Izraelsko-palestinský konflikt a jeho mezinárodně-politické souvislosti : Závěr

Autor : 🕔23.05.2010 📕8.062

Seriál

 1. Izraelsko-palestinský konflikt a jeho mezinárodně-politické souvislosti : Obsah
 2. Izraelsko-palestinský konflikt a jeho mezinárodně-politické souvislosti : Úvod
 3. Izraelsko-palestinský konflikt a jeho mezinárodně-politické souvislosti : 1. Historie
 4. Izraelsko-palestinský konflikt a jeho mezinárodně-politické souvislosti : 2. Role USA
 5. Izraelsko-palestinský konflikt... : 3. Role Sovětského svazu a Ruska
 6. Izraelsko-palestinský konflikt... : 4. Role Organizace spojených národů
 7. Izraelsko-palestinský konflikt... : 5. Role Evropské unie
 8. Izraelsko-palestinský konflikt a jeho mezinárodně-politické souvislosti : 6. Role Kvartetu
 9. Izraelsko-palestinský konflikt a jeho mezinárodně-politické souvislosti : Závěr
 10. Izraelsko-palestinský konflikt a jeho mezinárodně-politické souvislosti : Přílohy
 11. Izraelsko-palestinský konflikt... : Seznam použité literatury

Podobné články

Další články autora

Poté, co si velmoci dnešního mezinárodního systému uvědomily důležitost nastolení stability na Blízkém východě namísto soupeření o vliv vněm, proběhlo nespočet snah o definitivní urovnání izraelsko-palestinského konfliktu. Přestože se podařilo dosáhnout alespoňčástečných změn, většina z těchto mírových snažení bohužel nevedla k žádnému konkrétnímu výsledku. Po selhání mírových snah amerického prezidenta Billa Clintona a po vypuknutí druhé intifády se zdálo, že mírového řešení nebude dosaženo již nikdy. Naděje však svitla ve chvíli, kdy se čtyři mocnosti, dříve soupeřící mezi sebou, rozhodly sjednotit svůj postup v této oblasti a zaujmout jednotné stanovisko. Vznikl tak výše zmiňovaný plán Roadmap, který se zdál být ideálním řešením nastalé situace. Přesto se minul účinkem a nastolení míru se pořád zdá být v nedohlednu.

Vpředchozí kapitole jsou uvedeny důvody, proč byla zmařena implementace Roadmap, kterými byly především zvolení teroristické organizace Hamás a vypuknutí Druhé libanonské války. Existují ovšem i jiné důvody selhání, které pramení zevnitř samotného Kvartetu. Prvním z nich byla neshoda mezi USA a Ruskou federací v oblasti společného přístupu kvůdci OOP, Jásiru Arafatovi. Zatímco USA trvaly na izolaci Arafata a na redukci jeho vlivu v mírovém procesu, RF naopak jeho účast podporovala. Zároveň mnohem více než Spojené státy společně s EU kritizovali postup Izraelců vůči palestinskému obyvatelstvu a jeho vojenské operace.

Příčinou další rozepře Kvartetu bylo opět stanovisko RF. Po volbách do palestinského parlamentu a vítězství Hamásu RF, na rozdíl od Spojených států a EU, nezaujalo tak radikální odstup. Naopak, Rusové nepovažovali Hamás za teroristickou organizaci a věřili tomu, žeHamás dokáže změnit palestinský přístup vůči Izraeli.

Z výše uvedeného vyplývá, že příčiny neúspěchu Roadmap neleží pouze na straně Izraelců a Palestinců, ale také v nekoordinovanosti společného postupu Kvartetu. Události tohoto typu podkopávají jeho důvěryhodnost nejen v očích ostatního světa, nýbrž především v očích samotného Izraele a Palestiny. Nabízí se tedy otázka: kdyby bylo dosaženo původní myšlenky opravdu jednotného postupu všech čtyř, dokázalo by to zabránit událostem, které následovaly či alespoňčástečně redukovat jejich rozsah? Na druhou stranu je vůbec možné, aby čtyři natolik odlišní aktéři, s různou minulostí a různými zájmy, se dokázali shodnout na každé jednotlivosti? Soudím, že pokud by toho bylo skutečně dosaženo, byť za cenu ústupků ze všechstran, možná by se dalo zabránit další stagnaci mírového procesu.

Ovšem i jejich společná politika by měla být vyváženější. EU by se měla zasadit o to, aby její role v tomto konfliktu nebyla omezena pouze na úlohu mecenáše, nýbrž aby byly brány v potaz i její názory a pozice. Stejně tak RF a OSN by měly usilovat o větší podíl na mírovém procesu, než jak tomu bylo dodnes, kdy hlavní a rozhodující úlohu hrají Spojené státy americké.

