Četník Josef Bojas - Hrdinové z Kobylis

Autor: Michal Dlouhý / Četník Michal Dlouhý 🕔︎︎ 👁︎ 39.009

Bylo to 8. července 1943, kdy na střelnici v Kobylisích se musely dostavit deputace četníků z celého tzv. protektorátu – a to beze zbraně, aby se staly svědky bezpříkladného hrdinství a lásky k vlasti. Na rozkaz gestapa byli zastřeleni čtyři četníci pro odbojovou činnost proti říši. Zločin Němců měl být odstrašujícícm příkladem pro ostatní.

Hrdinnou smrtí dovedli tito stateční vlastenci obrátit úmysl vrahů v opak! Zvěst o slovech, pronesených před smrtí při pohledu do ústí germánských pušek, se rozšířila po naší zemi a stala se posilou v boji proti okupantům. Prap. Bojas tehdy zvolal: „Jsme vojáci a ne sprostí zločinci! - Ať žije president …. ať žije Československá republika! Kamarádi, my víme proč umíráme, za nás se stydět nemusíte!

Reklama

Po těchto slovech si strhl černou pásku z očí.

Ještě není fašismus úplně vymýcen. Má-li ještě někdo na očích černou pásku, nechť si ji strhne, abychom se nemuseli stydět před památkou hrdinů Bojase, Famfulíka, Rajmona a Jiráska.

 


Poprava četníků v Kobylisích

Historickou křivdu na příslušnících četnictva spáchal komunistický režim, který na četnictvo nahlížel jako na protilidovou složku a devalvoval tak veškerou jeho činnost, jak na poli ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti, tak i na poli kriminalistiky. I přes tento fakt, neupadla hrdinská smrt čtyř četníků, popravených na kobyliské střelnici, ani za předlistopadového režimu v zapomnění. Na sídlišti vybudovaném v okolí bývalého nacistického popraviště jsou ulice: Bojasova, Famfulíkova a Rajmonova – nesou jména tří ze čtyř popravených příslušníků četnictva.


Obálka knihy Četník Josef Bojas

Reklama

Kniha Vladimíra Vávry a Michala Dlouhého Četník Josef Bojas byla vydaná obcí Strančice v nakladatelství Pragoline. Kniha má 59 stran a je doplněna řadou černobílých a barevných obrázků. Není k dostání v obchodní síti, nýbrž pouze ve strančické knihovně a je možno si jí objednat na adrese:

Knihovna Strančice Revoluční 383, 251 63 Strančice nebo mailem na adrese: knihovna.strancice@centrum.cz.

Cena publikace je 80,- Kč plus poštovné.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více