Rozpoznávání typů a variant tanků BT

Autor: Luděk Kratochvíl / cimbal 🕔︎︎ 👁︎ 28.984
Výroba tanků BT započala v závodě č. 183 v Charkově v roce 1933 a vozidla se zde vyráběla v pěti základních typech a několika provedeních. Během sedmi let výroby vzniklo též množství prototypů. Tyto kolopásové tanky se objevují na mnoha fotografiích, ať už z válečných akcí, přehlídek, cvičení nebo snímků určených k propagandě. Fotografie jsou většinou horší kvality, která je dána buď stářím (uběhlo přece jen tři čtvrti století) nebo přebíráním z tisku a časopisů, takže je někdy problém poznat, jaké vozidlo si vlastně prohlížíme. Mnoho omylů vzniká též při přejímání zdrojů a nebo při nepřesném nebo špatném označení fotografií.
 
 

Počátek – Christie M1930(1931)

Korba vozidla se od pozdějších BT lišila především plnými rovnými disky kol a špičatou, jakoby lodní přídí před prostorem řidiče, do kterého se vstupovalo do strany otvíratelnými, dvojdílnými vodorovně lomenými dvířky (obr. 1). Sání vzduchu pro chlazení bylo shora, pod dvěma podélnými deskami po stranách krytu motoru, výdech přes dvě šikmé příčné žaluzie za motorovým prostorem, zakrytým velkým podélným obdélníkovým krytem (obr. 2). Výfukové potrubí bylo vyvedeno dvěma otvory přes zadní desku, ze které vystupuje krytí osy posledního páru kol (obr. 3).


Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Na některých snímcích jsou vidět vozidla Christie s věží. Jedná se zpravidla o vozidla Christie používaná nebo zkoušená americkou armádou.

BT-2 TTD

Reklama

Oproti vozidlům Christie přibyla kulatá, vpředu na horní straně do dvou pětin mírně zkosená jednomístná věž, která nebyla osazována rámovou anténou (obr. 4). Montovaly se do ní čtyři varianty výzbroje – 1x kanon, 2x čelní + 1x boční kulomet, 2x čelní kulomety a nebo 1x kanon + 1x boční kulomet. Boční kulomet lafetován vpravo cca 45 stupňů od podélné osy (obr. 5).


Obr. 4

Obr. 5

Disky pojezdových kol byly proti Christie vlomené dovnitř s odlehčovacími otvory, na první pojezdové řiditelné nápravě kulatými a na ostatních tří trojůhelníkovými (obr. 6).

Příď již není špičatá, její čelo tvoří rovná deska skloněná v mírném úhlu pod tank a rozměrech cca 25 x 25 cm, dvířka řidičova prostoru jsou obdélníková, dvoudílná, otevíraná nahoru a dolů (obr. 7).

Při pohledu shora se za věží nachází vstup do motorového prostoru, krytý obdélníkovým poklopem na pantech, otvíraným dozadu. Uprostřed vystupuje hříbkovitý kryt sání vzduchu pro motor. Po obou stranách byly umístěny krycí desky sání chladícího vzduchu. Za poklopem se nacházel vyvýšený kryt výdechů vzduchu pro chlazení motoru s mřížkou z pletiva a velký válcovitý, napříč uložený výfukový tlumič (obr. 8). Vzadu nahoře má čtyři kryté výfukové otvory a byl usazen nad osou poslední nápravy. Vozidlo bylo celé nýtované.


Obr. 6

Obr. 7

Obr. 8

BT-5 TTD

Korba vozidla z vnějšího pohledu zůstala prakticky nezměněna oproti BT-2. Jedinou změnou byla pojezdová kola – lisovaná, bez odlehčovacích otvorů (obr. 9).

Reklama

Základním rozlišovacím znakem byla věž (k BT-2), osazená kanonem 45 mm a kulometem.

Věž vyráběná v roce 1933 v Mariupolském závodě byla větší, kulatá, nýtovaná a s malým a úzkým hranatým vyvažovačem na zádi a některé měly instalovám boční kulomet, umístěný jako u BT-2 (obr. 9 a 10). Shora byla rovná se dvěma obdélníkovými poklopy pro osádku a jedním krytem zaměřovače (vlevo vpředu).


Obr.9

Obr.10

Ižorská věž (od roku 1934 na její výrobu přešel i Mariupolsk) byla z větší části svařovaná o stejném průměru a vyvažovač byl přes celou šířku věže, zadní boční hrany byly zaoblené (obr. 11). Shora byla rovná a osazená dvěma poklopy přes celou šířku věže. Na střeše se nacházel také válcovitý kryt zaměřovače (obr. 12 a 14 - druhý a třetí tank).


Obr. 11

Obr. 12

Prototyp tanku BT-5 IS měl robusní zadní část přečnívající poslední nápravu a výfuky vyvedené nad ní dozadu (obr. 13).


Obr. 13

BT-5 TU (popř. K)

Jediným rozdílem oproti BT-5 byla rozměrná rámová anténa kolem obvodu věže Ižorsk (mimo přední části) těsně nad střechou, upevněná na šesti kusech (dva vlevo, dva vpravo a dva vzadu) držáků svírajících s boční stěnou úhel cca 45 stupňů. Po odstranění antény zbyly na bocích věže úchyty (podobné držákům na vlaječky), na střeše kryt zaměřovače a za levým poklopem válcový kryt izolátoru (obr. 14 - první tank).


