politický zápisník: Válka v Iráku: Ideologie versus realita. [on-line]. [cit. 2011-04-30]. https://www.pehe.cz/zapisnik/zapisnik_view

SHORE, F. War in the era of declining U.S. global hegemony. [on-line]. [cit. 2011-04-16]. https://criticalglobalisation.com/Issue2/65_81_DECLINING_US_HEGEMONY_JCGS2.pdf

ŠEDIVÝ, J. Válka: rámec pro analýzu. [on-line]. [cit. 2011-03-03] https://prg.xf.cz/kniha/kap7.htm#_edn11

The New York Times. Reuters: OPEC ready to begin output limits, 2 Jan. 1989. [on-line]. [cit. 2011-03-04]. https://www.nytimes.com/1989/01/02/business/opec-ready-to-begin-output-limits.html?scp=7&sq=OPEC+production+limits&st=nyt

The United Nations Compensation Commission. Report and Recommendations of the Panels of Commissionaires: S/AC.26/1998/7] 3 July 1998. [on-line]. [cit. 2011-03-04]. https://www.uncc.ch/reports/r98-07.pdf

The Washington Post. Politics: Text of President Bush's 2002 State of the Union Address, 29 Jan. 2002. [on-line]. [cit. 2011-03-17]. https://www.washingtonpost.com/wp-srv/onpolitics/transcripts/sou012902.htm

The White House: President G. W. Bush. National Security Strategy: Introduction. [on-line]. [cit 2011-04-30]. https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2002/nssintro.html

The White House: President G. W. Bush. National Security Strategy: III. Strengthen Alliances to Defeat Global Terrorism and Work to Prevent Attacks Against Us and Our Friends. [on-line]. [cit 2011-04-30]. https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2002/nss3.html

The White House: President G. W. Bush. National Security Strategy: V. Prevent Our Enemies from Threatening Us, Our Allies, and Our Friends with Weapons of Mass Destruction. [on-line]. [cit 2011-04-30]. https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2002/nss5.html

The World Bank. Data: Indicators, GDP. [on-line]. [cit. 2011-03-04]. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?page=4

TIME in Partnershio with CNN. Medicine: Der Papa. [on-line]. [cit. 2011-04-16]. https://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,801509-2,00.html

TRISTAM, P. Full Text: President Bush Declares "War on Terror". About.com: Middle East Issues, 20. Sep. 2001. [on-line]. [cit. 2011-05-04]. https://middleeast.about.com/od/usmideastpolicy/a/bush-war-on-terror-speech_2.htm

United Nations. Documents: Security Council resolutions – 1990, Resolution 678. [on-line]. [cit. 2011-03-04]. https://www.un.org/Docs/scres/1990/scres90.htm

United Nations. Documents: Security Council resolutions – 1991, Resolution 678. [on-line]. [cit. 2011-04-03]. https://www.un.org/Docs/scres/1991/scres91.htm

United Nations. Documents: Security Council resolutions – 2002, Resolution 1441. [on-line]. [cit. 2011-04-03]. https://www.un.org/Docs/scres/2002/sc2002.htm

United Nations Special Commission. Chronology of main events. [on-line]. [cit. 2011-04-03]. https://www.un.org/Depts/unscom/Chronology/chronologyframe.htm

United Nations Special Commission. UNSCOM. [on-line]. [cit. 2011-04-03]. https://www.un.org/Depts/unscom/unscom.htm#IAEA

UNMOVIC. Basic facts. [on-line]. [cit. 2011-04-03]. https://www.unmovic.org/

U.S. Department of Defense. Deputy Secretary Wolfowitz Interview with Sam Tannenhaus, Vanity Fair, 9. May 2003. [on-line]. [cit. 2011-03-17]. https://www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=2594

U.S. Department of Defense. DoD News Briefing – Secretary Rumsfeld and Gen. Myers, 12. Feb 2002. [on-line]. [cit. 2011-04-16]. https://www.defense.gov/Transcripts/Transcript.aspx?TranscriptID=2636

US Government printing office. Budget of the United States Government. Fiscal Year 2010. [on-line]. [cit. 2011-04-16]. https://www.gpoaccess.gov/usbudget/fy10/browse.html

WEINTRAUB, J. Al Gore in Iraq (February 12, 2002). Comentaries and Controversies.1. Nov. 2003. [on-line]. [cit. 2011-05-05]. https://jeffweintraub.blogspot.com/2003/11/al-gore-on-iraq-february-12-2002.html

Přílohy

Obr. č. 1. Mobilní zařízení pro výrobu biologických látek


Zdroj: Carnegie Endowement for International Peace. WMD in Iraq: evidence and implications. str. 34. [on-line]. [cit. 2011-04-20]. https://www.carnegieendowment.org/files/Iraq3FullText.pdf

Tabulka č. 2: Překlad jednotlivých částí mobilního zařízení pro výrobu biologických látek

ČÍSLO

NÁZEV

1

Kontrolní panel

2

Fermentace

3

Nádrž s materiálem

4

Rozprašovací sušárna

5

Plnící stroj

Překlad: vlastní zpracování

Tabulka č. 3: Přehled základních inspekčních týmů působících v Iráku

NÁZEV

PŮSOBNOST

počet[168] inspektorů

Popis

UNSCOM

1991 – 1998

70 – 80

Inspekční tým OSN pověřený monitorováním a verifikací destrukce iráckých nejaderných zbraní po válce v Perském zálivu

IAEA

1991 – 1998

proměnlivý

Inspekční tým OSN pověřený monitorováním a verifikací demontáže iráckých jaderných zbraní

UNMOVIC

Listopad 2002 – březen 2003

100

Inspekční tým OSN pověřený zneškodněním iráckých chemických a biologických zbraní či zakázaných raket

Operační skupina 20 (Task Force 20)

Březen 2003 – léto 2003

17

Tajné speciální síly pověřené nalezením a zničením zbraní hromadného ničení i provedením případných záchranných operací

Irácká Průzkumná Skupina (Iraq Survey Group)

Červen 2003 – 2004

1300 - 1400

Tým složený z vojenských i civilních expertů pověřený odhalením zbraní hromadného ničení, teroristických vazeb a porušování lidských práv. Dále pověřený k výslechu iráckých vědců a k posouzení objevených dokumentů

Kompletní výčet inspekčních týmů k nalezení: Carnegie Endowement for International Peace. WMD in Iraq: evidence and implications. str. 19. [cit. 2011-04-20]. https://www.carnegieendowment.org/files/Iraq3FullText.pdf

Poznámky

[168] Odhadovaný počet inspektorů v týmu

Seriál

 1. Analýza příčin vstupu amerického vojska do Iráku 2003
 2. Analýza příčin vstupu amerického vojska do Iráku 2003
 3. Analýza příčin vstupu amerického vojska do Iráku 2003
 4. Analýza příčin vstupu amerického vojska do Iráku 2003
 5. Analýza příčin vstupu amerického vojska do Iráku 2003
 6. Analýza příčin vstupu amerického vojska do Iráku 2003
 7. Analýza příčin vstupu amerického vojska do Iráku 2003

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔05.12.2011 📕6.805

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře