Generálplukovník Leopold von Hauer

Autor : 🕔08.09.2010 📕6.113

Leopold von Hauer sa narodil 26. januára 1854 v Budapešti. Pochádzal zo starej šľachtickej rodiny, ktorej pôvod sa dá vysledovať v Bavorsku. Niektorí členovia tejto šľachtickej rodiny sa časom usadili v Rakúsku aj v Uhorsku. Jeho predkovia slúžili v habsburskej armáde už od 17. storočia.  Členovia rodiny von Hauer bojovali v roku 1683 v Turkami obkľúčenej Viedni i vo vojne o španielske dedičstvo. Jeho otec Stephan pôsobil ako vedúci sekcie Ministerstva vnútra. Mladý Leopold pokračoval vo vojenských tradíciách svojej rodiny. Ako desaťročný vstúpil do kadetného ústavu v Marburgu. V štúdiu pokračoval na Tereziánskej vojenskej akadémii. V štúdiu dosahoval vynikajúce výsledky. V roku 1872 bol slávnostne vyradený a nastúpil v hodnosti poručíka k svojej prvej jednotke, Husárskemu pluku č. 11 (Husarenregiment Ferdinand I. König der Bulgaren Nr.11) v Haliči.

Po absolvovaní školy pre dôstojníkov brigády v rokoch 1874-75 dostal špecifické zaradenie. Bol odvelený k  domácnosti arcivojvodkyne Alžbety. Pôsobil ako učiteľ mladého arcivojvodu Eugena. V roku 1879 sa vrátil naspäť k svojmu pluku, ale už v hodnosti nadporučíka. Pokračoval v štúdiu absolvovaním Jazdeckého inštruktážneho inštitútu v roku 1885 a bol povýšený do hodnosti kapitána. V roku 1892 dostal zase špeciálne poverenie. Bol pridelený k domácnosti arcivojvodkyne Stephanie, vdove po arcivojvodovi Rudolfovi. Po troch rokoch sa v hodnosti majora znova vrátil k jazde. V roku 1895 teda nastúpil k Husárskemu pluku č. 5 (Husarenregiment Graf Radetzky Nr.5) v Komárne. Počas služby v tomto pluku obdržal pochvalu od samotného cisára. Dosahoval dobré výsledky v službe a v roku 1896 mu bol zverený jazdeckej kadetnej školy v Hraniciach na Morave. O rok neskôr bol povýšený do hodnosti podplukovníka.

V roku 1900 dosiahol hodnosť plukovníka a prevzal velenie Husárskeho pluku č. 16 (Husarenregiment Graf Üxküll-Gyllenband Nr.16) v Marburgu. V tom istom roku sa oženil. Za manželku si vzal Elisabeth Fiano. Toto manželstvo bolo bezdetné, ale jeho manželka mala dcéru s prvého manželstva. Jeho nevlastná dcéra si neskôr vzala za manžela syna generála Conrada von Hötzendorfa. Pri svojom  pluku zostal až do roku 1906, kedy prevzal velenie 13. jazdeckej brigády v meste Stanislau (Ivano-Frankivsk, Ukrajina).

V roku 1906 bol vymenovaný do hodnosti generálmajora. Od júla 1907 prevzal 4. jazdeckú brigádu, ktorej štáb bol dislokovaný v Budapešti.  V roku 1910 sa jeho brigáda zúčastnila manévrov, za ktoré získal veľmi dobré hodnotenie. Všimol si ho najmä jeho vtedajší veliteľ generál Kirchbach, ktorí ho podporoval pri ďalšom postupe. Po úspešných manévroch nasleduje povýšenie do hodnosti poľný podmaršal. Čerstvo povýšený von Hauer prevzal prestížnu funkciu  inšpektora honvédskej jazdy. Aj jeho zásluhou bolo v nasledujúcich rokoch  skvalitnené honvédske jazdectvo.

Keď sa začala vojna okamžite prevzal velenie 9. jazdeckej divízie, ktorej štáb bol v mierovom období dislokovaný vo Ľvove. Divízia bola priamo podriadená veleniu 1. armády generála von Dankla. Spolu s ostatnými jednotkami armády sa divízia zúčastnila úspešnej bitky pri Krasniku. Neskôr počas bitky pri Komarowe pôsobila jeho divízia ako krycia jednotka armádnej skupiny arcivojvodu Petra Ferdinanda. V období od októbra 1914 do mája 1915 velil dočasne vytvorenému jazdeckému zboru Hauer. Spolu s jeho divíziou tvorila zbor 2. a 7.  jazdecká divízia a tiež nemecká 8. jazdecká divízia. Zároveň bol v novembri 1914 povýšený do hodnosti generála jazdectva. Po zvyšok jesene jeho zbor pôsobil na pravom krídle 1. armády. Neskôr sa spolu s 2. armádou zúčastňuje víťaznej bitky v sektore Limanowa-Lapanów. V zime  bol jazdecký zbor Hauer podriadený nemeckému veleniu. Za svoje velenie v tomto období bol ocenený mnohými vyznamenaniami.

V máji 1915 sa jazdecký zbor pod jeho vedením zúčastnil úspešnej ofenzívy, prekročil Wislu a bojoval severne od Bialowiežského pralesa. Zbor opäť podliehal nemeckému veleniu, konkrétne nemeckej armádnej skupine  Frommel. V septembri 1915 bol jazdecký zbor rozpustený a Hauer so svojou 9. jazdeckou divíziou sa presunul k mestu Kowel. Tu bol sformovaný nový jazdecký zbor Hauer, podriadený nemeckému generálovi von Linsingen. Jazdecké jednotky generála Hauera mali za úlohu pokryť prechody medzi riekami Styr a Stochod. Po stabilizácii frontu tu prežili jednotky zboru Hauer pokojnú zimu a jar.

