Medailonek - Michal Dlouhý

Autor: Michal Dlouhý / Četník Michal Dlouhý 🕔︎︎ 👁︎ 24.673

Četník“ Michal Dlouhý. Je autorem několika knih zabývajících se problematikou prvorepublikového četnictva. Spolupracuje s režiséry Dušanem Kleinem, Jiřím Svobodou, ale i s dalšími televizními režiséry jako odborný poradce při natáčení detektivních a kriminálních filmů. Je autorem námětů deseti dílů z první série „Cetnické humoresky“ a odborný poradcem při přípravě a natáčení seriálu.


plk. JUDr. Michal Dlouhý - Četník

Reklama

Plk. JUDr. Michal Dlouhý se narodil 4. listopadu 1962 v Kutné Hoře. V roce 1983 nastoupil do „policejních“ služeb, kde postupem času dosáhl služební hodnosti vrchního policejního rady. V roce 1995 dokončil studium Právnické fakulty UK.

Dlouhodobě se věnuje historii výkonu bezpečnostní služby na našem území. Na toto téma publikoval řadu odborných pojednání zejména v časopise Kriminalistický sborník, v němž od roku 1993 působí jako člen redakční rady. Spolupracuje s režiséry Dušanem Kleinem, Jiřím Svobodou, ale i s dalšími televizními režiséry jako odborný poradce při natáčení detektivních a kriminálních filmů, z nichž lze jmenovat například seriály „Hříchy pro pátera Knoxe“, „Hříchy pro diváky detektivek“ a filmy „Příběh kriminálního rady“, „Muž, který vycházel z hrobu“, „Zastřený hlas“, „Škodná“, „Vlna“, „Muž a stín“, „Devatenáct klavírů“, „Hrobník“ a „Zakázaný člověk“. V některých z nich si dokonce zahrál epizodní role jak zločinců, tak i kriminalistů. Od roku 1995 je členem Společnosti pro kriminalistiku, v níž je od roku 2002 členem představenstva.

Na téma „Organizace Československého četnictva v letech 1918 - 1938“ napsal svoji diplomovou práci. Československé četnictvo ho zaujalo natolik, že pojal myšlenku rehabilitovat neprávem zapomenutý četnický sbor v očích široké veřejnosti. S touto myšlenkou oslovil režiséra Antonína Moskalyka. Po několika letech příprav vznikl divácky úspěšný televizní seriál „Četnické humoresky“. Za svůj největší úspěch považuje to, že je označován jako „duchovní otec“, autor námětů deseti dílů z první série a odborný poradce při přípravě a natáčení seriálu.

V roce 2002 obhájil na Právnické fakultě Univerzity Karlovy rigorózní práci na téma: „Vývoj četnické pátrací služby v Československu do roku 1938“.

Zabývá se literaturou faktu a publikuje v revue Přísně tajné!, v journalu legionářských tradic Kaleidoskop, v časopisech Fakta a svědectví, Hlásí se policie a v internetových Pozitivních novinách na téma historie četnictva, policie a policejního letectva. V nakladatelství Pragoline dosud vydal devět knih věnovaných československému četnictvu a jím vykonávané pátrací službě: „Případy z pátrací služby“, „Veselé příhody z pátrací služby“, „Záhadné příběhy z pátrací služby“, „Kutnohorská pátračka na stopě“, „Četnické čtyřlístky“, „Četnické trampoty“, „Humoresky vážně“, „Páté přikázání“ a „Četnický pes Alto“. V současné době připravuje svoji desátou knihu s názvem „Ve jménu zákona“. Spoluautorsky se podílel na knihách „Dějiny československé kriminalistiky slovem i obrazem“ vydané v roce 2003 nakladatelstvím Police History a „Četník Josef Bojas“ vydané v roce 2009 obcí Strančice v nakladatelství Pragoline.

V rámci doktorského studijního programu na Policejní akademii České republiky se zabývá tématem „Kriminalistika u četnictva na území České republiky“.

Anotace vydaných knih

Michal Dlouhý - Trilogie z pátrací služby

Reklama

Trilogie z pátrací služby je soubor publikací, které spojuje jedno společné téma. Jedná se o soubory kriminálních případů, které řešili příslušníci četnictva na území našeho státu v letech 1918 - 1939. Jde se o případy, které se udály ve všech částech státu: v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi a nebyly novodobě literárně zpracovány. V krátkých povídkách jsou rovněž popisovány metody práce četnictva při objasňování trestných činů v rámci takzvané pátrací služby.