A v neposlední řadě by bylo nasnadě zpřísnit postup vůči oběma stranám konfliktu, tj. vyhnout se tomu, za co byl Kvartet kritizován po uveřejnění Roadmap. Formulace jednotlivých kroků, které by měly být oběma stranami učiněny, musí být vyjádřeny přesněji, nikoliv vágně, jak tomu bylo u Roadmap. Rovněž veškerá opatření, která musí být pro ukončení konfliktu nezbytně přijata, by měla být vynutitelná a v případě jejich nenaplnění by měla být příslušná strana sankcionovaná.

Je tedy zřejmé, že do budoucnosti je potřeba ještě učinit mnoho kroků, aby se jednou provždy izraelsko-palestinský konflikt urovnal. Ale otázkou stále zůstává, zda by i tyto kroky opravdu vedly k jeho definitivnímu konci, jelikož vnější strany sice mohou značně ovlivnit a přispět ke zdárnému konci, ale konečný výsledek přeci jen z velké části leží v rukou samotných zúčastněných, tj. Státu Izrael a Palestinské samosprávy.

Seriál

 1. Izraelsko-palestinský konflikt a jeho mezinárodně-politické souvislosti : Obsah
 2. Izraelsko-palestinský konflikt a jeho mezinárodně-politické souvislosti : Úvod
 3. Izraelsko-palestinský konflikt a jeho mezinárodně-politické souvislosti : 1. Historie
 4. Izraelsko-palestinský konflikt a jeho mezinárodně-politické souvislosti : 2. Role USA
 5. Izraelsko-palestinský konflikt... : 3. Role Sovětského svazu a Ruska
 6. Izraelsko-palestinský konflikt... : 4. Role Organizace spojených národů
 7. Izraelsko-palestinský konflikt... : 5. Role Evropské unie
 8. Izraelsko-palestinský konflikt a jeho mezinárodně-politické souvislosti : 6. Role Kvartetu
 9. Izraelsko-palestinský konflikt a jeho mezinárodně-politické souvislosti : Závěr
 10. Izraelsko-palestinský konflikt a jeho mezinárodně-politické souvislosti : Přílohy
 11. Izraelsko-palestinský konflikt... : Seznam použité literatury

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔23.05.2010 📕8.062

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Kohy Ano spoustu příslušníků policie jen dělalo svojí práci nehledě na ideologii ale spoustu znich bohužel viděli na ideologii i své obohacení a nezdráhali se mučit nevinné popřípadě je střílet mlátit atd . v této situaci je to těžké říct kdo a nebo...

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • RaS Doporučuji knihu pana Karla Pacnera Atomoví špioni. Je tam velmi podrobně a fundovaně popsáno, jak se ten který stát dobral své jaderné bomby a jak se tomu světové společenství snažilo (neúspěšně) zabránit.

  Operace Opera – předehra · 1 week ago

 • CZjak radiostanice byly však nee v takovém počtu jakým si žádalprolém byl v tom, že v roce 1941 měli pouze velitelské však od Prosince při protiofenzívě měl výhradně každý v 1942 byly již z 82% kvůli i dodávkám spojenců zjisti si informace pro příště a...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 2 weeks ago

 • jikjik Pokud je mi známo, maršál G.I. Kulik byl náčelníkem správy DRRA dělostřelectva, ne tanků.

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 2 weeks ago

 • volado1 Sprosti vrahovia,nic ine

  Bratři Mašínové - fakta · 2 weeks ago

 • jikjik 25. ledna 1935 ... V zemi zuřil hlad organizovaný soudruhem Stalinem a jinými soudruhy. - a tím jsem skončil. Dál to nemá cenu číst. 1) Hladomor byl v roce 1933. 2) Stalin se jako jeden z mála staral ten hlad zlikvidovat. 3) Většina zemřelých na...

  Výcvik sovětských letců pro 2. světovou válku · 2 weeks ago

 • jikjik Ano, autor má naprostou pravdu. Sovětská armáda převyšovala německou početně i kvalitou výzbroje. Například tank T34 byl tak dobře pancéřován, že velitel neviděl ven a ani neměl radiostanici. podobně ta skvělá letadla, která sice dosahovala...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 2 weeks ago

 • R Dobrý den, nevím zda to již někomu dnes pomůže, ale připojím svůj názor. Igor byl veselý a hodný kluk. Osudnou se mu stala láska k jeho psímu kamarádovi, který byl vystrašený pod buňkou a Igor se pro něj vracel z již nastartovaného OT-64. Provádět...

  Úmrtia vojakov OS SR v zahraničných operáciách · 1 month ago

 • seky Článek ucházející, ale je tu jeden obrovský, vemi podstatný nesmysl. Motor V2 rozhodně nevychází z Liberty ani omylem. Nemá ani podobnou koncepci a ani podobný design dílů. Jsou to dva naprosto odlišné motory v každém směru. Ve zkratce:...

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 1 month ago

 • Patrik Novák Velice poučné čtení. Děkuji

  Českoslovenští letci v polské kampani 1939  · 1 month ago