Ťažká skúška  pre zbor začala počas Brusilovovej ofenzívy. Počas ťažkých bojov na rieke Stochod boli prerazené línie poľskej légie, ktorá bezprostredne susedila s Hauerovým zborom. Zbor musel za ťažkých bojov ustupovať. Koncom septembra sa front konečne stabilizoval. Za príkladne velenie bol Hauer vymenovaný do prestížnej funkcie tajný radca. V auguste 1917 bol von Hauer povýšený do hodnosti generálplukovníka.

Revolúcia v Rusku spôsobila rozvrat ruskej armády. Po uzavretí mieru  v Brest-Litevsku sa začali rakúsko-uhorské jednotky presúvať na iné fronty. Jazdecký zbor Hauer bol rozpustený a časť jednotiek predisponovaná do Tyrolska. Generálplukovník Hauer bol poslaný na dovolenku. Do júna 1918 čakal na nové poverenie, ale jazdeckého veliteľa jeho hodnosti už nebolo treba. V júni preto odišiel do výslužby. Po rozpade monarchie sa rozhodol ostať žiť v Maďarsku. Býval v Budapešti a v roku 1921 sa znova oženil s Karolínou von Kubinyi. Generálplukovník von Hauer zomrel 3. mája 1933 v Budapešti.

Vojenská kariéra:

1872 – poručík
1877 – nadporučík
1885 – kapitán
1894 – major
1897 – podplukovník
1900 – plukovník
1906 – generálmajor
1910– poľný podmaršal
1914 – generál jazdectva
1917 - generálplukovník

Vyznamenania:

Rád Koruny (Prusko)
Bronzová záslužná medaila
Rád Železnej koruny III. triedy
Rád Albrechta Medveďa (Anhaltsko)
Rádu Železnej koruny  II. triedy s vojnovou dekoráciou

Zdroje:
1. https://www.austro-hungarian-army.co.uk
2. DUSCHNITZ, A.: Der oberste kriegsherr und sein stab, Viedeň 1908
3. https://www.weltkriege.at/Generalitaet/02%20Generaloberst/genob.htm
4. https://www.firstworldwar.com
Autor : 🕔08.09.2010 📕6.113

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Kohy

  Ano spoustu příslušníků policie jen dělalo svojí práci nehledě na ideologii ale spoustu znich bohužel viděli na ideologii i své obohacení a nezdráhali se mučit nevinné popřípadě je střílet mlátit atd . v této situaci je to těžké říct kdo a nebo...

  Bratři Mašínové - fakta · 6 days ago

 • RaS

  Doporučuji knihu pana Karla Pacnera Atomoví špioni. Je tam velmi podrobně a fundovaně popsáno, jak se ten který stát dobral své jaderné bomby a jak se tomu světové společenství snažilo (neúspěšně) zabránit.

  Operace Opera – předehra · 1 week ago

 • CZjak

  radiostanice byly však nee v takovém počtu jakým si žádalprolém byl v tom, že v roce 1941 měli pouze velitelské však od Prosince při protiofenzívě měl výhradně každý v 1942 byly již z 82% kvůli i dodávkám spojenců zjisti si informace pro příště a...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 1 week ago

 • jikjik

  Pokud je mi známo, maršál G.I. Kulik byl náčelníkem správy DRRA dělostřelectva, ne tanků.

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 2 weeks ago

 • volado1

  Sprosti vrahovia,nic ine

  Bratři Mašínové - fakta · 2 weeks ago

 • jikjik

  25. ledna 1935 ... V zemi zuřil hlad organizovaný soudruhem Stalinem a jinými soudruhy. - a tím jsem skončil. Dál to nemá cenu číst. 1) Hladomor byl v roce 1933. 2) Stalin se jako jeden z mála staral ten hlad zlikvidovat. 3) Většina zemřelých na...

  Výcvik sovětských letců pro 2. světovou válku · 2 weeks ago

 • jikjik

  Ano, autor má naprostou pravdu. Sovětská armáda převyšovala německou početně i kvalitou výzbroje. Například tank T34 byl tak dobře pancéřován, že velitel neviděl ven a ani neměl radiostanici. podobně ta skvělá letadla, která sice dosahovala...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 2 weeks ago

 • R

  Dobrý den, nevím zda to již někomu dnes pomůže, ale připojím svůj názor. Igor byl veselý a hodný kluk. Osudnou se mu stala láska k jeho psímu kamarádovi, který byl vystrašený pod buňkou a Igor se pro něj vracel z již nastartovaného OT-64. Provádět...

  Úmrtia vojakov OS SR v zahraničných operáciách · 1 month ago

 • seky

  Článek ucházející, ale je tu jeden obrovský, vemi podstatný nesmysl. Motor V2 rozhodně nevychází z Liberty ani omylem. Nemá ani podobnou koncepci a ani podobný design dílů. Jsou to dva naprosto odlišné motory v každém směru. Ve zkratce:...

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 1 month ago

 • Patrik Novák

  Velice poučné čtení. Děkuji

  Českoslovenští letci v polské kampani 1939  · 1 month ago