Obr. 14

BT-7 TTD

Tato vozidla měla již nový, svařovaný typ korby, čelní destička zmizela, příď byla již zaoblena (okolo osy napínacích kol) ode dna až po přední šikmý plát. Dvířka řidiče zůstavají stejná, ale výstupek, ve kterém jsou umístěna, je rozšířen až blatníkům a plynule navazuje na příď (obr. 15). Kulatý kryt sání motoru vystupující nad krycí desku za věží byl zvětšen (asi trojnásobný průměr proti BT-5) a další změnou byla nová konstrukce výfuků a vnější výřez na obou krytech sání chladícího vzduchu, odhalující víčka nádrží (obr. 16). Byly vyvedeny nahoru za sáním chladícího vzduchu a těsně nad korbou pokračovaly vodorovně, asi 0,75 m od sebe, až nad skosení zádi vozidla. Pojezdová kola zůstala stejná, články pásů už nebyly destičkové, ale měly uprostřed každého podélný otvor (obr. 17).


Obr. 15

Obr. 16

Obr. 17
Reklama

Prvosériové BT-7 ChTZ ještě osazoval věží BT-5 Ižorsk (s rámovou anténou i bez ní) (obr.19). Od roku 1937 se montovala nová kuželovitá celosvařovaná věž se stejnou výzbrojí. Měla kuželovitý tvar se zkosenými stěnami a velkým, plynule navazujícím vyvažovačem. U části tanků (bez radiostanice s prutovou anténou) sloužil k umístění dozadu mířícího kulometu (obr. 16). Na stropě, vzadu mírně skoseném, byly vpředu umístěny dva kryty periskopu a zaměřovače a za nimi dva dopředu otevírané poklopy pro osádku – u prvních věží kulaté, u dalších oválné (obr. 18).


Obr. 18

Obr. 19

BT-7A TTD

Korba zůstala stejná jako u BT-7. Vozidlo bylo osazeno věží T27-4 s kanonem ráže 76,2 mm (krátká hlaveň - L16) a kulometem, lafetovaným vpravo (cca 30 stupňů) vedle masky kanonu. Věž byla robustní, kulatá s oblým vyvažovačem a kolmými stěnami (obr. 19 a 20). Na rovné střeše byly vpředu dva kryty periskopu a zaměřovače a za nimi dva poklopy. Levý – obdélníkový a pravý kulatý, na kterém byl lafetován PL kulomet. Pokud vozidlo nemělo přípravu na PLK, poklopy byly oba obdélníkové nebo kulaté. Ve vyvažovači byl umístěn zadní kulomet. V této věži se mimo sériových L-10 zkoušely také kanony L-11 (obr. 21) a F-32 (obr. 22), které se liší délkou a maskou kanonu.


Obr. 20

Obr. 21

Obr. 22

Speciální konstrukce

U speciálních konstrukcí, jako byly mostní tanky, plovoucí nebo velitelské, musíme při určování vycházet z toho, co pravděpodobně nebylo u původní platformy změněno. U většiny strojů to byl podvozek a korba. Soustředíme se tedy na tvar přídě, pojezdová kola a zadní část vozidla. Výfuky nebo sání mohou být úpraveny. Pro příklad KBCH - velitelský na podvozku BT-7 (obr. 23), SBT - mostní BT-5 (obr. 24) a různé druhy CHBT - OT-7, ústí plamenometu vpravo nad dvířky řidiče, na blatnících nádrže s hořlavinou (obr. 25).


Obr. 23

Obr. 24


Obr. 25

Závěrem

Jelikož existovala velká řada různých úprav, ať už prototypových, z opravených strojů, z kořistních strojů (např. finské samohybné dělo BT-42) a nebo přímo v továrnách (viz. BT nalezené v roce 2007 v Něvě – přední část korby BT-5, věž Ižorsk, pásy BT-7 a zadní část BT-7), nemůže tento článek obsáhnout vše, co jezdilo a bylo zdokumentováno na podvozcích BT. Při přechodu výroby na nový typ se výrobce dostával do situací, kdy se do staršího typu již montovaly některé komponenty z typu nového a naopak. Je to jen pomůcka pro ty, kteří se o tento ve své době revoluční stroj zajímají.

(předchozí BT-7)

 

Zdroje
Janusz Magnuski, Maksym Kolomijec - Rudý Blitzkrieg, nakladatelství Bonus A, Brno 1996
PEJČOCH, Ivo, PEJS, Oldřich: Obrněná technika 3, SSSR 1919-1945 I.část, ARES, Praha 2002
Žjoltov, I., Pavlov,I., Pavlov, M.: Tanki BT, Eksprint, Moskva 2001
http://militera.lib.ru/tw/pavlov_zheltov_pavlov/ill.html
http://www.battlefield.ru/
http://armor.kiev.ua/Tanks/BeforeWWII/BT/
http://wwii-soldat.narod.ru/
A nakonec děkuji svojí manželce (i když ji tato témata vůbec neberou) za opravu pravopisných chyb.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více