Pracovný kemp KVH Beskydy na vojnovom cintoríne Veľkrop (18.-20. august 2011)

Autor: Radoslav Turik 🕔︎︎ 👁︎ 17.816

V závere augusta 2011 členovia KVH Beskydy zorganizovali už šiestu pracovnú akciu na najväčšom vojnovom cintoríne z prvej svetovej vojny v obci Veľkrop. Cieľom brigády bolo pokračovať vo výstavbe chodníkov na ploche cintorína a úpravou hrobových polí. Na ploche cintorína sa nahromadil stavebný materiál, ktorý čakal na spracovanie, počasie sa črtalo viac ako priaznivé, takže nám nič nebránilo opäť vyraziť do Veľkropu. Podporili nás svojou účasťou aj členovia Zväzu vojakov Slovenska – Klub Humenné, takže pracovných síl bolo dostatok. Kemp bol naplánovaný spoločne so starostom obce, ktorý nám ako vždy pripravil výbornú logistickú základňu. Prvý deň kempu dorazilo desať dobrovoľníkov, ktorí sa bez veľkého otáľania vybrali na plochu vojnového cintorína a pustili sa do práce.

Začiatočné práce boli venované vytvoreniu štrkového lôžka . Bohužiaľ sme sa tentokrát museli zaobísť bez pomoci techniky a všetka práca sa robila ručne. Štrk bol rozvezený na miesto budúceho chodníka.

Reklama

Po úprave štrkového lôžka sa pokračovalo vo výstavbe chodníkov. Dokončený bol chodník, ktorý sa začal robiť už na minulej pracovnej akcii. Ďalší chodník sa začal stavať kolmo na ten prvý.

Tým bol pracovný čas prvého dňa vyčerpaný. Podobne ako na predchádzajúcich akciách sa útočiskom pre dobrovoľníkov stala budova obecného úradu, kde sa dobrovoľníci večer stravovali a tiež prenocovali.

Na druhý deň dorazila ďalšia skupina dobrovoľníkov, takže rozsah vykonávaných prác získal väčší rozmer. Po ukončení výstavby druhého chodníka sme začali dláždiť rozšírený priestor medzi niekoľkými masovými hrobmi. Špáry medzi kameňmi boli zasypávané drobným štrkom, čím sa celý vydláždený priestor spevňoval.

Reklama

V druhý deň kempu na plochu cintorína dorazilo aj nákladné auto s nákladom kameňa, ktorý mal poslúžiť na úpravu hrobových polí. To nám umožnilo na ďalší deň začať upravovať prvé masové hroby.

Okraje hrobov boli upravené a zarovnané . Následne sa okolo celého hrobu postavil kamenný lem. Nakoniec sa zarovnala zemina na ploche masového hrobu. Výsledný efekt v kombinácii s kamenným chodníkom nás veľmi potešil a presvedčil, že naša drina má opodstatnenie.

V poradí už šiesta pracovná akcia na ploche vojnového cintorína zaznamenala zatiaľ najväčší vizuálny pokrok v postupnej rekonštrukcii cintorína. Môžeme konštatovať, že vojnový cintorín vo Veľkrope začína získavať nový šat. Výsledky tejto pracovnej brigády môžu zároveň všetkým naznačiť, ako si predstavujeme skutočnú rekonštrukciu vojnového cintorína.


O úspech akcie sa zaslúžili: Horný rad zľava : Martin Drobňák, Roman Procházka, Ľubomír Gramata, Lucia "Lujza" Pálková, Peter Turik, Radoslav Turik, Marián Lisakovský. Dolný rad zľava: Michal "Lazy" Lazorčík, Štefan Novák, Maroš Kušnír, Adrian Kušnír, Marián Prokopič, Danko Tolín, Daniel Tolín, Adrian Latta, Marián Kušnír. Na fotke chýba Martin Kalužák.

Tohto roku zrealizujeme ešte jednu pracovnú brigádu vo Veľkrope, ktorou pracovné aktivity na tomto vojnovom cintoríne v kalendárnom roku 2011 ukončíme. V mene vedenia KVH Beskydy sa chcem poďakovať všetkým ktorí prispeli k realizácii tejto úspešnej akcie. Okrem členov KVH Beskydy patrí vďaka aj aktívnym členom Zväzu vojakov Slovenska – klub Humenné a v neposlednom rade aj samospráve obce Veľkrop na čele so starostom Mariánom Prokopičom.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více