Izraelsko-palestinský konflikt a jeho mezinárodně-politické souvislosti : Úvod

Autor : 🕔23.05.2010 📕9.630

Seriál

 1. Izraelsko-palestinský konflikt a jeho mezinárodně-politické souvislosti : Obsah
 2. Izraelsko-palestinský konflikt a jeho mezinárodně-politické souvislosti : Úvod
 3. Izraelsko-palestinský konflikt a jeho mezinárodně-politické souvislosti : 1. Historie
 4. Izraelsko-palestinský konflikt a jeho mezinárodně-politické souvislosti : 2. Role USA
 5. Izraelsko-palestinský konflikt... : 3. Role Sovětského svazu a Ruska
 6. Izraelsko-palestinský konflikt... : 4. Role Organizace spojených národů
 7. Izraelsko-palestinský konflikt... : 5. Role Evropské unie
 8. Izraelsko-palestinský konflikt a jeho mezinárodně-politické souvislosti : 6. Role Kvartetu
 9. Izraelsko-palestinský konflikt a jeho mezinárodně-politické souvislosti : Závěr
 10. Izraelsko-palestinský konflikt a jeho mezinárodně-politické souvislosti : Přílohy
 11. Izraelsko-palestinský konflikt... : Seznam použité literatury

Podobné články

Další články autora

Konflikt mezi Izraelci a Palestinci, na rozdíl od mnohých tvrzení, je záležitostí moderní éry. Jak islám, tak judaismus mají mnohé společné rysy a prvky. Mnohé židovské biblické postavy jsou muslimy uznávány a ctěny, obzvláště Abrahám, skrze kterého se de facto prolínají všechna tři světová monoteistická náboženství – judaismus, islám a křesťanství. Z historie je známo mnoho případů, kdy Židé a muslimové bojovali bok po boku za společnou věc. Jako příklad lze uvést křížové výpravy, kdy zastánci obou náboženství společně bránili Jeruzalém před křesťanskými rytíři. Ve starověké a středověké historii se mnohem častěji setkáme s konflikty zcela jiného rázu než je ten dnešní; s konflikty, kde na jedné straně stojí křesťané a na druhé Židé a Arabové, ať už odděleně nebo pospolu. Události z moderní historie, jako byla Druhá světová válka a založení Státu Izrael, však obrátily dřívější spojence proti sobě. Vznikl tak konflikt nejen náboženský, ale především konflikt mocenský, konflikt o území, které paradoxně náleží oběma stranám. Další zvláštností je fakt, že tento konflikt nezůstal pouze na vnitrostátní úrovni, jak by se mohlo zpočátku jevit, nýbrž zpřevážné části spočíval v rukou vnějších aktérů.

Z tohoto důvodu cílem této práce není analýza příčiny vzniku ani průběhu tohoto nekončícího konfliktu, nýbrž analýza jeho mezinárodně – politických souvislostí, tj. postojů a angažovanosti světových mocností. Na úvod ovšem považuji za nezbytné v rámci pochopení celé problematiky stručně zmínit průběh tohoto konfliktu od samotného prapočátku jeho vzniku až do současnosti.

Nejprve byl rozpor mezi Židy a Palestinci pouze lokálního charakteru, následně ovšem přerostl do globálních rozměrů. Jak na něj tedy velmoci dnešního mezinárodního systému nahlížejí, jaké byly příčiny jejich intervence, na které stojí straně a jaké výhody či nevýhody z toho vyplývají pro ně i pro bojující strany jsou otázky, na které se budu soustředit ve stěžejní části své bakalářské práce. V jednotlivých kapitolách věnovaných účastníkům tohoto konfliktu majícím největší podíl na jeho průběhu budou přiblíženy historické dimenze jejich působení, jejich zájmy a politika a dopady jejich vlivu na vývoj situace v této oblasti. Vzhledem k prostoru jsou zde analyzovány pouze čtyři aktéři -Spojené státy americké, Sovětský svaz a potažmo Ruská federace, Evropská unie a Organizace spojených národů -a to ztohodůvodu, že právě oni se nyní nejvíce zasazují o mírové uspořádání vztahů v tomto regionu v co nejkratší době. Nicméně je nutné zmínit, že izraelsko-palestinský konflikt má kromě mezinárodně-politických souvislostí i souvislosti regionální. Okolní arabské státy, zejména Egypt, Jordánsko, Sýrie a Libanon se rovněž ve velké míře podílí na jeho průběhu.

