Rekonštrukcia vojnového cintorína z prvej svetovej vojny v obci Stebník

Autor: Radoslav Turik 🕔︎︎ 👁︎ 19.093

Rok 2009 je pre KVH Beskydy prelomovým rokom. Zaktivizovali sme svoju praktickú činnosť a zúčastnili sme sa obnovy niekoľkých vojnových cintorínov. Niektoré sme zachránili pre zánikom základnou sanáciou, iné sa snažíme dostať do finálnej podoby. Pracovná akcia v Stebníku je vyvrcholením úsilia občianského združenia KVH Beskydy a miestnej samosprávy s cieľom obnoviť miestny vojnový cintorín a urobiť z neho dôstojné pietne miesto. V dňoch 24.-25. septembra 2009 početná skupina dobrovoľníkov z Klubu vojenskej histórie Beskydy v spolupráci so starostom obce Stebník pracovala na obnove vojnového cintorína z prvej svetovej vojny.


Foto 1.: Vojnový cintorín v Stebníku (r. 2007)

Reklama

Prvýkrát nám tento zanedbaný vojnový cintorín padol do oka na jednej z našich potuliek po miestnom kraji v roku 2007. Vyberali sme vtedy vhodné lokality, ktoré by symbolizovali jednotlivé okresy severovýchodného Slovenska, zasiahnuté prvou svetovou vojnou. Vybrané lokality sme predstavili v našej prvej publikácii Cintoríny prvej svetovej vojny v Karpatoch. Stebnícky cintorín reprezentoval okres Bardejov.

Vznik projektu

V jari tohto roku sme sa dozvedeli o grantovej výzve Komunitnej nadácie v Prešove, ktorá podporuje rozvojové projekty v regióne Šariša. Grantová výzva sa na verejnosti prezentovala pod názvom Korenie Šariša. Napadlo nás spracovať projekt obnovy niektorého vojnového cintorína. Vzhľadom na fakt, že výskum v tomto regióne ešte len rozbiehame, nemali sme na výber veľa možných lokalít. Stebnícky cintorín sme vybrali, preto, že archívne materiály o tomto cintoríne sme už mali spracované. Po promptnej podpore starostu obce Stebník sme vypracovali projekt, ktorý bol neskôr schválený. Na realizáciu projektu sme dostali čas do konca októbra 2009.


V máji 2009 sme sa stretli s pánom starostom na pracovnej schôdzi v obci Stebník a vypracovali sme prvé spoločné plány na obnovu cintorína. Samospráva obce mala pre začiatok zbaviť cintorín porastu rôznych náletových drevín. Naplánovali sme spoločné pracovné akcie na júl 2009. Bohužiaľ, do úvahy pripadali iba víkendy, ktoré boli v tomto roku mimoriadne daždivé, takže sa termín prác nepríjemne posúval.


Foto 2.: Autor článku so starostom obce Stebník a Martinom Drobňákom, predsedom KVH Beskydy

Prvá brigáda

Napriek nepríjemnému počasiu sa nám podarilo uskutočniť prvú pracovnú akciu v závere júla 2009. Cintorín sme dôkladne rozmerali a vytýčili jednotlivé sektory pre neskoršiu úpravu. Podarilo sa tiež umiestniť prvé kríže na ploche cintorína.


Foto 3.: Cintorín v Stebníku po rozmeriavacich prácach (júl 2009)

Druhá brigáda

V dňoch 25. - 26. septembra sa podarilo uskutočniť ďalšiu pracovnú akciu. V histórii nášho združenia išlo zatiaľ o najväčšiu akciu. Tejto dvojdňovej pracovnej brigády sa zúčastnilo 13 dobrovoľníkov z KVH Beskydy. Tento počet doplnili občania obce Stebník. Práce bolo naozaj dosť. Prvoradou úlohou bolo vymeranie chodníkov a plochy okolo centrálneho monumentu. Tento priestor mal byť vysypaný kamennou drťou.


Foto 4.: Rozvážanie kamennej drte na prístupové cesty k centrálnemu krížu

Veľa času zabralo uloženie veľkých balvanov, ktoré tvoria kamenný monument v strede cintorína. Kamene sú v strede cintorína usporiadané do tvaru kríža.

Reklama


Foto 5.: S kamennými balvanmi na pomníček nám spočiatku pomohla technika. Ich umiestnenie na správne miesto sa však už muselo urobiť ručne

Veľa času zabrala tiež príprava na stavbu plota. Bolo potrebné vyhĺbiť diery do ktorých sa zabetónuje základ pre nosné stĺpy oplotenia. Tieto práce zabrali celý prvý deň. Členovia klubu, ktorí sa zúčastnili akcie prenocovali na miestnej lesníckej chate.

Deň druhý

V sobotu ráno dorazila skupina 4 dobrovoľníkov, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli zúčastniť úvodného dňa pracovnej akcie. Táto skupina venovala celý deň úprave a vyrovnávaniu terénu .


Foto 6.: Úprava povrchu vojnového cintorína

Zvyšný dobrovoľníci dokončovali pracovné úkony z predchádzajúceho dňa. Na záver sme na plochu cintorína umiestnili provizórne kríže.


Foto 7.: Umiestňovanie krížov na jednotlivé hroby

Prácu sme ukončili asi o pol šiestej večer hromadnou fotkou z vydarenej akcie. Z naplánovaných prác sa ešte musí v blízkej budúcnosti dokončiť oplotenie a umiestniť informačná tabuľa o histórii cintorína v Stebníku. Dúfam, že v jari budem mať opäť možnosť predstaviť ďalšie úspešné obnovy vojnových cintorínov na severovýchodnom Slovensku, aby som aj takým spôsobom predstavil činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy.


Foto 8.: Vojnový cintorín v Stebníku po skončení pracovnej brigády

Reklama


Foto 9.: Spoločná fotografia po skončení akcie

Na záver ešte jedná vec. Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým chalanom, ktorí sa zapojili akýmkoľvek spôsobom do činnosti klubu. S potešením môžem skonštatovať, že sa naše rady rozrastajú, čo v praxi znamená viac pracovných akcií a viac zachránených vojnových cintorínov. Sme radi, že myšlienka obnovy týchto zanedbaných vojensko-historických pamiatok si získava čoraz viacej ľudí a dúfame, že sa nám bude dariť aj naďalej popularizovať túto tému.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více