Belgická obrněná auta bojovala v Rusku

Autor: bond 🕔︎︎ 👁︎ 22.096

Belgičané byli prvními bojovníky První světové války, kteří ve větším měřítku používali obrněných aut jako vojenské zbraně. Během obležení Antverp, od poloviny srpna do prvního týdne října 1914, byl značný počet motorových vozidel odstrojen a přestavěn ochrannými plechy. Byly na ně namontovány kulomety a dokonce byly použity i otočné kupole. Většina vozidel byla přestavěna v automobilce Minerva v Antverpách. Ostatní velké kovozávody a výrobní podniky se věnovaly jiným segmentům válečné výroby.

Reklama

Tato obrněná vozidla byla používána pro průzkum, dopravu zpráv na velké vzdálenosti, provádění nájezdů a menších útoků. Skutečnost, že malá belgická armáda čelila velké přesile nepřítele, vedla k tomu, že obrněná auta byla používána v gerilovém stylu „ hit-and-run“ proti obkličující německé armádě. Tato nová zbraň nejenže byla efektivní v provádění nájezdů, vyhazování mostů a doručování zpráv na nebezpečná místa, ale byla i velmi fotogenická. Můžeme říci - dokonalý sen vydavatelů tisku. Britský tisk, oslavující „malou statečnou Belgii“, uveřejnil množství fotografií obrněných aut v Antverpách a okolí. Díky tomu máme dnes možnost nahlédnout za oponu času.

Reklama

Po pádu Antverp v říjnu 1914 a ústupu za Yser se frontová linie stabilizovala a poziční válka nedávala větší možnosti využití velmi pohyblivých obrněných aut. Ruský vojenský přidělenec k belgické armádě navrhl, aby obrněná auta byla použita na východní frontě. Podle protokolu car Nikolaj II. poslal oficiální žádost belgickému králi Albertovi. Bylo rozhodnuto odeslat jednotku několika set Belgičanů do Ruska. Protože Rusko a Belgie byli spolubojovníci, ale ne oficiální spojenci, bylo z legálních důvodů nutno, aby belgičtí vojáci působili na ruské frontě jako dobrovolníci v ruské armádě.

Belgická jednotka vyplula z Brestu 22. září 1915 a doplula do Archnagelska 13. října 1915. Po cestě byli z Petrohradu posláni do Haliče, kde se zapojili do bojů proti R-U silám. Belgické obrněné automobily byly zvláště efektivní při ničení kulometných hnízd. Pokračovaly v akci ještě po revoluci až do podepsání Brest-litevského míru. Belgická jednotka pak byla odvolána domů, ale byla nucena, tak jako Čechoslováci, absolvovat celou anabázi po dráze transsibiřské magistrály až do Vladivostoku. Po cestě Belgičané čelili známým útokům místních bolševických sil, snahám o odzbrojení atd. Dne 18. dubna 1918 se nalodili na americkou loď SS Sheridan a odpluli do San Franciska. Odtud se vydali na cestu napříč Amerikou, která byla velmi mediálně sledována. Z New Yorku vypluli dne 15. června 1918 a do Paříže přijeli o dva týdny později. Krátce potom byli rozpuštěni. Poslední žijící příslušník Belgického expedičního sboru zemřel v roce 1992.

Když jednotka belgických obrněných vozidel poprvé vyplouvala, tvořilo ji 333 Belgičanů, všichni dobrovolníci. V Rusku byla jednotka doplněna 33 Rusy. Doplňováním a náhradami prošlo jednotkou celkem 444 Belgičanů. Měli 58 vozidel, z toho 12 obrněných aut, k tomu 23 motorek a 120 jízdních kol. Celkem 16 Belgičanů padlo v akci. Ztraceno bylo pouze jedno obrněné auto. Bylo zajato Němci a později bylo použito při nepokojích v Berlíně roku 1919.

Následující fotografie pocházejí ze soukromého alba, patřícího kdysi René Rosseltovi, narozenému roku 1888 v Bruselu. Padl v akci 2. července 1917 blízko Konijuky a po dvou dnech byl pochován v Tarnopolu. Po válce byly jeho ostatky převezeny do vlasti a pochovány v Bruselu 1921. Album obsahuje 30 fotografií a četné výstřižky z novin. Bylo zakoupeno na bleším trhu v Antverpách v březnu 2000.


René Rosselt na lodi plující do Ruska a na frontě v Haliči


Zastřelený René Rosselt


a jeho pohřeb v Tarnopolu.

Zdroj:
J. Huygelier – The Belgian Expeditionary Corps in Russia (1915-1917), uvedeno na Mezinárodní historické konferenci v Moskvě 1994
Obrázky – převážně z uvedeného fotoalba

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více