Poslední kapitola je věnována spolupráci Spojených států amerických, Ruské federace, Evropské unie a Organizace spojených národů v rámci tzv. Kvartetu, přičemž největší důraz je kladen na jejich společný projekt zabývající se nastolením definitivního míru na Blízkém východě, kterým je plán známý pod názvem Cestovní mapa neboli Roadmap.[1] V závěru této práce jsou zhodnoceny možné příčiny neúspěchu mírového procesu, a rovněž jsou navrženy kroky, které by mohly v budoucnosti napomoct obrátit tento stagnující konflikt ke konečnému uspořádání vztahů.

Poznámky

[1] V následujících kapitolách se budu nadále držet originálního názvu, tj. Roadmap.

Seriál

 1. Izraelsko-palestinský konflikt a jeho mezinárodně-politické souvislosti : Obsah
 2. Izraelsko-palestinský konflikt a jeho mezinárodně-politické souvislosti : Úvod
 3. Izraelsko-palestinský konflikt a jeho mezinárodně-politické souvislosti : 1. Historie
 4. Izraelsko-palestinský konflikt a jeho mezinárodně-politické souvislosti : 2. Role USA
 5. Izraelsko-palestinský konflikt... : 3. Role Sovětského svazu a Ruska
 6. Izraelsko-palestinský konflikt... : 4. Role Organizace spojených národů
 7. Izraelsko-palestinský konflikt... : 5. Role Evropské unie
 8. Izraelsko-palestinský konflikt a jeho mezinárodně-politické souvislosti : 6. Role Kvartetu
 9. Izraelsko-palestinský konflikt a jeho mezinárodně-politické souvislosti : Závěr
 10. Izraelsko-palestinský konflikt a jeho mezinárodně-politické souvislosti : Přílohy
 11. Izraelsko-palestinský konflikt... : Seznam použité literatury

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔23.05.2010 📕9.630

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Kohy

  Ano spoustu příslušníků policie jen dělalo svojí práci nehledě na ideologii ale spoustu znich bohužel viděli na ideologii i své obohacení a nezdráhali se mučit nevinné popřípadě je střílet mlátit atd . v této situaci je to těžké říct kdo a nebo...

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • RaS

  Doporučuji knihu pana Karla Pacnera Atomoví špioni. Je tam velmi podrobně a fundovaně popsáno, jak se ten který stát dobral své jaderné bomby a jak se tomu světové společenství snažilo (neúspěšně) zabránit.

  Operace Opera – předehra · 1 week ago

 • CZjak

  radiostanice byly však nee v takovém počtu jakým si žádalprolém byl v tom, že v roce 1941 měli pouze velitelské však od Prosince při protiofenzívě měl výhradně každý v 1942 byly již z 82% kvůli i dodávkám spojenců zjisti si informace pro příště a...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 1 week ago

 • jikjik

  Pokud je mi známo, maršál G.I. Kulik byl náčelníkem správy DRRA dělostřelectva, ne tanků.

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 2 weeks ago

 • volado1

  Sprosti vrahovia,nic ine

  Bratři Mašínové - fakta · 2 weeks ago

 • jikjik

  25. ledna 1935 ... V zemi zuřil hlad organizovaný soudruhem Stalinem a jinými soudruhy. - a tím jsem skončil. Dál to nemá cenu číst. 1) Hladomor byl v roce 1933. 2) Stalin se jako jeden z mála staral ten hlad zlikvidovat. 3) Většina zemřelých na...

  Výcvik sovětských letců pro 2. světovou válku · 2 weeks ago

 • jikjik

  Ano, autor má naprostou pravdu. Sovětská armáda převyšovala německou početně i kvalitou výzbroje. Například tank T34 byl tak dobře pancéřován, že velitel neviděl ven a ani neměl radiostanici. podobně ta skvělá letadla, která sice dosahovala...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 2 weeks ago

 • R

  Dobrý den, nevím zda to již někomu dnes pomůže, ale připojím svůj názor. Igor byl veselý a hodný kluk. Osudnou se mu stala láska k jeho psímu kamarádovi, který byl vystrašený pod buňkou a Igor se pro něj vracel z již nastartovaného OT-64. Provádět...

  Úmrtia vojakov OS SR v zahraničných operáciách · 1 month ago

 • seky

  Článek ucházející, ale je tu jeden obrovský, vemi podstatný nesmysl. Motor V2 rozhodně nevychází z Liberty ani omylem. Nemá ani podobnou koncepci a ani podobný design dílů. Jsou to dva naprosto odlišné motory v každém směru. Ve zkratce:...

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 1 month ago

 • Patrik Novák

  Velice poučné čtení. Děkuji

  Českoslovenští letci v polské kampani 1939  · 1 month ago