Odstřelovač Vasilij Zajcev: jak vzniká legenda

Autor: Gebirgsjäger 🕔︎︎ 👁︎ 102.089

Odstřelovač Vasilij Zajcev, ikona Velké vlastenecké války, bývá někdy považován za pouhý produkt sovětské propagandy. Jako každý, kdo úspěšně bojoval ve stalingradském pekle, si i Zajcev zaslouží úctu a obdiv. Byli to politruci a propagandisté, kteří jeho jméno a bojové mistrovství politicky zneužili. Polopravdy i naprosté výmysly o Vasiliji Zajcevov začaly žít vlastním životem a jednotliví autoři historických i beletristických publikací je přebírají a navzájem je od sebe opisují. Korunu tomu všemu nasadil Annaudův film „Nepřítel před branami“. Jméno Vasilij Zajcev se tak stalo synonymem pro pojem „sovětský odstřelovač“, ačkoli za druhé světové války působily desítky  sovětských odstřelovačů s větším počtem úspěšných zásahů.

Nedílnou součástí sovětské komunistické ideologie byly nejrůznější socialistické soutěže, vyhlašované většinou na počest nějakého významného výročí. Už ve dvacátých letech také vzniklo stachanovské hnutí, pojmenované podle horníka A. G. Stachanova. Mimořádný pracovník, úderník, pak byl označován jako stachanovec a kolem nejúspěšnějších stachanovců byl záměrně budován kult osobnosti.

Reklama

Není se proto čemu divit, že po vypuknutí druhé světové války se začal stachanovský kult pěstovat i v Rudé armádě. Skutečnými stachanovci 62. armády, bránící Stalingrad, se stali odstřelovači. Politické oddělení Stalingradského frontu podporovalo „snajperismus“, nový kult, a propaganda při oslavách 25. výročí Říjnové revoluce odstřelovačské umění patřičně využila. Denní hlášení Alexandru Sčerbakovovi, náčelníku Hlavní politické správy Rudé armády, obsahovala i přehledy o úspěších odstřelovačů. Byla zahájena „nová socialistická soutěž o co největší počet zabitých friců“. Snajper, který dokázal zastřelit 40 Němců, byl vyznamenán medailí „Za statečnost“ a titulem „Vzorný odstřelovač“. Nejslavnějším odstřelovačem, ač nedosáhl nejvyššího skóre, se stal Vasilij Zajcev z 284. střelecké divize. Zavázal se, že během oslav výročí revoluce zabije svého 150. Němce. (Nakonec „zvítězil“ bezejmenný střelec, známý pouze pod přezdívkou „Zikan“ s 224 úspěšnými zásahy). Velení 62. armády pověřilo Zajceva výcvikem nových odstřelovačů a jeho žákům se začalo říkat „zajčata“. Snajperismus se ze Stalingradu rozšířil po celé Rudé armádě. Jeho hvězdou se stal právě Zajcev, ikdyž svými 242 zabitými Němci nemohl konkurovat několika desítkám úspěšnějších sovětských odstřelovačů a zejména pak Michailu Surkovovi (702), Vasiliji Kvachantiradzemu (534) a Ljudmile Pavličenkové (309 úspěšných zásahů).

K budování Zajcevova kultu napomáhal spisovatel Vasilij Grossman, který ve Stalingradu působil jako válečný dopisovatel. Ikdyž se snažil ve svých novinových příspěvcích z fronty i v knize  Za Volhou není země podat obraz války objektivně a kriticky, dopustil se mnoha nepřesností. S přispěním dalších propagandistů tak postupně začal vznikat obraz jakéhosi „virtuálního Zajceva“. Vasilij dosáhl už před válkou slušného vzdělání - dokončil průmyslovou školu a po vstupu do námořnictva vystudoval Vojenskou hospodářskou školu. Na začátku německé invaze do SSSR byl náčelníkem finančního oddělení v Tichomořském loďstvu. „Stát dělníků a rolníků“ však potřeboval hrdiny odlišného ražení - a ze Zajceva tak udělal „prostého pasáčka ovcí z Uralu“.


