Izraelsko-palestinský konflikt a jeho mezinárodně-politické souvislosti : Závěr

Autor: Bc. Valerie Golovčenková 🕔︎︎ 👁︎ 14.392

Poté, co si velmoci dnešního mezinárodního systému uvědomily důležitost nastolení stability na Blízkém východě namísto soupeření o vliv vněm, proběhlo nespočet snah o definitivní urovnání izraelsko-palestinského konfliktu. Přestože se podařilo dosáhnout alespoňčástečných změn, většina z těchto mírových snažení bohužel nevedla k žádnému konkrétnímu výsledku. Po selhání mírových snah amerického prezidenta Billa Clintona a po vypuknutí druhé intifády se zdálo, že mírového řešení nebude dosaženo již nikdy. Naděje však svitla ve chvíli, kdy se čtyři mocnosti, dříve soupeřící mezi sebou, rozhodly sjednotit svůj postup v této oblasti a zaujmout jednotné stanovisko. Vznikl tak výše zmiňovaný plán Roadmap, který se zdál být ideálním řešením nastalé situace. Přesto se minul účinkem a nastolení míru se pořád zdá být v nedohlednu.

Vpředchozí kapitole jsou uvedeny důvody, proč byla zmařena implementace Roadmap, kterými byly především zvolení teroristické organizace Hamás a vypuknutí Druhé libanonské války. Existují ovšem i jiné důvody selhání, které pramení zevnitř samotného Kvartetu. Prvním z nich byla neshoda mezi USA a Ruskou federací v oblasti společného přístupu kvůdci OOP, Jásiru Arafatovi. Zatímco USA trvaly na izolaci Arafata a na redukci jeho vlivu v mírovém procesu, RF naopak jeho účast podporovala. Zároveň mnohem více než Spojené státy společně s EU kritizovali postup Izraelců vůči palestinskému obyvatelstvu a jeho vojenské operace.

Reklama

Příčinou další rozepře Kvartetu bylo opět stanovisko RF. Po volbách do palestinského parlamentu a vítězství Hamásu RF, na rozdíl od Spojených států a EU, nezaujalo tak radikální odstup. Naopak, Rusové nepovažovali Hamás za teroristickou organizaci a věřili tomu, žeHamás dokáže změnit palestinský přístup vůči Izraeli.

Z výše uvedeného vyplývá, že příčiny neúspěchu Roadmap neleží pouze na straně Izraelců a Palestinců, ale také v nekoordinovanosti společného postupu Kvartetu. Události tohoto typu podkopávají jeho důvěryhodnost nejen v očích ostatního světa, nýbrž především v očích samotného Izraele a Palestiny. Nabízí se tedy otázka: kdyby bylo dosaženo původní myšlenky opravdu jednotného postupu všech čtyř, dokázalo by to zabránit událostem, které následovaly či alespoňčástečně redukovat jejich rozsah? Na druhou stranu je vůbec možné, aby čtyři natolik odlišní aktéři, s různou minulostí a různými zájmy, se dokázali shodnout na každé jednotlivosti? Soudím, že pokud by toho bylo skutečně dosaženo, byť za cenu ústupků ze všechstran, možná by se dalo zabránit další stagnaci mírového procesu.

Ovšem i jejich společná politika by měla být vyváženější. EU by se měla zasadit o to, aby její role v tomto konfliktu nebyla omezena pouze na úlohu mecenáše, nýbrž aby byly brány v potaz i její názory a pozice. Stejně tak RF a OSN by měly usilovat o větší podíl na mírovém procesu, než jak tomu bylo dodnes, kdy hlavní a rozhodující úlohu hrají Spojené státy americké.

A v neposlední řadě by bylo nasnadě zpřísnit postup vůči oběma stranám konfliktu, tj. vyhnout se tomu, za co byl Kvartet kritizován po uveřejnění Roadmap. Formulace jednotlivých kroků, které by měly být oběma stranami učiněny, musí být vyjádřeny přesněji, nikoliv vágně, jak tomu bylo u Roadmap. Rovněž veškerá opatření, která musí být pro ukončení konfliktu nezbytně přijata, by měla být vynutitelná a v případě jejich nenaplnění by měla být příslušná strana sankcionovaná.

Je tedy zřejmé, že do budoucnosti je potřeba ještě učinit mnoho kroků, aby se jednou provždy izraelsko-palestinský konflikt urovnal. Ale otázkou stále zůstává, zda by i tyto kroky opravdu vedly k jeho definitivnímu konci, jelikož vnější strany sice mohou značně ovlivnit a přispět ke zdárnému konci, ale konečný výsledek přeci jen z velké části leží v rukou samotných zúčastněných, tj. Státu Izrael a Palestinské samosprávy.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více