Brigáda na vojnovom cintoríne Pod Kobylou vo Výrave (24.9.2011)

Autor: Radoslav Turik 🕔︎︎ 👁︎ 13.672

Prešlo niekoľko týždňov  a dobrovoľníci z KVH Beskydy opäť zavítali do obce Výrava. Tak čo som tvrdil v poslednej reportáži sa stalo skutkom. Perfektné jesenné počasie nám umožnilo znova vyraziť na plochu vojnového cintorína z prvej svetovej vojny Pod kobylou v katastri obci Výrava. V sobotu sa od rána ukazoval nádherný jesenný deň, ktorý je v prostredí karpatskej prírody skutočne nádherný. Predpoklad skvelej akcie umocnil fakt, že sa vo Výrave opäť zišla partia nadšencov ľudí, ktorí majú vzťah k vojenským dejinám, ale predovšetkým k svojmu regiónu a sú ochotní vo svojom voľnom čase, urobiť niečo pre záchranu vojensko-historických pamiatok v tomto regióne. Tentokrát  nás čakala široká paleta činností, preto aj materiálno-technické vybavenie, ktoré sme zo sebou brali bolo omnoho pestrejšie, ako inokedy. Našťastie miestna logistika bola opäť v pohotovosti. Všetko sme naložili na neprekonateľné nákladné auto V3S a vyrazili sme do lesa.

Nie vždy sa stane, že všetky predpoklady pre úspešnú pracovnú akciu vychádzajú podľa plánu, ale sobotňajšia akcia bola priam vzorovou ukážkou dobre naplánovanej akcie, ktorú nepokazili žiadne nepredvídane komplikácie.

Reklama

Od príchodu na plochu cintorína všetko klapalo, ako dobre nastavený stroj. Dobrovoľníci sa rozdelili do dvoch skupín. Prvá skupina sa venovala úprave hrobov. Najprv prišli na rad meracie práce. Celú plochu cintorína sme rozmerali a pomocou šnúr vytýčili rozmery chodníkov a hrobov.

Potom sa celá prvá skupina pustila do úpravy hrobov. Hroby boli dôsledne obkopané a medzi hrobmi sa začali rysovať výrazné chodníky. Nakopaná zemina sa navršovala na hroby. Postupne bola upravená väčšina hrobov.

Medzitým sa druhá skupina vrhla na stavbu oplotenia. Budúce oplotenie bolo dôsledne rozmerané a vyznačili sa miesta, na ktorých boli vyvŕtané diery do ktorých sa potom nasadili jednotlivé koly oplotenia.

Reklama

Následne sa začala montáž oplotenia. Oplotenie sme urobili z už vopred pripraveného dreveného materiálu. Drevené brvna  z červeného smreku boli postupne navŕtané a spojené závitovými tyčami.

 

Medzitým sa časť prvej skupiny začala venovať vykladaniu ďalších chodníkov, pretože sme usúdili, že by bolo škoda nevyužiť zvyšok kamenného materiálu, ktorý sa ešte pri cintoríne nachádzal.

Reklama

Na záver nám zostala výstavba brány. Po jej zmontovaní sme pracovnú činnosť na ploche cintorína ukončili.

Veľmi vydarená akcia skončila. Nakoniec nezostáva nič iné len vyjadriť obdiv k práci všetkých zúčastnených. Je vidieť, že od marca tohto toku sa za viac ako 20 spoločne odpracovaných dní vytvorilo skutočne silné jadro pracovnej skupiny, ktoré funguje ako namazaný stroj. Táto akcia to dokázala vo všetkých ohľadoch.

Zdroj:
prevzaté z www.kvhbeskydy.sk
Brigáda na vojnovom cintoríne Pod Kobylou vo Výrave (24.9.2011)

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více