Případy z pátrací služby

Prvních třicet povídek pojednává o způsobu výkonu četnické pátrací služby a o speciálních metodách a prostředcích používaných četnictvem: kynologie, daktyloskopie, mechanoskopie, dopravní prostředky včetně letadel a vysílání bezpečnostního rozhlasu.

Veselé příhody z pátrací služby

Druhých třicet povídek, pro které je společné, že ačkoliv se jedná o různorodé trestné činy, od zločinu vraždy po přestupek krádeže, mají humorný ráz vyplývající z povahy jednotlivých činů a způsobu jejich objasnění, jakož i z charakteru jejich pachatelů.

Záhadné příběhy z pátrací služby

Třetích třicet povídek charakterizuje záhada spojená se spácháním či vyšetřováním trestného činu, která se někdy dotýká tajemna, až nadřirozena. Jsou zde mimo jiné případy podkarpatoruských čarodějnic a potulných cikánek, které věští.

Záměrem zpracování Trilogie z pátrací služby bylo zábavnou a lehkou formou literatury faktu přiblížit čtenářům historii československého četnického sboru, která je pro mladou generaci velkou neznámou a napomoci tak společenské rehabilitaci četnictva. V neposlední řadě je třeba připomenout, že více než sto četníků během dvaceti let existence samostatného československého státu položilo svůj život při boji se zločinem.

Michal Dlouhý - Kutnohorská pátračka na stopě

Historie četnické pátrací stanice v Kutné Hoře je ilustrována padesáti povídkami o kriminálních případech z let 1928 - 1942. Knížka je připomenutím osudů padesátky četníků a čtyř služebních psů, kteří během patnáctileté existence kutnohorské pátračky neúnavně bojovali, jak se zločinci velkého formátu a vrahy, tak s drobnými zloději a podvodníky.

Michal Dlouhý - Četnické čtyřlístky

Tucet čtveřic tématicky příbuzných povídek ze života četnictva. Pomyslné čtyřlístky pojednávají z pohledu několika generací příslušníků četnického sboru, či osob četnictvu blízkých, o služební činnosti sboru, ale i o soukromých záležitostech jednotlivých četníků, a to ve světle pragmatických dobových předpisů. Soubor obsahuje povídky z doby od zřízení rakouského četnictva na území Čech, Moravy a Slezska v roce 1849 a z území Slovenska a Podkarpatské Rusi, kde bylo po rakouském vzoru četnictvo zavedeno v letech 1919-1920 namísto uherského četnictva, až do okupace samostatného československého státu v roce 1939.

Michal Dlouhý - Četnické trampoty

Celá kopa povídek ze života četníka Karla Macharta, který se vypracoval z řadového četníka na zkoušku až na velitele četnické pátrací stanice. Jednotlivé povídky věnované převážně výkonu pátrací služby jsou psány formou literatury faktu, s využitím citací z dobových předpisů a jsou doplněné řadou obrazových příloh.

Michal Dlouhý - Humoresky vážně

Duchovní otec a odborný poradce televizních Četnických humoresek popisuje formou literatury faktu jak se vyvíjel vlastní námět seriálu, seznamuje s reáliemi ze života četnického sboru, z nichž bylo při přípravě seriálu vycházeno, přibližuje skutečné kriminální případy, které se staly podkladem pro filmové zpracování, ale také osudy osob, které se staly předobrazem některých seriálových postav.

Michal Dlouhý - Páté přikázání

Další kniha věnovaná četnickému sboru se zabývá výhradně nejtěžšími ze zločinů – vraždami. Novodobě jsou popsány zapomenuté případy vražd, které vyšetřovali jak četníci zařazení na jednotlivých četnických stanicích, tak i specialisté z četnických pátracích stanic. Kniha popisující pátrání po pachatelích vražd, ať se jednalo o muže, ženy či o četnické vrahy je rovněž psána formou literatury faktu a doplněna obrazovými přílohami.

Michal Dlouhý - Četnický pes Alto

Reklama

Významným pomocníkem četnictva při výkonu pátrací služby byli služební psi. Z tohoto důvodu patřil vůdce služebního psa se svým svěřencem do systemizovaného stavu četnické pátrací stanice. Kniha popisuje více než pětileté soužití strážmistra Rudolfa Votruby s jeho vlastním služebním psem německým ovčákem „Alto“, úspěchy i nezdary této dvojice v boji proti rušitelům zákonů a je doslova životopisem jednoho z řady čtyřnohých hrdinů.

Knihy žádejte u svých knihkupců, v internetových obchodech, nebo v Nakladatelství Jindřich Kraus – PRAGOLINE www.jindrichkraus.cz

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více