Analýza příčin vstupu amerického vojska do Iráku 2003

Autor : 🕔05.12.2011 📕6.972

Seriál

 1. Analýza příčin vstupu amerického vojska do Iráku 2003
 2. Analýza příčin vstupu amerického vojska do Iráku 2003
 3. Analýza příčin vstupu amerického vojska do Iráku 2003
 4. Analýza příčin vstupu amerického vojska do Iráku 2003
 5. Analýza příčin vstupu amerického vojska do Iráku 2003
 6. Analýza příčin vstupu amerického vojska do Iráku 2003
 7. Analýza příčin vstupu amerického vojska do Iráku 2003

Podobné články

Další články autora

Úvod

V březnu roku 2003 vstoupily jednotky amerického vojska na území Iráku za účelem provést operaci Irácká svoboda s cílem svrhnout režim Saddáma Husajna. Tato akce vstoupila do povědomí veřejnosti jako válka v Iráku. Probíhala za prezidentství George Walkera Bushe v rámci tzv. války proti teroru, popř. terorismu, jež byla přijata v reakci na teroristické útoky z 11. září 2001. Vyhlašovala odvetné akce nejen teroristickým skupinám, nýbrž i režimům finančně či jinak podporujícím tyto skupiny. Za viníka zářijových útoků pak byla označena teroristická skupina Al-Káida, přičemž Afghánistán jako jedno z jejích výcvikových center a útočiště vůdce skupiny Usámy bin Ládina byl označen za hlavní cíl této nové formy americké zahraniční politiky. Ovšem z projevů prezidenta G. W. Bushe o stavu Unie před americkým Kongresem bylo patrné, že nezůstane jen u Afghánistánu. Pozornost tak padla i na Irák, který byl společně s Íránem a Severní Koreou označen za součást „osy zla“, tedy za režim ohrožující bezpečnost Spojených států amerických ale i bezpečnost celého světa. Americké invazi předcházelo vyhlášení Strategie národní bezpečnosti Spojených států amerických, která bývá považována za vyznání unilateralismu s důrazem na politiku aktivního šíření demokracie a svobody do všech částí světa. De facto šlo o demonstraci připravenosti USA jít do akce na vlastní pěst bez ohledu na souhlas či kritiku mezinárodního společenství.

Existují různá odůvodnění, proč byl vybrán právě Irák a ne zbylé dva státy „osy zla“, stejně tak nebylo dosaženo konsensu ohledně příčin následné irácké války, či kdo za její vypuknutí nesl odpovědnost. Diskuze o důvodech války v Iráku pak přetrvává až dodnes. Cílem této práce je tak analýza možných příčin vstupu amerického vojska do Iráku, nejedná se ovšem o snahu nalézt argumenty jen ve prospěch či jen v neprospěch oprávnění amerického zásahu, ale o snahu objektivně uvést nejčastěji zmiňované důvody, jež k válce vedly.

První kapitola práce obsahuje teoretický úvod do problematiky války a analýzy jejích příčin. Nastíněna je jedna z možných rámcových struktur identifikace příčin války, její jednotlivé hladiny zkoumání i konstatování odpovědnosti vyplývající z výsledků analýzy. Kapitola dále pokračuje výčtem již konkrétních možných příčin s jejich stručnou charakteristikou. V případě historických okolností, jež mohly vést k válce v Iráku, jsou brány v úvahu pouze tři události (irácko-íránská válka, válka v Perském zálivu, teroristické útoky z 11. září 2001), které měly pravděpodobně bezprostřední vliv na vztahy USA k Iráku a režimu Saddáma Husajna. V případě irácko-íránské války je zachycena především změna amerického postoje vůči Íránu i Iráku. U války v Perském zálivu je stručně charakterizována situace Iráku po válce s Íránem a dále je dán prostor pro argumenty, které mohly stát za nepokračováním operace Pouštní bouře směrem k Bagdádu a tedy za nesvržením Saddáma Husajna. Co se týče teroristických útoků z 11. září, jsou uvedeny dvě možné příčiny, proč k nim došlo. Z kulturního hlediska je pak pozornost věnována zejména americkému důrazu na demokratické hodnoty a dále pak formám amerického mesianismu.

Druhá kapitola se již podrobněji zaměřuje na bezpečnostní příčiny irácké války, přičemž stěžejní body kapitoly tvoří možné napojení Saddámova režimu na Al-Káidu a údajné vlastnictví zbraní hromadného ničení. V případě problematiky zbraní hromadného ničení je stručně zmapován vývoj mezinárodních inspekcí na území Iráku a přístup Saddáma Husajna k nim.

