Prezidentské volby 1935 a 1946 - Přílohy

Autor: Ing. Martina Gregorová 🕔︎︎ 👁︎ 19.323

Výsledky parlamentních voleb do Národního shromáždění z 19. května 1935 podle získaných mandátů

Politická strana Poslanecká sněmovna Senát
Autonomistický blok 22 11
Československá sociálně-demokratická strana dělnická 38 20
Československá strana lidová 22 11
Československá strana národně-socialistická 28 14
Československá živnostensko-obchodnická strana 17 8
Komunistická strana Československa 30 16
Krajinské křesťansko-sociální strany a maďarské národní strany 9 6
Národního sjednocení 17 9
Německá sociálně-demokratická strana dělnická 11 6
Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu 45 23
Sudetoněmecká strana 44 23
Ostatní strany 17 3
Celkem 300 150

Zdroj:
http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/t/220060FF8A/$File/4219rr15.pdf
http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/t/220061C19E/$File/4219rr215.pdf

Výsledky parlamentních voleb do Ústavodárného národního shromáždění z 26. května 1946 podle získaných mandátů

Politická strana Počet mandátů
Československá strana lidová 46
Československá strana národně-socialistická 55
Československá strana sociálně demokratická 37
Demokratická strana 43
Komunistická strana Československa 93
Komunistická strana Slovenska 21
Strana práce 2
Strana slobody 3
Celkem 300

Zdroj: http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/CD003EAADE/$File/422008k03.pdf

Reklama

 

 


Složení slibu po prezidentské volbě 1935
Zdroj: J. PATOČKA, et al. Edvard Beneš, filosof a státník. Praha 1937. Str. 160.


Edvard Beneš s T. G. Masarykem po prezidentské volbě 1935
Zdroj: J. PATOČKA, et al. Edvard Beneš, filosof a státník. Praha 1937. Str. 208.


Edvard Beneš v pracovně na pražském Hradě po prezidentské volbě 1935
Zdroj: C. MACKENZIE, Dr Beneš. Praha 1947. Str. 16.

Reklama


Edvard Beneš na ruzyňském letišti před odletem z vlasti 22. 10. 1938
Zdroj: E. BENEŠ, Paměti II. : Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství. Praha 1947. Str. 128.


První československá vláda v emigraci jmenovaná 22. 7. 1940
Zdroj: E. BENEŠ, Paměti II. : Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství. Praha 1947. Str. 128.


Po podepsání československo-sovětské spojenecké smlouvy 12. 12. 1943
Zdroj: E. BENEŠ, Paměti II. : Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství. Praha 1947. Str. 416.


Edvard Beneš při návrat do Prahy po šestiletém exilu
Zdroj: C. MACKENZIE, Dr Beneš. Praha 1947. Str. 17.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více