Vasilij Zajcev - stalingradský hrdina

Světově proslulým se Zajcev stal díky legendárnímu „souboji odstřelovačů“, ke kterému pravděpodobně vůbec nedošlo. Alespoň ne v takové podobě, jak vstoupil do dějin snajperismu. Určitě nejefektivnějším řešením, jak zlikvidovat nepřátelského snajpra, je poslat na něj odstřelovače vlastního. K soubojím mezi odstřelovači docházelo často a i Zajcev se mnoha z nich zúčastnil - a vyhrál. Legenda však praví, že Zajcev ležel Němcům v žaludku natolik, že na něj poslali svého „superodstřelovače“. Samotného náčelníka odstřelovačské školy a nejlepšího německého odstřelovače. A tady začíná zmatek. Podle některých zdrojů to byl major Erwin König z berlínské odstřelovačské školy. Jiní tvrdí, že to byl major Konings ze Zossenu. David Robbins ve své knize Válka krys - „románu tak autentickém, že by téměř mohl být pravdivý“ - na Zajceva poslal velitele odstřelovačské školy v Gnössenu plukovníka SS Heinze Thorvalda s více než 300 potrzenými zásahy. Této verze se drží i Zajcevova biografie na ruské wikipedii. Zajcev sám ve svých pamětech detailně popisuje svůj úspěšný souboj s „majorem Königsem, velitelem odstřelovačské školy wehrmachtu“. Jako důkaz o splnění úkolu pak doručil doklady a zbraň mrtvého majora svému veliteli. V Muzeu ozbrojených sil v Moskvě je vystaven optický zaměřovač „Konigovy“ pušky.


Nepřítel před branami - major König v podání Eda Harrise

Reklama

Po válce se historikům nepodařilo legendu o slavném souboji odstřelovačů potvrdit. Prokázána není ani existence majora Königa alias plukovníka Thorvalda, patrně se jedná o produkt sovětské propagandy. Každopádně je jisté, že nejlepším odstřelovačem Wehrmachtu byl Rakušan Matthäus Hetzenauer.

Podle nepotvrzeného zdroje Zajceva při jeho poválečné návštěvě Berlína vyhledala žena, která o sobě tvrdila, že je dcerou majora Königa. Sovětské úřady pak prý Zajceva z Berlína urychleně evakuovaly, aby zabránily jejich konfrontaci.

Důvodem k pochybnosti je i skutečnost, že v ústředním archivu ruského ministerstva obrany v Podolsku, kde jsou uložena všechna denní hlášení, která ze stalingradské fronty docházela náčelníku Hlavní politické správy Rudé armády Ščerbakovovi, není o tak významné a zaznamenáníhodné události jediná zmínka. Přitom se v těchto hlášeních nepopisují pouze hrdinské činy, ale i další „mimořádné události“, jako jsou dezerce, sebezraňování, protisovětská agitace a dokonce i opilství.

Otázkou je, proč, pokud k souboji s Königem nedošlo, se o něm Zajcev zmiňuje ve svých pamětech. Je možné, že jako příslušník Komsomolu a komunistické strany - a svou věrnost komunistickým idejím a sovětskému státu v pamětech opakovaně deklaroval -prostě nechtěl zpochybnit oficiální verzi.


Optický zaměřovač „Königovy pušky“ v moskevském muzeu

Zdroje:
Anthony Bevor: Stalingrad
Vasilij G.Zajcev: Zápisky odstřelovače
Adrian Gilbert: Lovci lidí
Peter Brookesmith: Odstřelovač
Odstřelovači-rekordmani (in Ďábel z Ramádí a jeho zbraně - Střelecká revue 6/2012)
https://goo.gl/C1RoJ
https://goo.gl/cunEH
Foto:
https://goo.gl/aeTg6
https://goo.gl/KAAYp

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více