Závěrečná kapitola se rovněž podrobněji zabývá tentokrát však politickými příčinami a to dominantním postavením Spojených států ve světovém politickém systému, americkou zahraniční politikou vůči Iráku a dále pak Bushovou administrativou. Ohledně hegemonistického postavení USA ve světovém politickém prostředí je vyjádřena do určité míry skepse a to z důvodu upřednostňování vojenského potenciálu země jakožto základního kamene pozice globálního hegemona. Americká zahraniční politika vůči Iráku je z důvodu rozsahu práce zúžena na období od 90. let 20. století až do vypuknutí války v Iráku se zaměřením na názorové proudy „holubů“ a „jestřábů“ zformované po válce v Perském zálivu v souvislosti s otázkou o budoucnosti Saddáma v čele Iráku. Navazuje prezidentství Williama Jeffersona Clintona význačné jeho politikou „dvojího zadržování“ Íránu a Iráku. Poslední podkapitola je pak soustředěna opět na „holubí“ a „jestřábí“ vlivy tentokrát však v administrativě G. W. Bushe. Zaznamenán je i dopad zářijových událostí na americkou bezpečnostní politiku, která se přijetím Strategie národní bezpečnosti přiklonila k unilaterálnímu vystupování USA v mezinárodním společenství a k preemptivním zásahům jakožto nástrojům zahraniční politiky. V neposlední řadě je zmíněn i neokonzervatismus a jeho zastánci v řadách administrativy prezidenta Bushe mladšího a neopomenut není ani nepochybně významný vliv viceprezidenta Dicka Cheneyho na politiku G. W. Bushe.

Vzhledem k tomu, že válka v Iráku je událostí nedávné minulosti, existuje k problematice příčin jejího vypuknutí stále ještě omezené množství knižních publikací. Většina zdrojů je rovněž z důvodu absence české literatury napsána v anglickém jazyce. Použity jsou i články či přepisy projevů z cizojazyčných odborných periodik.

Seriál

 1. Analýza příčin vstupu amerického vojska do Iráku 2003
 2. Analýza příčin vstupu amerického vojska do Iráku 2003
 3. Analýza příčin vstupu amerického vojska do Iráku 2003
 4. Analýza příčin vstupu amerického vojska do Iráku 2003
 5. Analýza příčin vstupu amerického vojska do Iráku 2003
 6. Analýza příčin vstupu amerického vojska do Iráku 2003
 7. Analýza příčin vstupu amerického vojska do Iráku 2003

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔05.12.2011 📕6.972

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Kohy

  Ano spoustu příslušníků policie jen dělalo svojí práci nehledě na ideologii ale spoustu znich bohužel viděli na ideologii i své obohacení a nezdráhali se mučit nevinné popřípadě je střílet mlátit atd . v této situaci je to těžké říct kdo a nebo...

  Bratři Mašínové - fakta · 4 days ago

 • RaS

  Doporučuji knihu pana Karla Pacnera Atomoví špioni. Je tam velmi podrobně a fundovaně popsáno, jak se ten který stát dobral své jaderné bomby a jak se tomu světové společenství snažilo (neúspěšně) zabránit.

  Operace Opera – předehra · 1 week ago

 • CZjak

  radiostanice byly však nee v takovém počtu jakým si žádalprolém byl v tom, že v roce 1941 měli pouze velitelské však od Prosince při protiofenzívě měl výhradně každý v 1942 byly již z 82% kvůli i dodávkám spojenců zjisti si informace pro příště a...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 1 week ago

 • jikjik

  Pokud je mi známo, maršál G.I. Kulik byl náčelníkem správy DRRA dělostřelectva, ne tanků.

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 1 week ago

 • volado1

  Sprosti vrahovia,nic ine

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • jikjik

  25. ledna 1935 ... V zemi zuřil hlad organizovaný soudruhem Stalinem a jinými soudruhy. - a tím jsem skončil. Dál to nemá cenu číst. 1) Hladomor byl v roce 1933. 2) Stalin se jako jeden z mála staral ten hlad zlikvidovat. 3) Většina zemřelých na...

  Výcvik sovětských letců pro 2. světovou válku · 1 week ago

 • jikjik

  Ano, autor má naprostou pravdu. Sovětská armáda převyšovala německou početně i kvalitou výzbroje. Například tank T34 byl tak dobře pancéřován, že velitel neviděl ven a ani neměl radiostanici. podobně ta skvělá letadla, která sice dosahovala...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 2 weeks ago

 • R

  Dobrý den, nevím zda to již někomu dnes pomůže, ale připojím svůj názor. Igor byl veselý a hodný kluk. Osudnou se mu stala láska k jeho psímu kamarádovi, který byl vystrašený pod buňkou a Igor se pro něj vracel z již nastartovaného OT-64. Provádět...

  Úmrtia vojakov OS SR v zahraničných operáciách · 4 weeks ago

 • seky

  Článek ucházející, ale je tu jeden obrovský, vemi podstatný nesmysl. Motor V2 rozhodně nevychází z Liberty ani omylem. Nemá ani podobnou koncepci a ani podobný design dílů. Jsou to dva naprosto odlišné motory v každém směru. Ve zkratce:...

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 1 month ago

 • Patrik Novák

  Velice poučné čtení. Děkuji

  Českoslovenští letci v polské kampani 1939  · 1 month ago