Main Menu
User Menu
Reklama

Vývoj Somálska po roce 1990: 5. Problém moderního pirátství u Somálska

Autor : 🕔16.05.2010 📕16.829
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Problematiku moderního pirátství, které představuje jeden z aktuálních problémů týkajících se Somálska, jsem se nakonec rozhodl, po konzultaci se školitelem, v této bakalářské práci nezahrnout. Vzhledem ke komplikovanosti somálského konfliktu, a s ním souvisejících skutečností, jsem se zaměřil pouze na problematiku Somálska, jakožto extrémního příkladu tzv. failed state, a s tím spojených pokusů o národní usmíření a znovuobnovení somálského národního státu.

Moderní pirátství u somálských břehů začalo v posledních několika málo letech vytlačovat ve statistikách počtem útoků piráty v ostatních částech světa, zejména v jihovýchodní Asii a Guinejském zálivu. Po dlouhé době tak opět Somálci připoutali pozornost zahraničních médií k rozvrácenému Somálsku. Jelikož moderní pirátství je problém mediálně zajímavý, na rozdíl od vnitřní politické situace v Somálsku, o které světová média informují jen zřídka, dozvídáme se o něm i z českých sdělovacích prostředků.

Reklama

Rapidní nárůst pirátství mezi Somálci bezesporu souvisí s vnitřní sociálně-politickou situací v Somálsku, proto se domnívám, že bez pochopení současné reality na území bývalé Somálské republiky není možné dostatečně porozumět příčinám, které vedou Somálce k podnikání pirátských útoků na zahraniční plavidla. Myslím si, že rozmach pirátství v posledních letech není náhodou, a že nepředstavuje pouhou nezákonnou činnost kriminálníků za účelem osobního obohacení, nýbrž že souvisí s kritickou situací mnohých Somálců a vnitřním vývojem Prozatímní federální vlády, obzvláště po Etiopské vojenské intervenci na sklonku roku 2006.

Tyto domněnky nemusí být pravdivé. Nicméně, dovedlo mě k nim hlubší prostudování situace v někdejším Somálsku, a do jisté míry pochopení vývoje od jeho rozpadu až do nástupu Vlády jednoty na jaře 2009. Svou práci jsem se rozhodl zaměřit na Somálsko poté, co mě začalo více zajímat v souvislosti s problémem moderního pirátství, proto bych velmi rád toto téma chtěl v budoucnu podrobněji rozpracovat.

Po pečlivém zvážení dosavadních výsledků mé práce jsem ale usoudil, že problematika moderního pirátství u Somálska vyžaduje rozsáhlejší a kvalitnější zpracování, než jaké mi dovoluje tato, rozsahově velmi omezená, bakalářská práce. Navíc se jedná o velmi aktuální problém, a dosud není jasné, jak se bude vyvíjet v následujících letech. Pravděpodobně dojde k výrazným změnám, neboť situaci se již snaží řešit mnoho států a organizací. Proto jsem se rozhodl, že o moderním pirátství u Somálska budu psát až v mé další, obsahově rozsáhlejší, výzkumné práci, ať už se bude jednat o práci diplomovou, disertační či jinou.

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔16.05.2010 📕16.829