Zpět na úvodní stránku

Přehled článků autora

Problém pirátství u Somálska 1. - Problém pirátství u Somálska

📕16.026 🕔30.07.2011

Fenoménu somálského pirátství se v posledních letech dostává značné pozornosti ve světových médiích. Ve své podstatě se jedná o jev skutečně bezprecedentní. Za jedinečný považuji i způsob jeho řešení na mezinárodní úrovni, a nakonec i zahraničněpolitickou roli Evropské unie jako předního aktéra současného globálního krizového managementu. Přibližme si nyní samotný problém somálského pirátství v souvislostech.

Zobrazit celý článek

Problém pirátství u Somálska 2 - Evropská unie a řešení somálského pirátství

📕9.434 🕔30.07.2011

Vojenská námořní mise EU NAVFOR Somalia „Atalanta“

Zobrazit celý článek

Problém pirátství u Somálska 3 - Mezinárodněprávní souvislosti námořního pirátství

📕9.371 🕔30.07.2011

Mezinárodně právní souvislosti námořního pirátství

Zobrazit celý článek

Problém pirátství u Somálska 4 - Zdroje a přílohy

📕16.381 🕔30.07.2011

Zdroje a přílohy

Zobrazit celý článek

Vývoj Somálska po roce 1990: 1. Úvod

📕10.861 🕔16.05.2010

Somálsko prožilo po rozpadu bipolárního uspořádání světa nejdelší období absence efektivní centrální moci, při dlouhotrvajícím ozbrojeném konfliktu, který vypukl již v roce 1988 a trvá dodnes. Většina somálské společnosti se shodla na svržení krvavého diktaturního režimu Maxameda Syiaada Barreho, nicméně po roce 1991 se již nedokázala sjednotit v názoru na podobu nového somálského státu. Nepřítomnost státního aparátu a veřejných institucí v podobě např. armády, policie, školství či zdravotnictví, vedla místní obyvatele k různým formám adaptace na nové podmínky, většinou v podobě utvoření kvazi států či menších „klanystánů“, ve snaze předejít chaosu, kriminalitě a hladomoru.

Zobrazit celý článek

Vývoj Somálska po roce 1990: 2. Failed states

📕12.163 🕔16.05.2010

Bývalá Somálská republika představuje již od roku 1991 území s nejdéle trvající absencí centrální autority, která by disponovala efektivními nástroji vynucení moci na celém území státu. Somálci se tak potýkají s velkými komplikacemi v oblastech komunikace s ostatními státy, zajištění vnitřní i vnější bezpečnosti nebo potřebné koordinace ve školství, zdravotnictví, dopravě i ochraně životního prostředí. Žádné z těchto služeb nejsou poskytovány na národní úrovni. Somálsko se stalo typickým příkladem rozpadu státu a dospělo až do konečné fáze kolapsu.

Zobrazit celý článek

Vývoj Somálska po roce 1990: 3. Politický vývoj předcházející rozpadu Somálské republiky

📕15.187 🕔16.05.2010

Předtím, než se začnu zabývat teorií a vývojem pokusů o znovuobnovení Somálska, chtěl bych uvést čtenáře do problematiky stručným popisem vývoje, který předcházel rozpadu Somálska. Nelze jej opomenout, neboť při postupném rozkladu somálské diktatury hráli hlavní roli klanové politické frakce a vůdci, kteří se následně stali hlavními aktéry konfliktu. Od 90. let potom zásadním způsobem ovlivňovali vývoj v Somálsku při pokusech o národní usmíření a znovuobnovení státu. Rovněž je žádoucí, aby čtenář porozuměl charakteru Barreho režimu, aby si mohl utvořit představu o tom, jaké zkušenosti Somálci s národním státem mají.

Zobrazit celý článek

Vývoj Somálska po roce 1990: 4. Post-intervenční vývoj Somálska a pokusy o obnovení státu

📕12.902 🕔16.05.2010

Somálci zažili britskou a italskou koloniální správu, během níž byl změněn dosavadní socio-politický systém organizace společnosti. Po získání nezávislosti následovala euforie samostatnosti, kdy se Somálci pokusili zavést západní model demokratických institucí, ale značná kulturní mezera vedla k jeho úpadku. Vojenský puč v roce 1969 transformoval Somálsko postupně až k diktatuře, jež vyústila v roce 1988 ke stále trvající občanské válce. Neblahé zkušenosti s liberálně-demokratickým státním aparátem i diktaturou a centrálně plánovanou ekonomikou, vyvolávaly v Somálcích značné předsudky vůči potřebě obnovení státu.

Zobrazit celý článek

Vývoj Somálska po roce 1990: 5. Problém moderního pirátství u Somálska

📕11.451 🕔16.05.2010

Moderní pirátství u somálských břehů začalo v posledních několika málo letech vytlačovat ve statistikách počtem útoků piráty v ostatních částech světa, zejména v jihovýchodní Asii a Guinejském zálivu. Po dlouhé době tak opět Somálci připoutali pozornost zahraničních médií k rozvrácenému Somálsku. Jelikož moderní pirátství je problém mediálně zajímavý, na rozdíl od vnitřní politické situace v Somálsku, o které světová média informují jen zřídka, dozvídáme se o něm i z českých sdělovacích prostředků.

Zobrazit celý článek

Vývoj Somálska po roce 1990: 6. Závěr

📕8.761 🕔16.05.2010

Situace v Somálsku je úzce spojena s děním v regionu, neboť Somálci obývají také území dnešní Etiopie, Keni a Džibutska. Na druhou stranu i sama somálská společnost se v roce 1991 ocitla v krizi, kterou umocnil boj o stále potřebnější existenční prostředky – úrodnou půdu, pastviny a zásoby potravin. Navíc křivdy z minulých dob, především genocida Isaxaagů v Somalilandu a hawiiysko-daaroodský rozkol, znamenaly pro některé klany nepřekonatelnou překážku na cestě k usmíření.

Zobrazit celý článek

Vývoj Somálska po roce 1990: Mapy

📕13.093 🕔16.05.2010

Vývoj Somálska po roce 1990 a problém pirátství

Zobrazit celý článek

Vývoj Somálska po roce 1990: Obsah

📕5.976 🕔16.05.2010

Tato práce pojednává o Somálsku, jako jednom z rozpadlých států, tzv. failed state. Somálsko prožilo po rozpadu bipolárního uspořádání světa nejdelší období absence efektivní centrální moci, při dlouhotrvajícím ozbrojeném konfliktu, který vypukl již v roce 1988 a trvá dodnes.

Zobrazit celý článek

Vývoj Somálska po roce 1990: Použité zdroje

📕14.545 🕔16.05.2010

Vývoj Somálska po roce 1990 a problém pirátství

Zobrazit celý článek

Vývoj Somálska po roce 1990: Seznam použitých zkratek

📕5.212 🕔16.05.2010

Vývoj Somálska po roce 1990 a problém pirátství

Zobrazit celý článek

Vývoj Somálska po roce 1990: Seznam vlastních jmen a názvů

📕5.690 🕔16.05.2010

Vývoj Somálska po roce 1990 a problém pirátství

Zobrazit celý článek

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře